Start
 
FZZ Metalowcy
Wybory uzupełniające w Okręgu Śląskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 lutego 2017 17:10

W dniu 17 lutego 2017 w Katowicach miało miejsce Zebranie delegatów Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy mające na celu dokonania wyborów uzupełniających.

Zebranie to zostało podyktowane rezygnacją ze wglądu na stan zdrowia z funkcji Przewodniczącego Okręgu kol. Tadeusza Wilka. Na początku zebrania Rada Okręgu Śląskiego uroczyście pożegnała kol. Tadeusza dziękując za 25 – letnią działalność na rzecz dobra ludzi pracy ich godnego statutu materialnego i wypoczynku oraz za obronę praw pracowniczych, a także za wkład w działalność ruchu związkowego w Polsce na ternie kraju i okręgu.

W Zjeździe uczestniczyło 35 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak i V-ce Przewodnicząca Federacji kol. Magdalena Dura. Delegacji w głosowaniu tajnym, obowiązki Przewodniczącego Okręgu Śląskiego do końca obecnej kadencji powierzyli kol. Mirosław Grzybek.

W trakcie dyskusji delegaci mieli okazje wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji w ruchu związkowym na szczeblu okręgu, federacji oraz kraju.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2017 17:14
 
Podziękowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 lutego 2017 17:17

 
Metalowcy z HCP Poznań wybrali władze Związku na nową kadencje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 11 lutego 2017 07:29

Kampania sprawozdawczo-wyborcza  w NSZZ Pracowników H. Cegielski Poznań S.A. METALOWCY rozpoczęła się w listopadzie  ubiegłego roku i zakończyła Walnym  Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym w  dniu 30 stycznia 2017 roku trakcie, którego członkowie Związku wybierali nowe władze.

Zebranie  otworzył Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji  kol. Zdzisław Stróżyk witając delegatów Związku oraz zaproszonych gości w osobach:

Przewodniczący Federacji  ZZ Metalowcy kol. Roman Wojtkowiak, Przewodniczący  Okręgu Wielkopolsko-Lubuski Federacji ZZ Metalowcy kol. Bogdan Kaczmarek, Przewodniczący Rady Województwa Wielkopolskiego OPZZ w Poznaniu kol. Bolesław Stanikowski oraz V-ce Prezes H. Cegielski Poznań S.A. Bogdan Pilch.

W konferencji uczestniczyło 52 delegatów, co stanowiło 83 % ogólnej liczby wybranych delegatów.

W trakcie zebrania delegaci wysłuchali sprawozdań z prac Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej za lata 2012- 2017.

W dyskusji panelowej zapoznali się z aktualną sytuacją w poszczególnych Spółkach, w których Związek prowadzi działalność statutową oraz ze z optymistycznym planem produkcji i wprowadzeniem nowych wyrobów  w  H. Cegielski Poznań S.A.

Delegaci podsumowali mijającą kadencje, oraz wybrali nowe władze Związku na Kadencje 2017 – 2022 czele, którego ponownie został wybrany  kol. Zdzisław Stróżyk.

 

Federacja ZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: sobota, 11 lutego 2017 07:36