Start
Wrocław


Szkolenie Rady Okręgu Dolnośląskiego PDF Drukuj Email
niedziela, 18 lutego 2018 18:02

W dniach 15 – 17 luty 2018 w Cieplicach - Zdrój kolejna grupa związkowców, przedstawicieli Rady Okręgu Dolnośląskiego wzięło udział w szkoleniu, w ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Spotkanie było doskonałą okazją do podniesienia wiedzy, wymiany doświadczeń, przekazania informacji o sytuacji w poszczególnych zakładach i rozmów o najbliższych planach jakie będzie w tym roku realizować Federacja.

 
Rada Okręgu Dolnośląskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 16:31

W dniu 06.12.2017r w siedzibie Rady Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady Okręgu w którym uczestniczył przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy kol. Mirosław Grzybek.

Członkowie Rady w trakcie dyskusji omówili obecną sytuację w ruchu związkowym w zakładach dolnośląskich . Zwrócili uwagę na najczęstsze problemy z którymi borykają się działacze związkowi. Przewodniczący zakładowych organizacji związkowych przedstawili obecną sytuację płacową w macierzystych zakładach pracy.

Przewodniczący Federacji przekazał najnowsze informacje dotyczące działalności ZZ Federacji Metalowcy. Omówił prace zespołu roboczego FZZM i FHZZ.

Poinformował o planowanych szkoleniach związkowych. Grudzień to magiczny miesiąc. Wszyscy uczestnicy spotkania po zakończeniu części merytorycznej jak co roku podzielili się opłatkiem. Życzyli sobie nawzajem przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia natomiast w nadchodzącym 2018 roku większej skuteczności w pracy związkowej.

 

 

Przewodniczący

Rady Okręgu Dolnośląskiego

Lucjan Machul

 
Pomoc dla Janka PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 17:07

Rada Okręgu Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy oraz do wszystkich związkowców i ludzi dobrej woli o pomoc dla kol. Janka Paciorkowskiego.

W dniu 18 marca 2016 w budynku, w którym mieszkał kol. Janek miał miejsce pożar w wyniku, którego zniszczeniu uległo całe mieszkanie i wszystkie przedmioty w nim się znajdujące.

Informacje gdzie należy przekazać pomoc dla kol. Janka znajdują się w apelu Rady Okręgu Dolnośląskiego.

Do apelu został dołączony protokół potwierdzający pożar, będący dokumentem na podstawie, którego Zakładowe Organiczne Związkowe mogą udzielić wsparcia finansowego i materialnego.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

Protokół z pożaru.

 
Posiedzenie zarządu ZZ Metalowcy pracowników Wagony Świdnica S. A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 września 2015 18:25

W dniu 11.09.2015r w Świdnicy odbyło się posiedzenie zarządu ZZ Metalowcy pracowników Wagony Świdnica S. A. Greenbrier Europe. Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej kol. Kazimierz Baranowski omówił obecną sytuację w zakładzie. Przewodniczący Rady Okręgu przekazał najnowsze informacje dotyczące ruchu związkowego z terenu dolnośląskiego. Na przykładzie działalności zakładowych organizacji związkowych zwrócił uwagę na najczęstsze problemy z którymi borykają się działacze związkowi w macierzystych zakładach. Działając na rzecz ludzi pracy, pełniąc odpowiedzialne funkcje, podkreślił ich znaczącą rolę w dobie teraźniejszych przekształceń, restrukturyzacji. Na płaszczyźnie dialogu pracodawca-związki apelował do konstruktywnych wzajemnych relacji, gdyż tylko obustronne kompromisowe rozwiązania mogą przynieść oczekiwane efekty i stabilizację w firmie. Członkowie zarządu w trakcie dyskusji poruszyli między innymi tematy wewnątrz związkowe oraz związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Część merytoryczną zakończono krótką uroczystością. Za długoletnią pracę związkową wyróżniono trzy osoby pełniące funkcję członka zarządu związku:

1/ Gryc Zbigniew

2/ Pakuła Grzegorz

3/ Janiak Bogumił

Wyróżnionych odznaczono złotymi odznakami „zasłużonego działacza Federacji Metalowcy”.

 

 

Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego

Federacji ZZ METALOWCY

Lucjan Machul

 
Robocze posiedzenie Rady Okręgu Dolnośląskiego PDF Drukuj Email
środa, 26 sierpnia 2015 15:22

W dniu 21.08.2015r w siedzibie Okręgu Dolnośląskiego Federacji ZZ Metalowcy odbyło się posiedzenie członków Rady Okręgu w którym uczestniczył przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy Romuald Wojtkowiak.

Spotkanie w pierwszej części miało charakter roboczy. Omówiono obecną sytuację w ruchu związkowym w zakładach dolnośląskich oraz ogólnokrajową w Federacji ZZ Metalowcy. W części drugiej Przewodniczący Wojtkowiak w imieniu kierownictwa Federacji podziękował za współpracę i wręczył pamiątkową statuetkę koledze Tadeuszowi Wojtczakowi, długoletniemu działaczowi związkowemu, pełniącemu przez wiele lat funkcję : - Przewodniczącego ZOZ Metalowcy pracowników FagorMastercook - Członka Prezydium Federacji ZZ Metalowcy - Członka Rady Federacji ZZ Metalowcy - Członka Rady Wojewódzkiej OPZZ

Chciałbym przypomnieć, że w związku z likwidacją zakładu FagorMastercook we Wrocławiu pracę straciło ponad 750 osób. W grupie tej znalazł się kol. Tadeusz Wojtczak. Członkowie Rady Okręgu pożegnali kolegę Tadeusza składając mu serdeczne podziękowania za długoletnią pracę związkową w strukturach Federacji „METALOWCY” i OPZZ życząc jednocześnie samych sukcesów i trafnych decyzji podczas realizowania ambicji zawodowych oraz spełnienia marzeń.

 

Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego

Federacji ZZ METALOWCY

Lucjan Machul

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2