Start
Reklama
 
FZZ Metalowcy
Szkolenie Rady Okręgu Świętokrzyskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 marca 2018 18:22

W dniach 15-17 marca 2018 w Busko Zdrój kolejna grupa 20 związkowców reprezentujących zakłady metalowe Okręgu Świętokrzyskiego, uczestniczyła w szkoleniu, w ramach projektu społecznego „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa”.

Związkowcy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, funkcjonowania finansów firm, stanowienia prawa oraz na integracje okręgu. Wizytujący szkolenie Przewodniczący FZZ Metalowcy zaprezentował uczestnikom aktualną sytuacje z ruchu związkowym.

FZZ Metalowcy

Mirosław GrzybekPoprawiony: poniedziałek, 19 marca 2018 19:07
 
35-lecie NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2018 18:10

10 marca, w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec odbyły się uroczyste obchody 35-lecia działalności NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek w Bielsku-Białej, połączone z corocznym Zebraniem Delegatów.

W uroczystości wziął udział przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kol. Jan Guz oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowcy kol. Mirosław Grzybek. Była także obecna przewodnicząca Śląskiej Rady Okręgu Metalowców kol. Elżbieta Szkotak i przewodniczący ZZ Metalowcy FCA Poland kol. Bolesław Klimczak.

Goście, w prezentacji multimedialnej zapoznali się historią Związku oraz aktualną sytuacją w 17 Spółkach w których Związek prowadzi działalność statutową . Wyróżniający się działacze związkowi zostali odznaczeni odznaczeniami OPZZ i Federacji Metalowcy.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście złożyli na ręce Przewodniczącego NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek kol. Stanisława Młynarczyka podziękowania za wkład w działalność ruchu związkowego, za zaangażowanie i aktywność w strukturach ogólnopolskich, skuteczną obronę praw pracowniczych oraz wieloletni dialog społeczny i umiejętność podejmowania trudnych decyzji przynoszących korzyści pracownikom.

W trakcie Zebrania Delegatów, Jan Guz zaprezentował sytuację w ruchu związkowym ze szczególnym omówieniem proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zmian w Kodeksie pracy z uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Szef OPZZ odpowiadał na pytania zebranych. Przewodniczący FZZ Metalowcy przybliżył proces połączenia się Federacji Metalowców z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych oraz przypomniał że w tym roku obchodzimy 110 lecie ruchu związkowego Metalowców w Polsce.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 18:16
 
Szkolenie Rady Okręgu Kujawsko-pomorskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2018 18:17

W dniach 8 – 10 marca 2018 w Ciechocinku grupa 17 związkowców zrzeszonych w Radzie Okręgu Kujawsko-pomorskiego wzięła udział w szkoleniu, w ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy projektu „ Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa” Uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący FZZ Metalowcy zaprezentował sytuację w ruchu związkowym ze szczególnym omówieniem proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zmian w Kodeksie pracy z uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Przybliżył uczestnikom proces połączenia się Federacji Metalowców z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych oraz przypomniał że w tym roku obchodzimy 110 lecie ruchu związkowego Metalowców w Polsce.

Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 18:20
 
Metalowcy Neapco Praszka wybrali władze związkowe na lata 2018 – 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 marca 2018 17:29

W dniu 2 marca 2018 delegaci ZZ Metalowcy Neapco Praszka uczestniczyli w Walnym Zebraniu Delegatów, którego celem było podsumowanie mijającej kadencji oraz wybór nowych władz. Zebranie otworzył Przewodniczący Związku kol. Bor Grzegorz witając zebranych oraz zaproszonych gości w osobach: Przewodniczący Federacji Metalowcy kol. Mirosław Grzybek, Przewodnicząca Okręgu Opolskiego Federacji Metalowcy kol. Halinę Marszałek, Przewodniczącego Rady Województwa OPZZ w Opolu kol. Sebastiana Koćwina.

Uczestniczący w zebraniu Dyrektor Spółki pan Edmund Majtyka zaprezentował aktualna sytuację firmy jej rozwój oraz zadania i wyzwania jakie czekają w najbliższym czasie pracowników Neapco.

Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej udzieli absolutorium i wybrali nowe władze Związku na kadencje 2018 – 2022 na czele, których ponownie został wybrany kol. Grzegorz Bor.


Zebranie było doskonałą okazją aby zapoznać uczestników o aktualnej sytuacji w ruchu związkowym na szczeblu województwa i Federacji. Zasłużonym działaczom związkowym zostały wręczone odznaczenia federacyjne, które otrzymali kol. Szymanek Zbigniew, kol. Jurczyk Lucjan, kol. Zybura Piotr.

Poprawiony: poniedziałek, 05 marca 2018 17:33
 
Rada Okręgu FZZ Metalowcy w Katowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 lutego 2018 18:50

We wtorek 27 lutego 2018 miało miejsce posiedzenie przedstawicieli Rady Okręgu FZZ Metalowcy w Katowicach. Członkowie rady spotkali się po raz pierwszy po ponad 4 miesiącach przerwy w gruntownie odnowionej siedzibie okręgu. W obradach Rady uczestniczyli przedstawiciele Federacji Hutniczych Związków Zawodowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. W trakcie spotkania zostały omówione najistotniejsze kwestie związane ze zbliżającym się jubileuszem 110-lecia ruchu związkowego metalowców w Polsce, Nadzwyczajnym Zajazdem Federacji oraz procesem połączeniowym Federacji Metalowców i Hutników.

Zebrani w trakcie dyskusji wymieni się informacjami o bieżącej sytuacji w poszczególnych zakładach ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu prowadzonych negocjacji płacowych. Od 1 marca 2018 w odremontowanych pomieszczeniach swoją siedzibę będzie miała również Federacja Hutniczych Związków Zawodowych.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: środa, 28 lutego 2018 18:55