Start
 
FZZ Metalowcy
Polemika dotycząca artykułu „Czy grozi nam 6 dniowy tydzień pracy?” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 października 2014 16:36

W artykule zostało przytoczonych kilka argumentów z którymi bez dokładnej analizy każdy ze związkowców powinien się zgodzić, bo dlaczego nie dać zarobić więcej pracownikom jeśli pracodawcy chcą ich zatrudniać w soboty ze 100% dodatkiem? Tutaj trzeba dogłębnej analizy dlaczego walczyliśmy o wolne soboty i pięciodniowy tydzień pracy i jakie negatywne skutki powoduje długotrwała praca w nadgodzinach.

Praca w godzinach nadliczbowych według Art.151 §1 punkt 2 dopuszczalna jest w razie szczególnych potrzeb pracodawcy i nie może być planowana. Pracodawcy często planują nadgodziny i zamiast zwiększać zatrudnienie „dają zarobić” swoim pracownikom. Pracownik corocznie pracujący 384 godziny nadliczbowe, bo taki limit może być wpisany do Regulaminu Pracy według PIP, przez dziesięć lat nadrobi prawie 2 lata pracy (3840godzin). Wynika z tego, że po pierwsze będzie zmęczony, zestresowany , ucierpi jego życie rodzinne a po drugie zatrudnienie w zakładzie zostanie na niezmienionym poziomie a nasze dzieci będą miały coraz mniejsze szanse na znalezienie pracy.

Jednym z historycznych postulatów sierpniowych był y wolne soboty po to aby pracować 40 godzin tygodniowo a nie 48 również dlatego aby rodziny mogły dłużej ze sobą przebywać, żeby zachować dobre relacje międzyludzkie i rodzinne.

Obecnie w dobie automatyzacji i robotyzacji produkcji potrzeba coraz mniej ludzi do pracy i stąd postulaty związków zawodowych aby się tą pracą dzielić i pracować coraz krócej np. 35 godzin we Francji i zachodnich Niemczech.

W Polsce nie dość, że Rząd chce wydłużyć czas pracy do 48 godzin tygodniowo to już wydłużył wiek emerytalny do 67 lat co spowoduje, że na emeryturę będą przechodzić osoby,  jeśli dożyją, schorowane ,wypalone i nie potrafiące cieszyć się życiem.

Podsumowując uważam, że wprowadzenie rozwiązania proponowanego przez Rząd nie jest dobre dla naszej przyszłości bo nie wymusza zwiększenia zatrudnienia tylko daje możliwość większego obciążenia pracą pracownika.

Dzisiaj zarobisz więcej ale jak z powodu wypalenia zawodowego zakład Cię zwolni zostaniesz bez środków do życia.

Jacek Murawski

Przewodniczący Zw. Zaw. Metalowców Bombardier

Poprawiony: środa, 29 października 2014 16:41
 
Czy grozi nam 6 dniowy tydzień pracy ? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 października 2014 19:57

W ostatnim czasie w mediach ogólnopolskich jak również w mediach związkowych przetoczyła się dyskusja dotycząca złożonego przez Platformie Obywatelską w Sejmie projektu zmian zapisów Kodeksu pracy zawierająca możliwości wypłaty pracownikowi dodatku za przepracowane godziny nadliczbowe w dniu wolnym od pracy w przypadku złożenia przez pracownika stosownego wniosku.

Proponowana zmiana brzmi:

art. 1513 § 2. Na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.”

Temat ten przez licznych adwersarzy został przedstawiony, że zmiany te wymuszą na pracowniku prace przez 6 dni w tygodniu.

Biorąc pod uwagę, że zaproponowane zamiany są autorstwem Platformy Obywatelskiej, od której trudno spodziewać się propozycji pro pracowniczych to niniejszymi przemyśleniami i uwagami pragnę przestawić ten problem z perspektywy działacza zakładowego, który, na co dzień boryka się z tym zagadnieniem oraz wywołać dyskusję, w której powinni wsiąść udział przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 20:02
Więcej…
 
Okręg Śląski po wyborach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 19:40

W dniu 15 października 2014 w Katowicach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Śląskiego w ramach IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy na kadencję 2014-2018.

W Zjeździe uczestniczyło 41 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak, Przewodniczący Śląskiej Rady OPPZ w Katowicach kol. Henryk Moskwa.

Przewodniczący Okręgu Śląskiego podsumował 4 letnią działalności zwracając główną uwagę w swoim wystąpieniu na mocne zaangażowanie się śląskich metalowców w manifestacje i pikiety związkowe organizowane przez OPZZ w Warszawie, Katowicach oraz Wrocławiu.

Henryk Moskwa w swoim wystąpieniu zaprezentował aktualna sytuację w ruchu związkowym na trenie województwa śląskiego w kontekście prowadzonego dialogu społecznego oraz wyborów samorządowych.

Przewodniczący Federacji przedstawił aktualny stan ekonomiczny Federacji, sytuacje prawną budynku na Długiej, oraz problemy, jakie stoją przed ruchem związkowym w przyszłości.

W dyskusji delegaci w swoich wytępieniach zwracali uwagę na aktualne problemy w zakładach pracy m.in. brak terminowych wynagrodzeń w FUM Poręba czy długotrwałe zatrudnienie poprzez agencje pracy w Enersys Contrach Bielsko-Biała.

Ożywiona dyskusja dotyczyła możliwości decydowania przez pracownika o zapłacie za godziny nadliczbowe zwłaszcza, że jest to problem w wielu zakładach, w których pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy udzielają dnia wolnego za prace w sobotę. W zgodnej opinii delegaci poparli tą nowelizację nie rozumiejąc, dlaczego w mediach pojawiły się wzmianki o możliwości wprowadzenia 6 dniowego tygodnia pracy.

Przewodniczącym Okręgu został ponownie – kol. Wilk Tadeusz.

Członkami Rady Federacji zostali wybrani – Szkotak Elżbieta - Automotive Lighting Sosnowiec, Kosiń Grzegorz – Nemak Poland Bielsko-Biała, Młynarczyk Stanisław – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała oraz Klimczak Bolesław Fiat Auto Poland Tychy,

Wybrano 19 delegatów na IX Zjazd Federacji oraz podjęto uchwałę, że Radę Okręgu będą stanowić przedstawiciele wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Poprawiony: piątek, 17 października 2014 15:40