Start
 
FZZ Metalowcy i Hutnicy
XI Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 marca 2019 21:14

W dniu 22 marca 2019 miała miejsce XI Konferencja Sprawozdawczo – wyborcza Związku Zawodowego Metalowcy Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Delegaci uczestniczący w konferencji wysłuchali sprawozdania z mijającej kadencji, którą zaprezentował Przewodniczący Związku kol. Aleksander Paluch. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi nastąpił moment podziękowania dla kol. Aleksandra Palucha za 28 letnią pracę na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej w związku z jego przejściem na emeryturę. Podziękowania złożyli Prezes Zarządu Spółki p. Grzegorz Jasiński, Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek, oraz związkowcy z WSK-PZL Świdnik. A. Paluch decyzją Zarządu Federacji otrzymał jako pierwszy Odznaczenie Zasłużony dla Federacji II stopnia.

W dalszej części zebrania delegaci wybrali Przewodniczącego Związku którem został kol. Tadeusz Ćiempiel, 14 osobowy skład Zarządu oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną. Obowiązki V-ce Przewodniczącego Związku Zarząd powierzył kol. Artur Żarnoch. W trakcie dyskusji pomiędzy głosowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualną sytuacją Spółki oraz ruchu związkowego. Nowo wybranym działaczom zostały złożone gratulacje oraz wyrazy uznania za podjęcie się niełatwych obowiązków reprezentowania pracowników.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019 21:20
 
Walne Zebranie Delegatów ZZ Pracowników Huty Łabędy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 marca 2019 21:06

W dniu 22 marca br. w obecności zaproszonych gości reprezentujących Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce- Wiceprzewodniczącego FZZMiH Piotra Kursatzkyego i Przewodniczącego Rady Okręgu Śląskiego Stanisława Młynarczyka podsumowano pierwszy rok działalności X kadencji ZZPHŁ. Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Związku i po wniosku Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi absolutorium. Zostały uchwalone zmiany w Statucie i Ordynacji  wyborczej.Delegaci wysłuchali referatu Przewodniczącego związku Artura Jacka Wilkonia. Sprawozdania księgowej ZZPHŁ i sprawozdania z działalności spółki ZDG, które przedstawiła Prezes Renata Dębowska. W toku dyskusji zostały omówione wszystkie aspekty i problematyka działalności związkowej. Nie zostały również pominięte tematy dotyczące sytuacji ekonomicznej firm w których prowadzimy działalność. Została podsumowana w kontekście działalności związkowej obecna sytuacja w naszym kraju. Dziękujemy za zaangażowanie i pracę wszystkim członkom Związków Zawodowych.

Artur Jacek Wilkoń

Przewodniczący

Związku Zawodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019 21:14
 
Rada Federacji Metalowców i Hutników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 marca 2019 20:53

W dniu 20 marca 2019 obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców I Hutników w Polsce. Na początku zebrania członkowie Rady uczcili minutą ciszy zamarłych w ostatnim czasie działaczy związkowych. Następnie zebrani przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji, zatwierdzenie bilansu za rok 2018, przyjęcia preliminarza na rok 2019, przyjęcia Zakładowej Organizacji Związkowej. Przekazane zostały informacje o podziale i zakresie obowiązków poszczególnych członków Zarządu. Przewodniczący Federacji poinformował o najbliższych działaniach Federacji oraz OPZZ (obchody święta pracy, manifestacji 9 maja, jubileuszu 35-lecia OPZZ) Przewodniczący Okręgu Małopolskiego kol. Józef Kawula przedstawił stan przygotowań do obchodów Dnia Metalowca i Hutnika w dniach 25 – 27 kwietnia 2019.

W drugiej części przedstawiciele PFR Portal PPK Sp. z o.o. przybliżyli zebranym zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na zakończenie ekspert prawa pracy Paweł Śmigielski zapoznał ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych obowiązujących po 1 stycznia 2019.

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Poprawiony: czwartek, 21 marca 2019 21:01
 
II tura szkolenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 marca 2019 19:08

W dniach 14- 15 marca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników miała miejsce druga tura szkolenia związkowego dla członków zakładowych organizacji związkowych. Pierwsza część szkolenia była poświęcona najnowszym zamianom w ustawie o związkach zawodowych, które zaprezentował ekspert prawa pracy Paweł Śmigielski. Tematyką drugiej części były praktyczne zagadnienia związane z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które uczestnikom zaprezentował ekspert OPZZ Bogdan Grzybowski oraz Magdalena Kossakowska. W trakcie dyskusji Bogdan Grzybowski przedstawił również propozycje OPZZ związane z systemem emerytalnym.

Kolejne szkolenie dla członków Federacji zostanie zorganizowane w dniach 8-9 kwietnia 2019 i będzie połączone z uczestnictwem w Sejmowej Komisji Ochrony Pracy.

Mirosław Grzybek

Federacja ZZ MiH

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2019 19:13
 
Polska potrzebuje wyższych płac – zakończone negocjacje w Avio Polska Sp. z o.o. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 lutego 2019 21:14

W dniu 27 lutego 2019 zostało zawarte porozumienie płacowe pomiędzy Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o. a NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej. Pakiet ekonomiczny na rok 2019 gwarantuje każdemu zatrudnionemu pracownikowi :

  • Z dniem 1 marca 2019 wzrost płacy miesięcznej o 211 zł. – dla osób zatrudnionych na stawkach godzinowych przekłada się na wzrost stawki godzinowej o 1,26 zł
  • Z dniem 1 marca 2019 wzrasta o 1,50 zł./godz. dodatek nocny, który będzie wynosił 4,50 zł. / godz.
  • Wzrost o 300 zł. nagrody okolicznościową z okazji Świąt Bożego Narodzenia, co gwarantuje każdemu pracownikowi wypłatę kwotę 2 150 zł.

Po prowadzeniu w życie w/w podwyżki nowo zatrudniona osoba po 3 miesięcznym okresie próbnym otrzyma płacę miesięczną w wysokości 4075  zł. (tj. stawka godzinowa 20,44 , dwie premie o łącznej kwocie 390 zł. plus 252 zł dodatku za pracę na 3 zmianie). Zakład Avio Polska Sp. z o.o  jest częścią Grupy Avio Aero. Specjalizuje się w projektowaniu oraz w rozwoju komponentów i modułów silników lotniczych. Produkuje łopatki statory i rotory do turbin niskociśnieniowych silników cywilnych i wojskowych.  Spółka zatrudnia ok. 570 osób.

Mirosław Grzybek

Poprawiony: czwartek, 28 lutego 2019 21:20