Start
Katowice


Walne Zebranie Delegatów ZZ Pracowników Huty Łabędy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2019 21:06

W dniu 22 marca br. w obecności zaproszonych gości reprezentujących Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce- Wiceprzewodniczącego FZZMiH Piotra Kursatzkyego i Przewodniczącego Rady Okręgu Śląskiego Stanisława Młynarczyka podsumowano pierwszy rok działalności X kadencji ZZPHŁ. Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Związku i po wniosku Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi absolutorium. Zostały uchwalone zmiany w Statucie i Ordynacji  wyborczej.Delegaci wysłuchali referatu Przewodniczącego związku Artura Jacka Wilkonia. Sprawozdania księgowej ZZPHŁ i sprawozdania z działalności spółki ZDG, które przedstawiła Prezes Renata Dębowska. W toku dyskusji zostały omówione wszystkie aspekty i problematyka działalności związkowej. Nie zostały również pominięte tematy dotyczące sytuacji ekonomicznej firm w których prowadzimy działalność. Została podsumowana w kontekście działalności związkowej obecna sytuacja w naszym kraju. Dziękujemy za zaangażowanie i pracę wszystkim członkom Związków Zawodowych.

Artur Jacek Wilkoń

Przewodniczący

Związku Zawodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY

 
Relacja z posiedzenia Rady Okręgu Śląskiego FZZ Metalowców i Hutników oraz wywiad z Przewodniczącym Federacji PDF Drukuj Email
wtorek, 05 lutego 2019 16:49

 
Związkowcy NSZZ Pracowników OSPEL Wierbka S.A. wybrali nowe władze PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 lipca 2018 18:30

W dniu 6 lipca 2018 związkowcy zrzeszeni w NSZZ Pracowników Zakładu Osprzętu Elektroinstalacyjnego Ospel Wierbka S.A. wybrali nowe władze Związku na kadencje 2018 – 2022. Zebranie otworzył Przewodniczący Związku kol. Kyć Andrzej witając delegatów związku oraz zaproszonych gości w osobach, Przewodniczącego Federacji kol. Mirosława Grzybka i Przewodniczącą Okręgu Śląskiego kol. Elżbietę Szkotak. W konferencji uczestniczyło 31 delegatów związkowych wyłonionych w wyborach przeprowadzonych na wydziałach produkcyjnych. W trackie zebrania delegaci wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ubiegającą kadencję. Po udzieleniu absolutorium uczestnicy wybrali 9 osobowy Zarząd oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną. Na funkcję Przewodniczącego Związku ponownie został wybrany kol. Kyć Andrzej.  W trakcie dyskusji zebranym zostały przybliżone aktualne działania Federacji i OPZZ w skali regionu i kraju. Wyróżniającym się działaczom Związku zostały wręczone odznaczenia Zasłużony Działacz Federacji.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
„Wysokie kompetencje ….” w Okręgu Śląskim PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 lipca 2018 18:46

W dniach 27 -29 czerwca 2018 w Brennej, 9 grupa związkowców, tym razem przedstawiciele Rady Okręgu Śląskiego, uczestniczyli w szkoleniu w ramach realizowanego przez Federację projektu społecznego. Uczestnicy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów firm i stanowienia prawa. Wspólnie spędzony czas pozwolił na wymianę doświadczeń z własnej działalności oraz integracje środowiska związkowego. Wśród uczestników byli również przedstawiciele branży hutniczej. Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący Federacji zaprezentował wnioski płynące z zakończonego Kongresu i Rady OPZZ.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
Wybory - ŁABĘDY PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 maja 2018 15:27

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się Walne zebranie Wyborcze Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Huty "Łabędy". Delegaci wybrali 24 osobowy Zarząd i 5 osobową Komisję Rewizyjną X kadencji związku. Przewodniczącym związku na kadencję 2018-2022 został kol. Artur Jacek Wilkoń.

W trakcie dyskusji poruszano problematykę związaną z bieżącą działalnością związkową.

Artur Jacek Wilkoń

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY

 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 1 z 8