Start
Notes Związkowca - podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy PDF Drukuj Email
piątek, 08 stycznia 2016 18:06

 

 

Rodzaj świadczenia Kwota podstawowa
Termin obowiązywania

 

1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy

831,10zł. od 31.05.2016 r

 

2.  Świadczenie przedemerytalne

1040,00 zł. od 1.03.2017 r.

 

3. Najniższa emerytura i renta

1000,00 zł. od 1.03.2017 r.

 

4.  Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

3 536,87 zł. od 1.03.2017 r.

 

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

1 185,66 zł. 2017

 

6.  Płaca minimalna

2100 zł. od 1.01.2018 r.

 

7. Dieta krajowa za podróże służbowe

30 zł. /za dzień od 1.03.2013
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
780 zł. od 1.04.2016 r

 

9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kwartał 2015 wg. GUS

4218,92 zł. IV kwartał 2016

 

10. Skala podatkowa :

18 % do

85 528 zł.

 

32 % powyżej

85 528 zł.

 

10. Zasiłek pogrzebowy

4 000 zł. od 1.03.2011 r.