Start
 
FZZ Metalowcy i Hutnicy
Wielkanoc 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 18 kwietnia 2019 15:04

 
Spotkanie szkoleniowe Społecznych Inspektorów Pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 kwietnia 2019 18:51

W dniach 8 9 kwietnia 2019 w siedzibie Federacji miało miejsce spotkanie szkoleniowe Społecznych Inspektorów Pracy prowadzących działalność w branży metalowej i hutniczej. Tematyką szklenia były prawne zagadnienia ochrony pracy zaprezentowane przez kol. Renata Górna przedstawicielkę OPZZ w Sejmowej Radzie Ochrony Pracy. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dochodzenie powypadkowe, udział SIP w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy omówione przez przedstawiciel Okręgowej PIP w Warszawie.

W drugim dniu uczestnicy szkolenia wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Sejmowej Rady Ochrony Pracy poświęconej Światowemu Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy. Sesja miała miejsce w Sali Kolumnowej budynku Sejmu co umożliwiło uczestnikom na zwiedzenie polskiego parlamentu.Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2019 18:58
 
Polsko-niemieckie spotkanie związkowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 kwietnia 2019 18:14

W dniach 2-3 kwietnia 2019 w Berlinie w siedzibie IG Metal Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia miało miejsce polsko-niemieckie spotkanie związkowe. Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele Konfederacji ZZ Przemysłu w Polsce, Fundacji Friedricha Eberta oraz Sekretariatu metalowcy NSZZ Solidarność.

W trakcie wspólnych obrad uczestnicy spotkania przeanalizowali aktualną sytuację polityczną, gospodarczą, związkową w Polsce i w Niemczech głównie w kontekście zbliżających się majowych wyborów do Europarlamentu.

W dalszej części dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji w przemyśle samochodowym. Jego przyszłości w dobie zbliżającej się elektro mobilności, paliw energetycznych, cyfryzacji i ewentualnych zagrożeń dla pracujących w tym przemyśle pracowników. Strona niemiecka zaprezentowała najważniejsze regulacje płacowe i układowe obowiązujące w przemyśle metalowym wynikające z podpisanego porozumienia pomiędzy IG Metall a Zrzeszeniem Pracodawców VME w dniu 19 lutego 2018. Układem zbiorowym pracy wynegocjowanym przez IG Metall objętych jest blisko 4 miliony pracowników, najniższe miesięczne wynagrodzenie to 2 398 euro. Jak podkreślali niemieccy koledzy sporym sukcesem ostatnich negocjacji to możliwość skorzystania przez pracownika z 8 dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku, które nie obniżają miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku rezygnacji z tych dni zatrudniony otrzymuję dodatkowy bonus finansowy. W roku przyszłym najniższa stawka godzinowa obwiązująca w Niemczech będzie wynosić 9,30 euro/godz.

Na zakończenie zostały poczynione ustalenia dotyczące dalszych kontaktów oraz tematów jakie będą poruszane w trakcie kolejnych spotkań.

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

 

Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2019 18:23
 
GORĄCA DYSKUSJA I WALCOWNIA GORĄCA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 marca 2019 21:18

25 marca br. w NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland spotkali się przedstawiciele Branży Przemysł OPZZ województwa małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Branży Przemysł, członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy Mirosław Grzybek oraz wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego Zbigniew Karczewski. Spotkanie rozpoczął przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA Krzysztof Wójcik, w drugiej części przejął prowadzenie Józef Kawula, który jako wiceprzewodniczący Rady OPZZ w Małopolsce prowadzi branżę przemysł oraz pełni funkcję Przewodniczącego Okręgu Małopolska Federacji ZZ Metalowcy i Hutnicy.

Poprawiony: czwartek, 28 marca 2019 21:28
Więcej…
 
XIII Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym Branży Przemysł OPZZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 marca 2019 15:48

W 7-9 czerwca 2019 zostaną zorganizowane XIII Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym Branży Przemysł OPZZ. Organizatorami zawodów jest Związek Zawodowy Metalowcy Mahle S.A. Krotoszyn.

W zawodach mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszone w Federacjach tworzących Branżę Przemysł OPZZ. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku pdf.

W imieniu Federacji oraz organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach.

Mirosław Grzybek

Federacja ZZ MiH

Poprawiony: wtorek, 26 marca 2019 15:54
 
XI Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 marca 2019 21:14

W dniu 22 marca 2019 miała miejsce XI Konferencja Sprawozdawczo – wyborcza Związku Zawodowego Metalowcy Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Delegaci uczestniczący w konferencji wysłuchali sprawozdania z mijającej kadencji, którą zaprezentował Przewodniczący Związku kol. Aleksander Paluch. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi nastąpił moment podziękowania dla kol. Aleksandra Palucha za 28 letnią pracę na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej w związku z jego przejściem na emeryturę. Podziękowania złożyli Prezes Zarządu Spółki p. Grzegorz Jasiński, Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek, oraz związkowcy z WSK-PZL Świdnik. A. Paluch decyzją Zarządu Federacji otrzymał jako pierwszy Odznaczenie Zasłużony dla Federacji II stopnia.

W dalszej części zebrania delegaci wybrali Przewodniczącego Związku którem został kol. Tadeusz Ćiempiel, 14 osobowy skład Zarządu oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną. Obowiązki V-ce Przewodniczącego Związku Zarząd powierzył kol. Artur Żarnoch. W trakcie dyskusji pomiędzy głosowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualną sytuacją Spółki oraz ruchu związkowego. Nowo wybranym działaczom zostały złożone gratulacje oraz wyrazy uznania za podjęcie się niełatwych obowiązków reprezentowania pracowników.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019 21:20