Start
Kraków


Protest uliczny związków ArcelorMittall w Krakowie PDF Drukuj Email
wtorek, 19 listopada 2019 21:44

W poniedziałek 18 listopada 2019 około 1000 pracowników ArcelorMittall oraz Spółek współpracujących z koncernem z flagami i głośnymi trąbkami blokowali skrzyżowanie al. Solidarności z ul. Ujastek, naprzeciw bramy głównej kombinatu w Nowej Hucie. Protest jest konsekwencją zapowiedzi przez Zarząd Spółki o rozpoczęciu  w najbliższą sobotę 23 listopada procesu wygaszania wielkiego pieca, dostarczającego surówkę.

Po godzinnym blokowaniu ulic związkowcy wszystkich central OPZZ, Solidarności i Forum zgromadzili się przed bramą główną zakładu aby kolejny raz dać wyraz niezadowolenia z decyzji koncernu. W trakcie wypowiedzi liderów związkowych przewijała się jedna myśl, że nadzieja nie gaśnie, ale może to być początek końca hutnictwa nie tylko w Krakowie. Do Nowej Huty przyjechali również związkowcy z kopalń ponieważ zapowiedziane ograniczania, także uderzą w ich zakłady górnicze. Kolejnym etap walki o wielki piec będzie protest pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w najbliższy czwartek 21 listopada w samo południe zostanie złożona petycja do Mateusza Morawieckiego na ręce wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
Posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu PDF Drukuj Email
środa, 09 października 2019 19:57

30 września br. w siedzibie ArcelorMittal Poland w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, które otworzył jej przewodniczący Józef Kawula.

W pierwszej części posiedzenia wystąpił Józef Król przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, który ubiega się w nadchodzących wyborach o mandat posła z okręgu okręg 13. Zaprezentował on uczestnikom spotkania argumenty, które zadecydowały o kandydowaniu do parlamentu oraz co chciałby zrobić dla ruchu związkowego w nowej kadencji Sejmu. Po krótkiej prezentacji zebrani zadawali pytania dotyczące związków zawodowych i praw pracowniczych.

Następnie przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek i przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Krzysztof Wójcik zrelacjonowali obrady Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podczas których dokonano wyboru przewodniczącego OPZZ. Został nim, z pośród trzech kandydatów, znany hutnikom Andrzej Radzikowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący.

Jak zauważyli zebrani w wyniku tego wyboru powstał wakat na stanowisku wiceprzewodniczącego, który ma zostać uzupełniony już na kolejnym posiedzeniu Rady OPZZ.

Kolejna część posiedzenia poświęcona była sprawom bieżącym małopolskiego okręgu. Przewodniczący Józef Kawula przedstawił nowo wybranego przewodniczącego z Grupy Kęty Kazimierza Kozieła, który w skrócie przybliżył i przedstawił swoją osobę oraz zakład, w którym pracuje. Zebrani wykorzystując obecność przewodniczącego Federacji Mirosława Grzybka pytali co z wygaszanymi emeryturami pomostowymi, z których chętnie korzystali hutnicy podupadający na zdrowiu po latach pracy w ciężkich warunkach. Omówiono również ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Przewodniczący odpowiadając na pytania przywołał przygotowaną przez OPZZ ustawę o tzw. emeryturach stażowych, które umożliwiałyby przechodzenie na emerytury pracownikom którzy przepracowali 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni). Wspomniał również o posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego.

Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Rady, 18 września, przedstawiono uwarunkowania działalności hutnictwa w Polsce, w tym wstrzymane wygaszenie części surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, trudną sytuację 1200 pracowników postawionej w stan likwidacji ISD Huty Częstochowa oraz walczącą o przeżycie Hutę Pokój. Przewodniczący stwierdził, iż wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe są za jak najszybszym przyjęciem uchwały stanowiącej kierunkowskaz dla nowego rządu w celu ratowania sektora hutniczego w Polsce.

Józef Kawula

W-ce Przewodniczący

NSZZ Pracowników

ArcelorMittal Poland S.A. 
GORĄCA DYSKUSJA I WALCOWNIA GORĄCA PDF Drukuj Email
czwartek, 28 marca 2019 21:18

25 marca br. w NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland spotkali się przedstawiciele Branży Przemysł OPZZ województwa małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Branży Przemysł, członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy Mirosław Grzybek oraz wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego Zbigniew Karczewski. Spotkanie rozpoczął przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA Krzysztof Wójcik, w drugiej części przejął prowadzenie Józef Kawula, który jako wiceprzewodniczący Rady OPZZ w Małopolsce prowadzi branżę przemysł oraz pełni funkcję Przewodniczącego Okręgu Małopolska Federacji ZZ Metalowcy i Hutnicy.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego PDF Drukuj Email
środa, 06 lutego 2019 18:13

W dniu 04.02.19 w budynku LTT w Krakowie, odbyło się pierwsze oficjalne Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego FZZ MiH. Na posiedzeniu Rady obecni byli członkowie Rady oraz Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek.

Po oficjalnym powitaniu - Przewodniczący Okręgu Małopolskiego – kol. Józef Kawula przedstawił harmonogram Posiedzenia. Do najważniejszych spraw zaliczył wypracowanie i przyjęcie programu działania na najbliższy rok, oraz omówienie przygotowań do obchodów Dnia Metalowca i Hutnika. Obchody zaplanowano na 25-27.04.2019r. w Szaflarach. W trakcie Uroczystej Akademii przyznane zostaną odznaczenia dla najbardziej zasłużonych dla FZZ MiH.

Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek zaprezentował struktury organizacji, oraz przedstawił harmonogram i tematykę szkoleń jakie odbędą się w bieżącym roku, w ramach Federacji.

W związku z wyborem kol. Przewodniczącego NSZZ AMP S.A na Społecznego Wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i zwolnieniem tym samym miejsca w Radzie Federacji – zostały przeprowadzone wybory. W wyniku przeprowadzonych wyborów, członkiem Rady FZZ MiH jednogłośnie wybrany został kol. Grzegorz Ragan – Przewodniczący Zakładu PED, Członek Zarządu NSZZ Prac. AMP S.A.Józef Kawula 
Pierwszy Zjazd Okręgowy PDF Drukuj Email
środa, 19 września 2018 19:56

W dniu 18 września 2018 zgodnie z harmonogramem oraz uchwałą Rady Federacji miał miejsce pierwszy Zjazd Okręgowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce w nowo powołanym Okręgu Małopolskim. W zjeździe uczestniczyło 18 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe z terenu województwa.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Okręgu Małopolskiego został Józef Kawula reprezentujący NSZZ Pracowników ArceloerMitall Poland S.A. z Krakowa. Uczestnicy wybrali 10 delegatów na Zjazd Krajowy oraz dwóch członków Rady Federacji na kadencje 2018 – 2022. Siedziba Okręgu będzie znajdować się w budynku ArcelorMitall Poland na ulicy Ujastek 1.

W Zjedzie uczestniczyli Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek oraz V-ce Przewodniczący Grzegorz Bor, którzy przybliżyli zebranym aktualną sytuacje w ruchu związkowym oraz zaprosili do uczestnictwa sobotniej ( 22 września 2018 ) manifestacji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na ulicach Warszawy. Uczestnicy podjęli stosowną uchwałę popierającą protest celem przeciwstawienia się obecnej polityce rządu i czynnego udziału w manifestacji. Na zakończenie konferencji wszystkim nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Federacji.

/galeria zdjęć/FZZ MiH

Mirosław Grzybek