Start
 
FZZ Metalowcy i Hutnicy
Zwolnienia grupowe w MSR Gryfia w Świnoujściu! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 października 2020 20:07

W dniu 28 października 2020 Pan Prezes Krzysztof Zaremba pisemnie poinformował Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych. Główną przyczyną jest zbycia prawa wieczystego użytkowania do trenów na których działalność remontową prowadzi stocznia. Jedynym kryterium doboru do zwolnienia jest miejsce świadczenia pracy – Świnoujście ! Zwolnienie ma dotyczyć 201 pracowników. Pan Prezes poinformował Związki, że rozpoczynając procedurę zwolnień podtrzymuje wcześniej wyrażoną chęć zatrudnienia pracowników w Szczecinie.

Informacja o zamiarze zwolnień grupowych to oburzający przykład arogancji przedstawicieli obecnego Rządu, który poprzez swoich ministrów powierzył kierowanie stocznią panu Zarembie ( byłemu posłowi PiS! ).

Trudno zgodzić się z takim traktowaniem pracowników zatrudnionych w Świnoujściu ponieważ:

  • tereny stoczni w Świnoujściu nie zostały jeszcze sprzedane żadnemu nowemu właścicielowi !
  • Walne Zebranie Akcjonariuszu nie podęło żadnej stosownej Uchwały w temacie sprzedaży terenów stoczni w Świnoujściu!
  • Walne Zebranie Akcjonariuszy również nie odpowiedziało Związkom Zawodowym na pismo z dnia 30.09.2020 dotyczącą możliwości sprzedaży tych terenów Spółce Pracowniczej,
  • Pan Prezes Krzysztof Zaremba nadal nie zaprezentował kto będzie pokrywał koszty dojazdu pracowników na trasie Świnoujście – Szczecin ( miesięczny koszt to ok. 1400 zł. miesięcznie, 200 km x 20 dni to 4000 tyś km) gdy ten zdecyduje się świadczenie pracy w Szczecinie !
  • podanie że jednym kryterium doboru pracowników do zwolnienia to miejsce wykonywania pracy w Świnoujściu jest jawną dyskryminacją tych pracowników !

 

To obecny premier Mateusz Morawiecki i minister Marek Gróbarczyk w dn. 23 czerwca 2017 r. na terenie Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie uroczyście położyli stępkę pod budowę promu pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, mówiąc: „Przyjechaliśmy tutaj, aby dać z powrotem nadzieję na rozwój stoczni szczecińskiej i dać konkretne zamówienia, stworzyć pobyt na okręty i statki, które tutaj będą budowane. Jest to dla nas kluczowa cześć wielkiej industrializacji polskiej gospodarki” !

Dziś zostały słowa, restrukturyzacja przez likwidację, sprzedaż i zwolnienia grupowe. Sytuacja w stoczni Gryfia w Świnoujściu to kolejny przykład jak obecny rząd sprawuje nadzór nad państwowym majątkiem !

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: czwartek, 29 października 2020 20:12
 
Wirtualne polsko-niemieckie spotkanie związkowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 października 2020 18:39

W dniu 27 października 2020 – miało miejsce wirtualne spotkanie pomiędzy polskimi i niemieckimi przedstawicielami związków zawodowych działającymi w przemyśle motoryzacyjnym. Ze strony niemieckiej uczestniczyli związkowcy w IG Metal z członkiem Zarządu Wolfang Lemb. Z polskiej strony udział wzięli związkowcy reprezentujący Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. W trakcie wideokonferencji została omówiona aktualna sytuacja gospodarcza w Niemczech i w Polsce, w kontekście programów pomocowych dla przemysłu.  Sytuacja w sektorze automotive w obu krajach i założenia niemieckiej centrali dotyczące rozpoczynających się negocjacji układów zbiorowych dla przemysłu metalowo-elektrycznego. Z najciekawszych informacji i danych zaprezentowanych przez stronę niemiecka to – 130 mld pomocy Rządu dla niemieckiej gospodarki, ok. 2 mln pracowników przebywających w okresie pandemii i w wyniku jej skutków na postojowym tzw. Kurzarbait, a także to że wiele firm wykorzystywało sytuacje z COVID – 19 do przeprowadzenia zwolnień pracowników. Największym zainteresowaniem ze strony polskiej spotkały się zasady funkcjonowania Kurzarbaitu, ponieważ mimo Uchwały nr. 90 Rady Dialogu Społecznego dotyczącej pomocy dla sektora motoryzacyjnego, Rząd nadal nie podejmuje dialogu ze stroną społeczna dotyczącego wprowadzenia rozwiązań jakie funkcjonują w wielu krajach europejskich. Przemysł samochodowy bardzo powoli wychodzi w kryzysu związanego z wiosennym nokdaunem, jednak z niepokojem obserwuje się drugą falę pandemii, która może przynieś ponowne zerwanie łańcucha dostaw.  Sporo miejsca w dyskusji zostało poświęcone wyzwaniom jakie czeka w niedalekiej przyszłości przemysł motoryzacyjny: szeroko rozumiana elektro-mobilność, sprawiedliwa transformacja i ochrona miejsc pracy. Przygotowujący się do negocjacji niemieccy koledzy zaznaczyli, że priorytetem w zbliżających się  negocjacjach to ochrona miejsc pracy, skrócenie tygodniowego czasu pracy do 32 godzin ( 4 x 8 ) z zachowaniem obecnego wynagrodzenia oraz wzrost płac. Polscy związkowcy poruszyli również temat sytuacji w przemyśle hutniczym i zaapelowali aby wspólnie forsować na wszystkich możliwych forach kwestie tzw. „śladu karbonowego”. Brak rozwiązań na szczeblu Komisji Europejskiej może powodować że ten najstarszy przemysł będący fundamentem rozwoju będzie „uciekał” z Unii Europejskiej.

