Start
 
FZZ Metalowcy i Hutnicy
ArcelorMittal Poland wraca do decyzji o wygaszaniu wielkiego pieca ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 listopada 2019 20:29

Zarząd ArcelorMittal Poland mimo składanych deklaracji oraz zapewnień na temat utrzymania produkcji, w dniu 12 listopada 2019 poinformował, że z dniem 23 listopada 2019 nastąpi „tymczasowe” wygaszenie wielkiego pieca w krakowskim oddziale. Decyzja ta niweczy wysiłek strony społecznej – OPZZ / Federacji ZZ Metalowców i Hutników / Zakładowych Organizacji Związkowych w działania, które były przeprowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. Wypracowana wraz z pracodawcami i stroną rządową Uchwała RDS nr 84 jak widać nie miała żadnego wpływu na decyzję „Pana Mitalla”. Niestety działania te wskazują, że była to wyłącznie gra na czas, podyktowana kalendarzem wyborczym. Związkowcy krakowskiego oddziału uważają, że wygaszenie wielkiego pieca będzie trwałe, a nie tymczasowe, a to w konsekwencji przyniesie zwolnienia ok. 2000 pracowników.

W obronie miejsc pracy zostanie przeprowadzony protest w poniedziałek 18 listopada przed Bramą Główną, oraz pikieta w czwartek 21 listopada pod Urzędem Wojewódzkim.

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz NSZZ Pracowników AreclorMittal Poland S.A. zwraca się do wszystkich naszych związkowców o udział w tych akcjach. Pokażmy że „Razem możemy więcej”, i stańmy ramię w ramie w obronie ich miejsc pracy.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek


Poprawiony: czwartek, 14 listopada 2019 20:38
 
Kampania : „Razem w pracy” - „Together at Work” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 listopada 2019 20:26

 

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce będąca członkiem IndustriAll Europe włącza się do kampanii „Razem w pracy” na rzecz rokowań zbiorowych.

Celem kampanii jest wykazanie pozytywnego wpływu tych rokowań przeprowadzonych przez związki zawodowe, w zapewnianiu lepszego życia pracownikom.

Od lat 90 ubiegłego wieku w całej Europie pracodawcy mają tendencję do unikania branżowych układów zbiorowych co bezpośrednio przekłada się na niższe stawki wynagrodzeń pracowników nie objętych układami.

Firmy z układami zbiorowymi mają lepsze warunki w zakresie płac, premii, czasu pracy, dodatków stażowych i jubileuszy.


Rokowania zbiorowe promują równość i godne zatrudnienie. Wszędzie daje to pozytywne efekty. Oto kilka przykładów z wybranych krajów z różnych części Europy:

Republika Czeska : członkowie OS KOVO w sektorze metalowym zarabiają o 15% więcej dzięki swojemu układowi zbiorowemu ( co oznacza dodatkowe 200 euro miesięcznie ).

Dania : członkowie CO-industri mają o 25% więcej korzyści, które obejmują różnicę płac, krótsze godziny pracy i inne korzyści w firmach z układami zbiorowymi.

Niemcy : dane z IG Metall pokazują, że w firmach bez układów zbiorowych płace są niższe średnio o 24 % a w przypadku pracowników niewykwalifikowanych różnica jest mniejsza nawet o 32%. Pracownicy objęci układem pracują od 35 do 38 godzin tygodniowo nie objęci układem 40 godzin tygodniowo.

Wielka Brytania: członkowie UNITE zarabiają średnio 10% więcej niż osoby nie objęte układami.

„Lepiej jest dla pracowników, przystępując do związku i negocjując wspólnie. Tylko razem możemy wygrać lepszą płacę i warunki z korzyścią dla wszystkich ”stwierdza Luc Triangle – Sekretarz Generalny industriAll Europe. „Podnoszenie świadomości pracowników na temat korzyści wynikających z rokowań zbiorowych, zwiększanie członkostwa w związkach i wzmacnianie związków zawodowych są zatem głównymi celami naszej kampanii.„źródło: https://news.industriall-europe.eu

Link do filmu promującego kampanie

https://www.youtube.com/watch?v=feMtZerAEn4Poprawiony: środa, 06 listopada 2019 20:32
 
Powstała nowa Zakładowa Organizacja Związkowa: Związek Zawodowy Metalowcy NORMA Polska Sp. z o.o. w Sławniowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 listopada 2019 19:40

 

W czerwcu 2019 roku grupa inicjatywna pracowników NORMA Polska Sp. z o.o. w Sławniowie podjęła inicjatywę zmierzającą do założenia Związku Zawodowego. Członkowie tej grupy zwrócili się do Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce o pomoc w przeprowadzeniu procedury założenia organizacji związkowej, która została zakończona sukcesem.

W dniu 3 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze po rejestracji w sądzie Walne Zebranie Związku mające na celu wyłonienie władz Związku na kadencje 2019 – 2023. Na zaproszenie Organizacji z ramienia Federacji udział wzięli Przewodniczący Mirosław Grzybek i Wiceprzewodniczący Piotr Kursatzky.

Otwarcia zebrania w imieniu komitetu założycielskiego dokonał kol. Rafał Zasada, a następnie przekazał prowadzenie zebrania Przewodniczącemu Federacji. Zebrani przyjęli porządek zebrania, regulamin wyborów oraz wyłonili poszczególne komisje. W wyniku wyborów Przewodniczącym Związku został kol. Rafał Zasada, członkami Zarządu kol. Marzena Kiełtyka, kol. Agnieszka Szota kol. Ewa Sulecka oraz kol. Marcin Kowal. Wybrana została 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

Uczestnicy zebrania podjęli stosowne uchwał umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie związku w tym o przystąpieniu Związku Zawodowego Metalowcy Norma Sp. z o.o. w Sławniowie do Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Podczas obrad zaproszeni goście przedstawili zebranym zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju Federacji Zwiazków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

NORMA Polska sp. z o.o. jest zakładem produkcyjnym z branży motoryzacyjnej. NORMA Polska wykonuje montaż elementów plastikowych i systemów przepływowych oraz wytłaczanie rurek korugowanych. Odbiorcami są wiodący producenci samochodów lub ich dostawcy. Głównymi firmy, które są odbiorcami produktów Grupy NORMA to: BMW, Volkswagen, Scania, Peugeot, Renault. NORMA Group jest światowym liderem na rynku rozwiązań technologii połączeń, z ponad 60 latami doświadczenia w produkcji i rozwoju produktów.Piotr Kursatzky

Wiceprzewodniczący MiH

Poprawiony: wtorek, 05 listopada 2019 19:50