Start Wydarzenia
Wydarzenia
Spotkanie Młodych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 października 2017 18:06

W dniach 29-30 września 2017 w Warszawie (w siedzibie Federacji) miało miejsce spotkanie Młodych Metalowców. Jest to kontynuacja rozpoczętego w tamtym roku cyklu spotkań młodych działaczy naszej Federacji, będących jej przyszłością. W spotkaniu wzięło udział 21 osób reprezentujące 6 okręgów ( wielkopolski, warszawski, lubelski, podkarpacki, dolnośląski, łódzki ) W pierwszym dniu przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zapoznał uczestników spotkania z prawnymi zagadnieniami funkcjonowania Zakładowej Organizacji Związkowe, ze szczególnym uwzględnieniem obustronnych zobowiązań na linii pracodawca – związek zawodowy. W drugiej części trenerka fundacji COZZ ( Centrum Organizowania Związków Zawodowych ) zaprezentowała sposób budowania Związku Zawodowego poprzez poszerzanie bazy związkowej w najbliższym otoczeniu swojej pracy ( zespole, wydziale, zakładzie). W drugim dniu w trakcie dyskusji z przedstawicielami Zarządu Federacji, młodzi zeprezentowani swoje spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące ich wizji funkcjonowania związków zawodowych. Na zakończenie została podjęta wspólna deklaracja kolejnego spotkania w pierwszym kwartale przyszłego roku./galeria/

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek 
IndustriAll Region Wschodni PDF Drukuj Email
czwartek, 14 września 2017 15:51

W dniach 11 – 13 września 2017 w Mariborze na Słowenii miało miejsce spotkanie przedstawicieli central związkowych tworzących Region Wschodni IndustriAll z Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Polski (Konfederacja Metalowców w Polsce).

W spotkaniu uczestniczył zastępca Sekretarza Generalnego IndustriAll - Luis Colunga – odpowiedzialny w InduriAll za szeroko rozumiana politykę przemysłową. Sekretarz zaprezentował uczestnikom spotkania najnowsze informacje dotyczące podjętych i realizowanych działań przez IndustriAll w Europie.

Przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentowali raporty krajowe o sytuacji pracowników w danych państwach. Wspólnym mianownikiem tych wstąpień była dobra sytuacja na rynku pracy mająca swoje odzwierciedlenie w utrzymującym się niskim bezrobociu. We wszystkich krajach regionu wschodniego mam do czynienia z rynkiem pracownika. Ta utrzymująca się korzystna tendencja stwarza bardzo dobra okazje aby głośno i stanowczo domagać się wyrównania płac w ramach przedsiębiorstw ponadnarodowych prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Zdaniem zebranych należy dążyć w swych działaniach związkowych aby firmy międzynarodowe nie dyskryminowały pracowników ze względu na miejsce wykonywanej pracy. Pracownik zatrudniony w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, Słowacji czy Słowenii powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia jak kolega pracujący w tej samej firmie w Niemczech czy Francji. Najlepszym przykładem tej dyskryminacji jest różnica wynagrodzeń w przemyśle motoryzacyjnym. Jako Centrale Związkowe w trakcie prowadzenia negocjacji musimy domagać się zniesienia tych dysproporcji i żądać „Jednakowej płacy za jednakową pracę”. Jak poinformowali czescy koledzy w przyszłym roku do pracodawców wystąpią z żądaniem 10% wzrostu płac. Na zakończenia spotkania uczestnicy przyjęli wspólne logo dla „IndustriAll Eastern Region”

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
1 października 2017 – emerytura 60 i 65 lat ! PDF Drukuj Email
wtorek, 05 września 2017 16:26

Z dniem 1 października 2017 zostanie obniżony wiek emerytalny odpowiednio dla kobiet 60 lat dla mężczyzn 65 lat. Osoby zainteresowane odpowiedzią na pytania :

  • Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 i 65 lat ?

  • Co stanie się ze środkami zgromadzonymi w OFE ?

  • Jak ZUS ustala średnie dalsze trwanie życia ?

  • 4 letni okres ochrony przed nabyciem uprawnień emerytalnych – kto dotyczy ?

  • Kiedy najlepiej składać wniosek na emeryturę ?

Zainteresowanych odpowiedziami na w/w pytania zapraszamy do opracowania przygotowanego przez eksperta OPZZ kol. Bogdana Grzybowskiego. – pdf.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 41