Start
 
FZZ Metalowcy
Okręg Śląski po wyborach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 19:40

W dniu 15 października 2014 w Katowicach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Śląskiego w ramach IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy na kadencję 2014-2018.

W Zjeździe uczestniczyło 41 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak, Przewodniczący Śląskiej Rady OPPZ w Katowicach kol. Henryk Moskwa.

Przewodniczący Okręgu Śląskiego podsumował 4 letnią działalności zwracając główną uwagę w swoim wystąpieniu na mocne zaangażowanie się śląskich metalowców w manifestacje i pikiety związkowe organizowane przez OPZZ w Warszawie, Katowicach oraz Wrocławiu.

Henryk Moskwa w swoim wystąpieniu zaprezentował aktualna sytuację w ruchu związkowym na trenie województwa śląskiego w kontekście prowadzonego dialogu społecznego oraz wyborów samorządowych.

Przewodniczący Federacji przedstawił aktualny stan ekonomiczny Federacji, sytuacje prawną budynku na Długiej, oraz problemy, jakie stoją przed ruchem związkowym w przyszłości.

W dyskusji delegaci w swoich wytępieniach zwracali uwagę na aktualne problemy w zakładach pracy m.in. brak terminowych wynagrodzeń w FUM Poręba czy długotrwałe zatrudnienie poprzez agencje pracy w Enersys Contrach Bielsko-Biała.

Ożywiona dyskusja dotyczyła możliwości decydowania przez pracownika o zapłacie za godziny nadliczbowe zwłaszcza, że jest to problem w wielu zakładach, w których pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy udzielają dnia wolnego za prace w sobotę. W zgodnej opinii delegaci poparli tą nowelizację nie rozumiejąc, dlaczego w mediach pojawiły się wzmianki o możliwości wprowadzenia 6 dniowego tygodnia pracy.

Przewodniczącym Okręgu został ponownie – kol. Wilk Tadeusz.

Członkami Rady Federacji zostali wybrani – Szkotak Elżbieta - Automotive Lighting Sosnowiec, Kosiń Grzegorz – Nemak Poland Bielsko-Biała, Młynarczyk Stanisław – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała oraz Klimczak Bolesław Fiat Auto Poland Tychy,

Wybrano 19 delegatów na IX Zjazd Federacji oraz podjęto uchwałę, że Radę Okręgu będą stanowić przedstawiciele wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: piątek, 17 października 2014 15:40
 
Zebranie wyborcze w Rzeszowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 października 2014 04:35

Zebranie wyborcze Rady Okręgu podkarpackiego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY – Rzeszów 2 października 2014 r.

Z udziałem przewodniczącego Federacji Z.Z. Metalowcy kol. Romualda Wojtkowiaka, odbyło się 2 października br. w Rzeszowie zebranie wyborcze delegatów podkarpackiego Okręgu Federacji Metalowcy na którym dokonano oceny działalności Rady Okręgu i wchodzących w jego skład zakładowych organizacji związkowych w minionych czterech latach. W czasie obrad delegaci zwracali szczególną uwagę na najważniejsze ich zdaniem zagadnienia związkowe i zakładowe. Szczególne miejsce w dyskusji zajęły problemy związane z upadłością spółki Autosan w Sanoku. Zakład o ponad wiekowej działalności i historycznych tradycjach podkarpackiego przemysłu, zatrudniający jeszcze dwadzieścia lat temu ponad 5 tyś. pracowników, dziś uległ upadłości i stopniowej likwidacji zatrudniając jeszcze na czas określony ok.250 osób. Działająca przy tym zakładzie organizacja związkowa Metalowcy składająca się z 18 obecnych i byłych pracowników, jest jedynie smutnym wspomnieniem Metalowców z okresu minionych dziesięcioleci.

