Start
 
FZZ Metalowcy i Hutnicy
Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 lutego 2019 18:13

W dniu 04.02.19 w budynku LTT w Krakowie, odbyło się pierwsze oficjalne Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego FZZ MiH. Na posiedzeniu Rady obecni byli członkowie Rady oraz Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek.

Po oficjalnym powitaniu - Przewodniczący Okręgu Małopolskiego – kol. Józef Kawula przedstawił harmonogram Posiedzenia. Do najważniejszych spraw zaliczył wypracowanie i przyjęcie programu działania na najbliższy rok, oraz omówienie przygotowań do obchodów Dnia Metalowca i Hutnika. Obchody zaplanowano na 25-27.04.2019r. w Szaflarach. W trakcie Uroczystej Akademii przyznane zostaną odznaczenia dla najbardziej zasłużonych dla FZZ MiH.

Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek zaprezentował struktury organizacji, oraz przedstawił harmonogram i tematykę szkoleń jakie odbędą się w bieżącym roku, w ramach Federacji.

W związku z wyborem kol. Przewodniczącego NSZZ AMP S.A na Społecznego Wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i zwolnieniem tym samym miejsca w Radzie Federacji – zostały przeprowadzone wybory. W wyniku przeprowadzonych wyborów, członkiem Rady FZZ MiH jednogłośnie wybrany został kol. Grzegorz Ragan – Przewodniczący Zakładu PED, Członek Zarządu NSZZ Prac. AMP S.A.Józef KawulaPoprawiony: środa, 06 lutego 2019 18:19
 
Relacja z posiedzenia Rady Okręgu Śląskiego FZZ Metalowców i Hutników oraz wywiad z Przewodniczącym Federacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 lutego 2019 16:49

Poprawiony: wtorek, 05 lutego 2019 16:54
 
Posiedzeniu Rady Okręgu Podkarpackiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 stycznia 2019 19:34

W dniu 25.01.2019 r. odbyło się spotkanie Rady Okręgu Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Kol. Grzegorz Bliźniak przekazał zebranym informacje z ostatniego posiedzenia Rady Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Następnie przedstawił zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Członkowie Rady Okręgu Podkarpackiego dyskutowali na tematy związane ze zmianą niektórych zapisów ustawy i ich interpretacją.
Kol. Przewodniczący szczegółowo przedstawiał poszczególne punkty opierając się na informacjach jakie są dostępne w tych tematach. Na tematy i zapytania jakie były dla członków Rady niezrozumiałe dostępny był prawnik OPZZ i można było uzyskać wyczerpujące Informacje. Kolejnym tematem omawianym na Radzie były informacje o szkoleniach organizowanych przez Federację Metalowców i Hutników. Informacje które budziły największe zainteresowanie to zmiany w przepisach podatkowych dotyczące podstawowych organizacji związkowych, a mianowicie przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych CIT-8.
Przewodniczący zadeklarował swoją pomoc dla każdej organizacji związkowej skupionej w Radzie Okręgu Podkarpackiego. Informacje o sytuacji w poszczególnych zakładach pracy były ostatnim punktem spotkania Rady. Członkowie Rady zobowiązali Przewodniczącego do zaapelowania do Federacji o zorganizowanie darmowych szkoleń w okręgu Podkarpackim.

 

Kol. Bogusław Kopczak

Rada Okręgu Podkarpackiego FZZ MiH

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 19:41
 
Polska potrzebuje wyższych płac – udane negocjacje w Magneti Marelli ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 stycznia 2019 19:35

We wtorek 22 stycznia 2019 trzy Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji ZZ Metalowców i Hutników, prowadzące działalność statutową w Spółkach Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. w Sosnowcu zakończyły sukcesem negocjacje płacowe. Pakiet ekonomiczny na rok 2019 gwarantuje każdemu zatrudnionemu pracownikowi :

  • Z dniem 1 stycznia 2019 wzrost płacy miesięcznej o 500,11 zł. – dla osób zatrudnionych na stawkach godzinowych przekłada się na wzrost stawki godzinowej wraz z 21 % premią miesięczną o 2,99 zł
  • Zwiększenie premii wakacyjnej o 250 zł. ( która wynosi 50 % zasadniczej płacy teoretycznej każdego zatrudnionego)
  • Gwarantuje nagrodę okolicznościową z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 1 500 zł.

Po prowadzeniu w życie w/w podwyżki nowo zatrudniona osoba po 3 miesięcznym okresie próbnym otrzyma płacę miesięczną w wysokości 3 817 zł. (tj. stawka godzinowa 18,29 zł. plus 21 % premią – 22,13 zł. plus 100 zł dodatek do bezpośredniej produkcji). Magneti Marelli jest międzynarodową firmą zajmującą się produkcją komponentów i podzespołów dla sektora samochodowego. W Sosnowcu wytwarzają systemy oświetleniowe, oraz  układy wydechowe. Odbiorcami są firmy z rynku niemieckiego oraz krajowi producenci aut.

Mirosław Grzybek

FZZMiH

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2019 19:57
 
Wiosenna oferta szkoleniowa - 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:07

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników przygotował propozycje szkoleń/spotkań skierowanych do przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w naszej Federacji.

Oferta zawiera trzy propozycje. Pierwsza dla przedstawicieli zespołów negocjacyjnych, którzy pozostałym uczestnikom spotkania zaprezentują zapisy Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy lub Regulaminów Wynagrodzeń obowiązujących w macierzystych zakładach (w przypadku większego zainteresowania będzie zorganizowane drugie spotkanie).

Druga dla osób pełniących funkcje Społecznych Inspektorów Pracy z możliwością udziału w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Pracy. Trzecia oferta skierowana do przedstawicieli młodego pokolenia.

Pełna oferta oraz szczegółowe informacje można pobrać po otworzeniu odpowiedniego pdf. – w zakładce Szkolenia.

Mirosław Grzybek

FZZMiH

Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:30