Start
Reklama
 
FZZ Metalowcy
Wybory, wybory, wybory …….. 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 maja 2018 19:11

W tym roku nie tylko delegaci OPZZ w dniach 24-25 maja 2018 będą podejmować decyzję o wyborze nowych władz w trakcie IX Kongresie OPZZ, ale również liczne Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji Metalowców i Hutników wybierają swoje organa statutowe.

W dniu 16 maja 2018 w Krakowie miało miejsce Walne Zebranie Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMital Poland S.A. Delegaci wybrali 40 osobowy Zarząd Związku oraz 7 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Związku został kol. Krzysztof Wójcik. Zebrani mieli okazje zadawania pytań i dyskusji z Prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, oraz przedstawicielami władz Spółki w trakcie której poruszali najistotniejsze problemy firmy i miasta. W zebraniu uczestniczyli Przewodniczący OPZZ Jan Guz, oraz Przewodniczący Federacji MiH Mirosław Grzybek, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili aktualną sytuację w ruchu związkowym na szczeblu krajowym i federacyjnym.

 

W piątek 18 maja 2018 miały miejsce dwie konferencje sprawozdawczo-wyborcze NSZZ Metalowcy Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek w Zawierciu. Delegaci przewodnictwo Związku na kolejne 4 lata powierzyli odpowiednio - kol. Grzegorz Kosin i kol. Marek Kijas. Tutaj również w trakcie zebrań delegaci wybrali nowe Zarządy, Komisje Rewizyjne. W spotkaniach uczestniczyli w Zawierciu Przewodniczący Federacji MiH Mirosław Grzybek, Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej FHZZ kol. Andrzej Hefeman, Przewodniczący Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego kol. Kaczmarek Bogdan. W Bielsku-Białej Federacje reprezentowali V-ce Przewodniczący kol. Grzegorz Bor i Przewodnicząca Okręgu Śląskiego kol. Elżbieta Szkotak.

Wszystkim nowo wybranym Przewodniczącym oraz członkom władz statutowych Zarząd Federacji składa gratulacje i życzenia owocnej i aktywnej pracy na rzecz reprezentowanych załóg oraz obrony praw pracowniczych.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 19:20
 
Szkolenie Rady Okręgu Lubelskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 maja 2018 19:09

W dniach 17-19 maja 2018 w Nałęczowie przedstawiciele Rady Okręgu Lubelskiego uczestniczyli w szkoleniu w ramach realizowanego przez Federacje projektu społecznego „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Związkowcy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, funkcjonowania finansów firm, stanowienia prawa. W trakcie wspólnie spędzonych trzech dni uczestnicy mieli również doskonałą okazję na wymianę własnych doświadczeń i informacji z własnej działalności związkowej.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 19:24
 
Konferencja w Stambule PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 maja 2018 16:55

W ramach realizowanego przez OPZZ projektu „Przekazywanie Umiejętności i Narzędzi dla Skutecznego Dialogu Dwustronnego w Turcji” wraz z tureckimi metalowcami z Birlesik Metal. W dniach 10-11 maja 2018 w Stambule miała miejsce konferencja podsumowywująca ten projekt. W konferencji uczestniczyło 60 osób w tym 5 osobowa delegacja polskich metalowców. Uczestniczący w konferencji Przewodniczący Birleski Metal Adana Serdarolglu podkreślił, że w tureccy związkowy na co dzień borykają się z licznymi przeciwnościami. Ograniczeniami swobody przynależności do organizacji związkowych, brakiem prawa do strajku i dużą ilością wypadków śmiertelnych w pracy ( od początku roku liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 575 ). Obecny rząd kontroluje media i zamyka dziennikarzy mających odmienne spojrzenie na otaczająca rzeczywistość. Od września 2015 zamkniętych zostało 19 gazet i 3 stacje telewizyjne. Turecki Rząd wyznacza związkom zawodowym miejsce i czas 1 majowej manifestacji. Ogromne problemy występują przy próbach negocjowania i zawierania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Aby zawrzeć ZUZP – związek musi sądownie udowodnić że posiada 50 % uzwiązkowienie! Na wyrok sądu czeka się około 1 roku! W ostatnim czasie odrzuconych zostało 90 % takich wniosków! Największym przejawem ograniczenia swobody związkowej to prawny wymóg notarialnego potwierdzenia przystąpienia do organizacji Związkowej! Jednak mimo licznych problemów pracownicy skutecznie upominają się o swoje prawa. Problemy polskich związkowców zaprezentował Przewodniczącego FZZ Metalowców i Hutników Mirosław Grzybek.

 

FZZ Metalowców i Hutników

Mirosław GrzybekPoprawiony: poniedziałek, 14 maja 2018 16:58