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: wtorek, 27 października 2020 18:45
 
Okupacja budynku dyrekcji AMP w Krakowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 października 2020 18:31

W dniu wczorajszym 19 października 2020 cztery Zakładowe Organizacje Związkowe działające na terenie krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A wydały wspólny Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wzywający Dyrekcje AMP do jak najszybszego porozumienia się i zagwarantowania pracownikom Stalowni i Wielkiego Pieca miejsc pracy w krakowskich zakładach AMP.

Zaraz po uzgodnieniu treści porozumienia zebrało się prezydium NSZZ Pracowników AMP S.A.  i podjęło uchwałę o pozostaniu całodobowym  w biurze związku do momentu podpisania stosownego porozumienia.

Niestety nasz związek pozostał sam na placu boju ponieważ pozostałe Organizacje Związkowe wycofały się ze wcześniejszych uzgodnień i okupacji budynku dyrekcji. Przedstawiciele naszego Związku rotacyjnie pozostają całodobowo w biurze, do momentu podpisania stosownego porozumienia dotyczącego zabezpieczenia pracowników Stalowni i WP.  W obecnych czasach pandemii to jedna z możliwych akcji protestacyjnych.

Komunikat

Józef Kawula

W-ce Przewodniczący NSZZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Przewodniczący Okręgu Małopolskiego FZZ Metalowców i Hutników

Poprawiony: wtorek, 20 października 2020 18:43
 
ArcelorMittal Poland zamyka cześć surowcową w Krakowie ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 października 2020 15:27

Dzisiaj w dniu 8 października 2020 Zarząd AMP poinformował, że zamierza na stałe zamknąć część surowcową w swoim krakowskim oddziale.

Proces zamykania instalacji wielkiego pieca i stalowni rozpocznie się w październiku i potrwa kilka tygodni.
Wielki piec i stalownia zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyrobów stalowych spoza krajów UE. Od tego czasu większość pracowników dotkniętych postojem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland bądź – od marca 2020 roku i nadejścia pandemii Covid-19 – przebywa na tzw. urlopach postojowych. Firma podjęła te działania w czasie, kiedy nie wiadomo było, jak w dłuższej perspektywie będzie się kształtował popyt na stal.

Czy to już koniec hutnictwa w Krakowie ! Zagrożone jest  1200 miejsc pracy !

Zakładowe Organizacje Związkowe w najbliższym czasie podejmą decyzję o formie protestów !

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: wtorek, 20 października 2020 18:43
 
Wspólnie z Węglem Brunatnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 października 2020 18:23

2 października 2020 r. miała miejsce manifestacja, której inicjatorem była Federacja Związków Zawodowych Węgla Brunatnego. W zgromadzeniu udział wzięli również przedstawiciele sektora przemysłowego, energetycznego i surowcowego.

Uczestnicy zgromadzili się przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej a następnie przeszli pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Związkowcy żądali rzetelnego dialogu społecznego i określenia przejrzystej polityki rządu dotyczącej obecnej sytuacji w górnictwie, energetyce, hutnictwie z naciskiem na kwestie związane z wydobyciem węgla brunatnego.

W manifestacji uczestniczyli przedstawiciele naszej Federacji, aby zaznaczyć, że pasywna polityka rządu prowadzi do likwidacji miejsc pracy w branży przemysł.

GaleriaFZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 18:29