Start
 
FZZ Metalowcy
Szkolenie SIP 1-3 października 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 18 lipca 2015 13:02

Zarząd Federacji FZZ Metalowcy przygotował ofertę szkoleniowa skierowaną dla Zakładowych Organizacji Związkowych. Oferta skierowana głównie dla osób pełniących funkcję Społecznych Inspektorów Pracy, ale mogą z niej również skorzystać osoby przygotowujące się do funkcji SIP w swoim zakładzie pracy. Na szkolenie zapraszamy również te osoby, które pełnią funkcję członków Komisji BHP oraz osoby pragnące pogłębić swoją wiedze w zakresie prawa pracy dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w dniach 1 - 3 października 2015 w FWP Spała. Zgłoszenia przyjmowane przez Sekretariat Federacji do dnia 28 sierpnia 2015( piątek) Szczegóły znajdują się a załączniku pdf.

 

Grzegorz Bor

FZZ Metalowcy

Poprawiony: środa, 22 lipca 2015 21:32
 
Baza danych Zakładowych Organizacji Związkowych Federacji Metalowcy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 18 lipca 2015 14:04

Z godnie z przyjęta przez delegatów „Strategią Rozwoju Zasobów Ludzkich FZZ Metalowcy” podczas IX Zjazdu Federacji, umieszczamy na naszej stronie internetowej podstawowe dane informacyjne dotyczące Zakładowych Organizacji Związkowych z okręgów Śląskiego, Mazowiecko-Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.

Mamy nadzieje, że ta swoista mapa lokalizacji zakładów branży metalowej, w których funkcjonujemy, jako Federacja Metalowcy pozwoli na zbudowanie sieci relacji pomiędzy organizacjami, w ramach, której będzie się można wymienić się swoimi doświadczeniami, informacjami, inicjatywami oraz dobrymi przykładami z codziennej pracy związkowej.

Być może informacja, że w danym zakładzie działa związek zawodowy Metalowcy pozwoli na nawiązanie kontaktu przez osoby chętne na zorganizowanie się w związek w sąsiednim zakładzie lub mieście.

Niech ta baza danych będzie również podstawowym źródłem informacyjnym o profilu działalności zakładu, w którym pracują nasze koleżanki i koledzy.

Sądzimy, że w najbliższym czasie również pozostałe okręgi zdopingowane dobrym przykładem przygotują odpowiednie dane ze swoich okręgów.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

- Okręg Śląski

- Okręg Mazowiecko - Podlaski

- Okręg Warmińsko - Mazurski

Poprawiony: środa, 22 lipca 2015 22:04
 
Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 18 lipca 2015 12:48

Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego Federacji Związku Zawodowego „Metalowcy” z siedzibą w Warszawie zorganizowała w dniach 10 - 12 lipca 2015 roku w Płocku szkolenie związkowe dla członków organizacji zrzeszonych w Radzie połączone z posiedzeniem Rady Okręgu.

Temat szkolenia: „Spór zbiorowy w zakładzie pracy, fazy sporu, mediacja, strajk ostrzegawczy, strajk, rodzaje strajków – uprawnienia Zakładowej Organizacji Związkowej”. Ważnym tematem poruszonym podczas szkolenia było omówienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku dotyczącego zrzeszania się pracowników w ramach związków zawodowych. Szkolenie poprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również członkowie organizacji związkowych zrzeszonych przy Radzie OPZZ w Płocku i powiatu płockiego.

Podczas pobytu w Płocku członkowie Rady Okręgu mieli możliwość zwiedzenia i poznania systemu produkcji w CNH Industrial Polska Sp z.o.o. w Płocku – producenta maszyn rolniczych.

Dodatkowo delegacja odwiedziła Urząd Miasta Płocka, gdzie odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka - Andrzejem Nowakowskim, podczas którego czestnicy mieli możliwość dowiedzenia się o najważniejszych zrealizowanych i przyszłych inwestycjach miejskich oraz poruszone zostały kwestie związane z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie miasta Płocka.

W spotkaniach uczestniczyli Romuald Wojtkowiak – przewodniczący FZZ „Metalowcy” oraz Magdalena Dura – wiceprzewodnicząca FZZ „Metalowcy”.

W sobotni wieczór delegacja została zaproszona na piknik integracyjny Związku Zawodowego „Metalowcy” zrzeszonego przy CNH Industrial Polska w Płocku, gdzie zabawa trwała do białego rana.

/galeria zdjęć/

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY OKRĘGU MAZOWIECKIEGO – PODLASKIEGO

FEDERACJI ZW. ZAW. „METALOWCY”

Lech Latarski

Poprawiony: sobota, 18 lipca 2015 13:01