Start
 
FZZ Metalowcy i Hutnicy
Rada Federacji Metalowców i Hutników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 października 2019 22:17

W dniu 16 października  2019  obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Gośćmi Rady byli Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz V-ce Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na początku spotkania Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek w imieniu zebranych złożył gratulacje Andrzejowi Radzikowskiemu w związku z wyborem na  funkcje Przewodniczącego OPZZ, życząc dużo zdrowia, sukcesów i wytrwałości w kierowaniu naszym ruchem branżowym. Następnie Przewodniczący OPZZ zaprezentował i omówił priorytety oraz zakres działań podejmowanych przez centrale. W swoim wytępieniu skupił się na płacy minimalnej, emeryturach stażowych, polityce klimatycznej, funkcjonowaniu RDS, implementacji przepisów i dyrektyw unijnych do polskiego prawa. Omówiona również została Uchwała nr 84 Rady Dialogu Społecznego dotycząca działań na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu hutniczego, zawierającej 4 podstawowe problemy z którymi boryka się branża stalowa tj.  koszty energii elektrycznej, emisji CO2, wyłącznie złomu jako odpadu ogniotrwałego, szkolnictwa zawodowego. Piotr Ostrowski zaprezentował działania OPZZ na forum międzynarodowym w kontekście możliwości ustalenia minimalnej płacy europejskiej, zawierania układów barażowych, oraz działań na rzecz pozyskiwania młodego pokolenia dla ruchu związkowego.

W trakcie dyskusji członkowie Rady zasygnalizowali tematy, które nurtują źródłowisko związkowe na szczeblu zakładowych organizacji związkowych. Przewodniczący Federacji przestawił działania podejmowane przez Federacje na przestrzeni 9 miesięcy tego roku, oraz zdał relacje z Kongresu IG Metal oraz Regionu Wschodniego IndustriAll. W dalszej części uczestnicy przyjęli stosowne Uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania Federacji. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane zostało na 10 grudnia 2019.

/galeria zdjęć/

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: piątek, 18 października 2019 22:41
 
Czy europejska płaca minimalna jest możliwa ? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 13 października 2019 18:33

Ta myśl zawsze towarzyszyła związkowcom wschodniej części Unii Europejskiej, którzy z ogromnym zainteresowaniem przyjęli deklarację jaką złożyła przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula Von Der Leyen. W swojej agendzie dla Europy opublikowała następującą wizję: „Zaproponuję instrument prawny, który zapewni każdemu pracownikowi w Unii sprawiedliwą płacę minimalną. Powinno to pozwolić na godne życie w każdym miejscu pracy. Płace minimalne należy ustalać zgodnie z tradycjami krajowymi, w drodze układów zbiorowych lub przepisów prawnych. ”

Temat ten stanowił główną myśl spotkania przedstawicieli IndustriAll Europe Regionu Wschodniego który miał miejsce w Budapeszcie w dniu 3 października 2019.  Uczestnicy spotkania wraz z Przewodniczącym IndurtiAll Luc Traingle zgodzili się, że nie chcą, aby politycy decydowali o wysokości płacy minimalnej, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach w Polsce. To związki zawodowe muszą być w centrum dyskusji i stanowić część całego procesu. Chcemy  mieć nie tylko dyrektywę w sprawie płacy minimalnej, ale także uregulowaną dyrektywą kwestię rokowań Układów Zbiorowych Pracy, głównie na szczeblu branż. Tym samym IndustriAll rozpoczyna kampanie medialną pod hasłem Together at Work – Razem w pracy – na rzecz zawierania i negocjowania układów.

W dalszej części spotkania omawiana była wspólna deklaracja Regionu na rzecz polityki klimatycznej oraz spraw organizacyjnych przeszłorocznego Kongresu.

/galeria zdjęć/

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Poprawiony: niedziela, 13 października 2019 18:45
 
Posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 października 2019 19:57

30 września br. w siedzibie ArcelorMittal Poland w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, które otworzył jej przewodniczący Józef Kawula.

W pierwszej części posiedzenia wystąpił Józef Król przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, który ubiega się w nadchodzących wyborach o mandat posła z okręgu okręg 13. Zaprezentował on uczestnikom spotkania argumenty, które zadecydowały o kandydowaniu do parlamentu oraz co chciałby zrobić dla ruchu związkowego w nowej kadencji Sejmu. Po krótkiej prezentacji zebrani zadawali pytania dotyczące związków zawodowych i praw pracowniczych.

Następnie przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek i przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Krzysztof Wójcik zrelacjonowali obrady Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podczas których dokonano wyboru przewodniczącego OPZZ. Został nim, z pośród trzech kandydatów, znany hutnikom Andrzej Radzikowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący.

Jak zauważyli zebrani w wyniku tego wyboru powstał wakat na stanowisku wiceprzewodniczącego, który ma zostać uzupełniony już na kolejnym posiedzeniu Rady OPZZ.

Kolejna część posiedzenia poświęcona była sprawom bieżącym małopolskiego okręgu. Przewodniczący Józef Kawula przedstawił nowo wybranego przewodniczącego z Grupy Kęty Kazimierza Kozieła, który w skrócie przybliżył i przedstawił swoją osobę oraz zakład, w którym pracuje. Zebrani wykorzystując obecność przewodniczącego Federacji Mirosława Grzybka pytali co z wygaszanymi emeryturami pomostowymi, z których chętnie korzystali hutnicy podupadający na zdrowiu po latach pracy w ciężkich warunkach. Omówiono również ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Przewodniczący odpowiadając na pytania przywołał przygotowaną przez OPZZ ustawę o tzw. emeryturach stażowych, które umożliwiałyby przechodzenie na emerytury pracownikom którzy przepracowali 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni). Wspomniał również o posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego.

Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Rady, 18 września, przedstawiono uwarunkowania działalności hutnictwa w Polsce, w tym wstrzymane wygaszenie części surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, trudną sytuację 1200 pracowników postawionej w stan likwidacji ISD Huty Częstochowa oraz walczącą o przeżycie Hutę Pokój. Przewodniczący stwierdził, iż wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe są za jak najszybszym przyjęciem uchwały stanowiącej kierunkowskaz dla nowego rządu w celu ratowania sektora hutniczego w Polsce.

Józef Kawula

W-ce Przewodniczący

NSZZ Pracowników

ArcelorMittal Poland S.A.Poprawiony: środa, 09 października 2019 20:03