Start Okręg Opolski
Opole
Związkowa pikieta w Praszce PDF Drukuj Email
piątek, 23 października 2015 15:22

Naapco Europe Sp. z o.o. w Praszce jest producentem i dostawcą półosi napędowych oraz odlewów aluminiowych dla największych światowych koncernów samochodowych w Europie. Zakład zatrudnia ponad 900 osób i od dłuższego czasu regularnie zwiększa zatrudnienie oraz moce produkcyjne.

W związku ze wzrostem zamówień firma pragnie rozbudować zakład i szuka terenów inwestycyjnych. Naturalną sytuacją byłoby zagospodarowanie obecnie zajmowanych terenów jednak problemem jest to, że Neapco nie jest właścicielem hal, w których teraz prowadzi produkcję a amerykański zarząd nie chcę dłużej płacić milionów za dzierżawę.

Ewentualna dalsza rozbudowa lub też przeprowadzka jest rozważana do dwóch najbliższych miast do Wielunia lub Olesna.

Z taką sytuacją nie zgadzają się Związki Zawodowe w tym ZZ Metalowcy, którego Przewodniczącym jest kol. Grzegorz Bor.

W dniu wczorajszym tj. 22 października 2015 związkowcy zorganizowały pikietę pod Urzędem Miejskim w Praszce domagając się od burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego, żeby podjął wszelkie kroki, aby zatrzymać Neapco w Praszce poprzez udostępnieniem inwestorom miejsca na rozbudowę.

Związkowcy nie wyobrażają sobie wyprowadzki z miasta firmy, nazywanej od lat żywicielka Praszki.

Jeśli firma przeniesie się do Wielunia, oznacza to, że nie tylko Praszka, ale i Opolszczyzna straci duży zakład pracy.

Zapraszamy to relacji z przebiegu pikiety – link.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Opolskie spotkanie aktywu związkowego PDF Drukuj Email
wtorek, 27 stycznia 2015 16:26

W dniu 23 stycznia 2015 w Opolu odbyło noworoczne spotkanie aktywu związkowego Okręgu Opolskiego FZZ Metalowcy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych, Przewodniczący Federacji kol. R. Wojtkowiak, V-e Przewodniczący kol. G. Bor będący reprezentantem Okręgu Opolskiego, V-ce Przewodniczący kol. M. Grzybek oraz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Opolu kol. Sebastian Koćwin.

W trakcie spotkania Przewodnicząca Rady Okręgu kol. H. Marszałek podsumowała działalność ZOZ w roku ubiegłym, przybliżyła przebieg obrad i dyskusji prowadzonej na IX Zjazdu Federacji oraz powitała w szeregach Metalowców nową Zakładową Organizację Związkową - NSZZ Pracowników ORAS Olesno ( zakład zajmujący się produkcja armatury łazienkowej i kuchennej).

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ zaprezentował cele, jakie pragnie zrealizować w swojej działalności w roku 2015.

Kol. R. Wojtkowiak składając noworoczne życzenia życzył działaczom podejmowania zawsze dobrych decyzji oraz samych sukcesów w niełatwej działalności związkowej. Następnie zaprezentował aktualną sytuację w ruchu związkowym - ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wydarzeń na Śląsku w tym posiedzenia wspólnego komitetu protestacyjnego OPZZ, Forum i Solidarności. W dalszej części omówione zostały stanowiska zjazdowe i stan ich realizacja.

Spotkanie zakończyło wręczenie oznaczeń związkowych - za zasługi dla OPZZ odznaczeni zostali kol. Karol Lakwa – CELPA S.A. Łambinowice, oraz kol. Zbigniew Kubiak – Zakład Aparatury Spawalniczej OZAS Opole.

W dalszej części spotkania związkowych podzieli się uwagami ze swojej działalności w tym informacjami o prowadzonych negocjacjach płacowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Spotkanie z Europoseł Lidią Geringer de Oedenberg PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2013 18:14

19 stycznia br. w Sali Książęcej Zamku Piastów Śląskich odbyło się spotkanie z  Europoseł Lidią Geringer de Oedenberg.

Tematem noworocznego spotkania z panią Europoseł organizowanego przez RO Opole „FZZ” Metalowcy”, Radę Powiatu Brzeg OPZZ, oraz Brzeskie Forum Kobiet było”Rola kobiet w Unii Europejskiej”. Na spotkaniu obecni byli: Wice Starosta Powiatu Brzeg Janusz Gil, Naczelnik Promocji Starostwa Powiatowego Brzeg Brygida Jakubowicz, Wice Burmistrz Miasta Brzeg Stanisław Kowalczyk, Kierownik Biura Promocji, Kultury, Sporu i Turystyki pani Beata Zatoń – Kowalczyk, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ Józef Piechota, Prezes ZNP o/Brzeg Barbara Mrowiec , członkowie Branżowych Związków Zawodowych zrzeszonych w OPZZ z Opola, Wołczyna, Brzegu, Jędrzejowa, Kluczborka , Olesna, Praszki, Nysy, przedstawiciele SLD z Kędzierzyna-Koźla, Opola, Lewina Brzeskiego , przedstawiciele Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia „Pokolenia” Helena Woldańska z Opola, Radni miasta Brzegu, Opola , Radni Sejmiku Wojewódzkiego Apolonia Klepacz, Andrzej Namysło, oraz „Metalowcy”. Z okazji jubileuszu 40 lecia powstania Klubu HDK za oddanie ponad 40 litrów krwi, Adam Signo z Neapco Sp. z o.o. w Praszce otrzymał od pani Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg nagrodę w postaci wyjazdu do Parlamentu Europejskiego. Podobne zaproszenie otrzymali również członkowie Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej, którzy zlicytują je podczas tegorocznego balu charytatywnego.

