Start
 
FZZ Metalowcy
Rada Okręgu Podkarpackiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 20:24

W dniu 22 marca 2017 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Okręgu Podkarpackiego, w której uczestniczyli przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy.

Na początku zebrania członkowie Rady podziękowali długoletniemu Przewodniczącemu Okręgu kol. Piotr Rybka za wytrwałą i aktywną pracę na rzecz środowiska związkowego, przekazując wyrazy uznania i szacunku za pomoc w realizacje zadań statutowych przez Zakładowe Organizacje Związkowe. Zebrani ze zrozumieniem i szacunkiem przyjęli rezygnacje kol. Piotra z funkcji Przewodniczącego Okręgu zaznaczając jednocześnie, że będzie on mile widzianym gościem w trakcie kolejnych spotkań Rady. Następnie delegaci w głosowaniu tajnym, obowiązki Przewodniczącego Okręgu do końca obecnej kadencji powierzyli kol. Bliźniak Grzegorz – reprezentującego ZZ Metalowcy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w Krośnie. Uczestnicy wybrali również członka Rady, którym został kol. Wnęk Andrzej reprezentujący ZZ Metalowcy Fabryki Armatury Jafar S.A. w Jaśle.

W trakcie dyskusji delegaci wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników tymczasowych agencji pracy oraz pracowników za wschodniej granicy, którzy podejmując prace za minimalne wynagrodzenia „utrudniają” przebieg negocjacji płacowych.

Zebrani przekazali uczestniczącemu w zebraniu V-ce Przewodniczącemu Federacji kol. Grzybek Mirosław powyższe uwagi oczekując, że Federacji w swych działaniach zajmie się tymi kwestiami.

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 20:26
 
Polsko-niemieckie spotkanie związkowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 21:35

 

 

W dniach 14-15 marca 2017 w siedzibie centrali związkowej IG Metal Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia w Berlinie miało miejsce polsko-niemieckie spotkanie związkowe. Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele Konfederacji ZZ Metalowców w Polsce, Fundacji Friedricha Eberta oraz sekretariatu metalowcy NSZZ Solidarność.

W trakcie wspólnych obrad uczestnicy spotkania przeanalizowali aktualną sytuację polityczną, gospodarczą, związkową w Polsce i w Niemczech. Ocenili rozwoju sytuacji politycznej na świecie w kontekście Brexitu, polityki Donalda Trumpa oraz zbliżających się wyborów parlamentarnych w Niemczech.

W dalszej części dyskusja dotyczyła sprawiedliwość płacowej w Europie w ramach przyjętej przez industriAll Europe rezolucji “Taka sama płaca za taką samą pracę”. Wspólnie zastanawiano się w jaki sposób rezolucja ta ma być zrealizowana w branży metalowej. Jak centrale i struktury związkowe mają wpłynąć na pracodawców oraz na politykę gospodarczą państw europy środkowej aby cel został osiągnięty.

 

 

Strony spotkania przedyskutowały przebieg dotychczasowej współpracy przedstawicieli pracowników na poziomie zakładu w tym na bazie doświadczeń obejmujących m.in. seminarium w grudniu 2016.

Zostały poczynione ustalenia dotyczące dalszych kontaktów oraz przygotowane tematy i cele w tym na temat wymiany młodzieżowej.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 21:53
 
Wybory uzupełniające w Okręgu Śląskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 lutego 2017 17:10

W dniu 17 lutego 2017 w Katowicach miało miejsce Zebranie delegatów Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy mające na celu dokonania wyborów uzupełniających.

Zebranie to zostało podyktowane rezygnacją ze wglądu na stan zdrowia z funkcji Przewodniczącego Okręgu kol. Tadeusza Wilka. Na początku zebrania Rada Okręgu Śląskiego uroczyście pożegnała kol. Tadeusza dziękując za 25 – letnią działalność na rzecz dobra ludzi pracy ich godnego statutu materialnego i wypoczynku oraz za obronę praw pracowniczych, a także za wkład w działalność ruchu związkowego w Polsce na ternie kraju i okręgu.

W Zjeździe uczestniczyło 35 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak i V-ce Przewodnicząca Federacji kol. Magdalena Dura. Delegacji w głosowaniu tajnym, obowiązki Przewodniczącego Okręgu Śląskiego do końca obecnej kadencji powierzyli kol. Mirosław Grzybek.

W trakcie dyskusji delegaci mieli okazje wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji w ruchu związkowym na szczeblu okręgu, federacji oraz kraju.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2017 17:14