W dyskusji zaakcentowany został także problem dotyczący firm będących w posiadaniu kapitału chińskiego. Z kilkuletnich doświadczeń wynika że chińscy właściciele – wbrew wcześniejszym obawom  - dobrze odnoszą się do związków zawodowych, starając się rozumieć pracownicze interesy. I co szczególnie istotne, w opinii pracowników – bardzo operatywnie zarządzają potencjałem produkcyjnym. Nie przeceniając chińskich właścicieli – zdaniem dyskutantów – można w szeregu przypadkach bardziej na nich polegać w realizacji obietnic jak na rodzimych biznesmenach i menażerach. Sporo miejsca w wypowiedziach delegatów przeznaczono potrzebie umacniania zakładowych organizacji związkowych. Chodzi przede wszystkim o to aby w szeregi związkowe bardziej odważne wstępowali ludzie młodzi. Do tego potrzebne jest zaangażowanie doświadczonych działaczy związkowych, którzy potrafią zaprezentować młodym pracownikom nie tyle indywidualne ile zbiorowe korzyści z przynależności związkowej. Nie pominięto również w dyskusji sprawy wyborów samorządowych, czego potwierdzeniem było udzielenie poparcia Koleżance przewodniczącej z przemyskiej POLNEJ na kandydatkę na radną do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W swoim końcowym wystąpieniu przewodniczący Federacji zwrócił uwagę min. na potrzebę zwiększenia wśród związkowców wiedzy ekonomicznej i prawnej, jako niezbędnego czynnika do sprawnej i bardziej aktywnej działalności związku w swoim zakładzie. Jednocześnie skoncentrował uwagę delegatów na działalność Federacji i jej miejsca w strukturze OPZZ. Odniósł się również do podstawowych obowiązków zakładowych organizacji wobec Federacji, które stanowią nieodzowny czynnik umacniania jedności związkowej. W drugiej części zebrania dokonano – zgodnie z ordynacją – wyboru Rady Okręgu, członków Rady Federacji oraz delegatów na IX Zjazd Federacji.

Skład Rady Okręgu jest następujący:

Piotr Rybka – przewodniczący oraz członkowie; Grzegorz Bliźniak, Ryszard Buda, Jerzy Dudek, Jan Harłacz, Grzegorz Puchalik, Elżbieta Sedlaczek, Stefan Sołowij, Andrzej Wnęk.

Członkowie Rady Federacji: Grzegorz Bliźniak, Piotr Rybka.

Delegaci na IX Zjazd Federacji: Piotr Rybka, Stefan Sołowij.

Piotr Rybka

Poprawiony: wtorek, 14 października 2014 04:44
 
Jan Guz z wizytą u bielskich Metalowców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 października 2014 19:09

Będący gościem 27 Zjazdu Krajowego Zjazdu Solidarności w Bielsku-Białej Przewodniczący OPZZ Jan Guz w dniu 8 października 2014 spotkał się członkami Rady Powiatowej OPZZ, wśród której znaczącą silę stanowią Metalowcy.

W trakcie spotkania została zaprezentowana aktualna sytuacja na bielskim rynku pracy. Bezrobocie w powiecie bielskim wynosi 5, 4 % co przekłada się na 10 095 osób pozostających bez pracy. Dla porównania bezrobocie w województwie śląskim wynosi 9, 9 % a w skali kraju 11,7 %. W ciągu ostatnich miesięcy tendencja jest malejąca, ponieważ tylko w miesiącu sierpniu liczba pozostających bez pracy zmalała o 141 osób. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłków posiada 16, 1 % osób.

W dalsze części zostały zaprezentowane zmiany do Kodeksu pracy, które w tym roku zostały wniesione jako projekty poselskie - umowy o pracę na czas określony nie dłuższe niż 24 miesiące oraz możliwość decydowania przez pracownika o wynagrodzeniu za prace w godzinach nadliczbowych.

Szczególne zainteresowanie wśród związkowców wzbudziła możliwość decydowania przez pracownika o zapłacie za godziny nadliczbowe zwłaszcza że jest to problem w wielu bielskich zakładach w których pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy udzielają dnia wolne za prace w sobotę. W zgodnej opinii przedstawiciele Rada Powiatowej poparli tą nowelizację w obecności Przewodniczącego OPZZ i wystosują odpowiednią petycję.

Innym bardzo ważnym tematem poruszanym w trakcie spotkania to zatrudnianie pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowych. Szczególny przypadkiem są tu zakłady Enersys Contract Bielsko-Biała ( produkcja akumulatorów), których blisko 1/3 załogi zatrudniona jest poprzez agencję, co stanowi ewidentne łamanie wszelkich zasad.

Przewodniczący Metalowców z tym zakładzie kol. Jarosław Jodłowiec zapoznał zebranych o złożeniu pozwu sadowego w kwestii nadużywania przez amerykański koncern ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych niebędącej zgodnie z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tej ustawy.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący OPZZ Jan Guz zaprezentował  aktualna sytuację w ruchu związkowym oraz udzielał odpowiedz na liczne pytania zadawane przez zebranych.

Gościem Rady był również Przemysław Koperski - kandydat na Prezydenta Bielska-Białej, który zebranym przestawił swoją wizję funkcjonowania miasta po wygranych wyborach.

Mirosław Grzybek

FZZ METALOWCY

Poprawiony: czwartek, 09 października 2014 19:17