Piękną oprawę artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu. Zaprezentowali koncert kolęd bożonarodzeniowych oraz jasełka, Program ten wraz z dziećmi przygotowały panie Anna Krupa, Katarzyna Sikora, Maja Chomaniec, Justyna Snopkowska

W trakcie spotkania Poseł Lidia Geringer de Oedenberg ogłosiła konkurs-niespodziankę, w którym nagrodą jest 4-dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu. Spośród kilkunastu nadesłanych zgłoszeń wylosowano zwyciężczynię kol. Joannę Różycką z Opola.

/galeria zdjęć/

Sekretarz Rady Okręgu Opole

FZZ METALOWCY GRZEGORZ BOR

 
Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Grodków PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 sierpnia 2012 16:37

W dniu 16.07.2012roku godz. 1200 w siedzibie Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna w Grodkowie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów NSZZ pracowników GZWM S.A. Konferencję Sprawozdawczo Wyborczą Członków NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków otworzył Przewodniczący Zarządu Związków Zawodowego Andrzej Hudaszek witając członków Związku oraz zaproszonych gości:

Romualda Wojtkowiaka -Przewodniczącego FZZ "Metalowcy"

Halinę Marszałek - Przewodniczącą Rady Okręgu Opole FZZ "METALOWCY"

Grzegorza Bora – Przewodniczącego Neapco Europe Praszka

W konferencji uczestniczyło 53 członków Związku Zawodowego NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków, co stanowiło 56,4 % ogólnej liczby członków Związku.

Kontynuując porządek obrad Przewodniczący Konferencji poprosił o wystąpienie zaproszonych gości. Kolejno głos zabrali: Przewodniczący FZZ „Metalowcy” Romuald Wojtkowiak oraz Halina Marszałek - Przewodnicząca Rady Okręgu Opole FZZ "Metalowcy". Zaproszeni gości w swoich wystąpieniach odnieśli się do trudnej sytuacji przyszłych emerytów oraz podziękowali Przewodniczącemu Związku za owocną współpracę.

Po wystąpieniu gości Przewodniczący FZZ „Metalowcy” Romuald Wojtkowiak odznaczył na wniosek Rady Okręgu Opole Złotą Odznaką FZZ „METALOWCY” Zarząd ZZ GZWM, wręczył Złotą Odznakę „Za zasługi dla OPZZ” : Markowi Morawskiemu i Waldemarowi Kulakowi oraz Srebrną Odznakę „Za zasługi dla OPZZ” Sabinie Wyka,Bogusławie Sitnik oraz Tomaszowi Gajewskiemu. Ponadto nadał odznakę - ZASŁUŻONY DZIAŁACZ FEDERACJI METALOWCY nw. członkom Związku:

  1. Franków Adam

  2. Kulak Sabina

  3. Omieciński Henryk

  4. Porzeżyński Jerzy

  5. Sikocińska Barbara

  6. Śleziak Iwona

  7. Wolański Andrzej

  8. Warowy Ryszard

  9. Wójcik Grzegorz

  10. Zawada Zbigniew.

Na wniosek Przewodniczącego Konferencji przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków na kadencję 2012-2016. Z Sali padły kandydatury Iwony Śleziak oraz Andrzeja Hudaszka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził zamknięcie listy kandydatur i tajne głosowanie.

Na Przewodniczącą Związku Zawodowego NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków na kadencja 2012-2016 wybrana została Iwona Śleziak.

W trakcie głosowania na salę obrad przybyli Prezes GZWM S.A. Pan Lech Szyszkiewicz oraz Pani Jolanta Duda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.

Następnie przybyli goście zabrali głos. W krótkich wystąpieniach poruszyli kwestię konieczności dialogu na linii Zarząd Spółki – pracownik – Zawiązki Zawodowe.

Ostatnim punktem porządku obrad było wystąpienie ustępującego Przewodniczącego Związku, który podziękował członkom Zarządu Związku za współpracę i życzył powodzenia nowo wybranej Przewodniczącej Związku.

/galeria zdjęć/

Przewodnicząca Rady Okręgu Opole

FZZ „METALOWCY”

Halina Marszałek

 
Metalowcy obchodzili swoje święto PDF Drukuj Email
sobota, 28 kwietnia 2012 15:03

Jak co roku "Metalowcy" obchodzili swoje święto. W tym roku organizatorem CENTRALNYCH DNI METALOWCA był Okręg Mazowiecko - Podlaski. NSZZ"METALOWCY"FPiU"BISON-BIAL' S.A.Związkowcy zostali zaproszeni  na ziemię Białostocką do Supraśla. Oprócz pięknej pogody organizatorzy zapewnili bogaty program od zwiedzania: "MUZEUM IKON" w Supraślu,OGRODÓW PAŁACU BRANICKICH w BIAŁYMSTOKU, przejażdzkę kolejką miejską na ognisko, regionalne potrawy , wyśmienitą zabawę . Do tańca przygrywał kol. Lucjan a nasze uszy pieściła swoim pięknym  głosem córka Lucjana niezwykle  umuzykalniona  Ewa.
"METALOWCY" z Opolszczyzny  bardzo serdecznie dziękują kol.  Januszowi    Rasińskiemu za zorganizowanie  obchodów "DNIA METALOWCA "na pięknej ziemi białostockiej,to nic,że podróż trwała 15 godzin ...
...było miło,i myśmy tam byli, miód i wino pili...


/galeria zdjęć/


Dziękujemy.
Rada Okręgu Opole
FZZ "METALOWCY"

 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 2 z 5