Start
Reklama
 
FZZ Metalowcy
Relacja z posiedzenia Rady Federacji z dnia 25 lipca 2018 w Magazynie Hutniczym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 sierpnia 2018 20:45

Poprawiony: niedziela, 05 sierpnia 2018 20:52
 
Rada Federacji 25.07.2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lipca 2018 18:22

25 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Metalowcy. Było to ostanie posiedzenie Rady w ramach kończącej się IX kadencji 2014 – 2018. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz V-ce Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Likwidacji oraz redaktor Magazynu Hutniczego Przemysław Szwagierczak.

Przedstawiciele kierownictwa OPZZ zaprezentowali uczestnikom aktualny stan dialogu w Radzie Dialogu Społecznego dotyczącego m.in. płacy minimalnej, pracowniczych planów kapitałowych, sytuacji osób zatrudnionych w sferze budżetowej. Poinformowali o najbliższych działaniach OPZZ w tym o planowanej na jesień manifestacji.

Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek poinformował zebranych o zarejestrowaniu w dniu 22 czerwca 2018 w Krajowym Rejestrze Sądowym - Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Następnie członkowie Rada przyjęli stosowne uchwały dotyczące procedury wyborczej do władz połączonych Federacji. Rada zdecydowała:

 • Do dnia 7 września 2018 Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji wybiorą delegata/ów na Zjazdy Okręgowe – pismo informujące w tej sprawie zostanie wysłane z siedziby Federacji.

 • W terminach od 18 września do 19 października 2018 zostaną przeprowadzone Zjazdy Okręgowe w trackie, których delegaci wybiorą Przewodniczących Okręgów, delegatów na Zjazd Krajowy oraz członków Rady Federacji,

 • Terminy poszczególnych Zjazdów Okręgowych

 1. Małopolski – 18 września

 2. Zachodniopomorski – 22 września lub 17 października

 3. Mazowiecko-Podlaski – 26 września

 4. Warmińsko-mazurski – 27 września

 5. Dolnośląski – 28 września

 6. Podkarpacki – 2 lub 6 października

 7. Świętokrzyski – 3 października

 8. Lubelski – 4 października

 9. Łódzki – 5 października

 10. Opolski – 11 października

 11. Śląski – 12 października

 12. Kujawsko-pomorski – 18 października

 13. Wielkopolsko-lubuski – 19 października

 • I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników kadencji 2018 – 2022 będzie miał miejsce w dniach 22 – 24 listopada 2018. Miejscem Zjazdu będzie Centrum Kongresowe Orle Gniazdo w Szczyrku.

 • W trakcie Zajadu zostaną wybrane władze Federacji oraz zostanie uroczyście wprowadzony nowy Sztandar Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

 • Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe oraz osoby fizyczne będące członkami Federacji będą mogły dokonać zakupu pamiątkowego „gwoździa” który zostanie uroczyście wbity w tablicę pamiątkową w trakcie wprowadzenia nowego Sztandaru.

Uczestniczący w posiedzeniu Rady redaktor Przemysław Szwagierczak z Magazynu Hutniczego zaprosił do współpracy przedstawicieli ZOZ zainteresowanych umieszczaniem na łamach gazety informacji z bieżącej działalności związkowej i swoich zakładów pracy.

Spotkanie Rady zakończyło szkolenie uczestników z zakresu RODO.

/galeria/FZZ MiH w Polsce

Mirosław Grzybek

Poprawiony: czwartek, 26 lipca 2018 18:31
 
„Wysokie kompetencje ….” w Okręgu Mazowiecko-Podlaskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 lipca 2018 18:54

W ramach realizowanego przez Federację projektu społecznego w dniach 19 – 21 lipca 2018 w Płocku, miało miejsce szkolenie dla przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Radzie Okręgu Mazowiecko-Podlaskim. Uczestnicy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów firm i stanowienia prawa. Wspólnie spędzony czas pozwolił na wymianę doświadczeń z własnej działalności oraz integracje środowiska związkowego. Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący Federacji zaprezentował aktualną sytuacje w ruchu związkowym.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: poniedziałek, 23 lipca 2018 18:59
 
Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce – zarejestrowana w KRS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 lipca 2018 15:19

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce pragnie poinformować, że nowa Federacja, która została powoła na mocy Uchwał z dnia 6 kwietnia 2018 r. Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Federacji Hutniczych Związków Zawodowych.

W dniu 22 czerwca 2018 została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wraz z rejestracją Federacji został również zarejestrowany nowy Statut naszej Federacji, który jest dostępny w zakładce Statut Federacji.

Zarząd Federacji zwraca się z wnioskiem aby Zakładowe Organizacje Związkowe należące do naszej Federacji na swoich pismach, firmówkach i stronach internetowych używały nowe logo, oraz logo OPZZ , zgodnie z Uchwałą Rady Federacji nr 01/37/RF/IX/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.Federacja ZZ MiH w Polsce

Mirosław Grzybek

Poprawiony: poniedziałek, 16 lipca 2018 15:24