Start Notes Związkowca
Notes Związkowca - podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy PDF Drukuj Email
czwartek, 09 stycznia 2020 00:00

 

 

Rodzaj świadczenia Kwota podstawowa
Termin obowiązywania

 

1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy

861,40zł. od 01.01.2020 r

 

2.  Świadczenie przedemerytalne

1140,99 zł. od 1.03.2019 r.

 

3. Najniższa emerytura i renta

1100,00 zł.

1200,00 zł

Renta 825,00 zł

Renta 900,00 zł

do 29.02.2020 r.

od 01.03.2020 r.

do 29.02.2020 r.

od 01.03.2020 r.

 

4.  Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

4003,88 zł. od 1.03.2020 r.

 

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

1 550,25 zł. 2020

 

6.  Płaca minimalna

2600 zł. od 1.01.2020 r.

 

7. Dieta krajowa za podróże służbowe

30 zł. /za dzień od 1.03.2013
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
917 zł. od 1.03.2019 r

 

9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kwartał  wg. GUS

5229,44 zł. listopad 2019

 

10. Skala podatkowa :

17 % do

85 528 zł.

32 % powyżej

85 528 zł.

od 01.10.2019 r.

 

11. Zasiłek pogrzebowy

4 000 zł. od 1.03.2011 r.