Start Wydarzenia
Wydarzenia
Tarcza antykryzysowa – przestój ekonomiczny PDF Drukuj Email
środa, 01 kwietnia 2020 19:06

W dniu wczorajszym tj. 31 marca 2020 Sejm RP uchwalił ustawę o „tarczy antykryzysowej”. Ustawa ta zakłada możliwość wprowadzenia u Pracodawcy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych z powodu koronawirusa COVID-19, obniżenie wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego.

W związku z przerwaniem łańcucha dostaw wiele firm przemysłowych w tym praktycznie cały sektor motoryzacyjny od dnia 16 marca 2020 wstrzymał działalność produkcyjną. W wielu firmach po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, pracodawcy rozpoczęli negocjacje ze Związkami Zawodowymi na temat przestojów ekonomicznych.

W niniejszej „instrukcji” pragniemy przybliżyć zagadnienie przestoju ekonomicznego będące przydatne dla każdej Zakładowej Organizacji Związkowej, która stanie przed problemem negocjacji Porozumienia.

 

  1. Wysokość wynagrodzenia postojowego

 

Zgodnie z art. 15g ust. 6 i ust.7 – „Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to zostanie dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.”

W praktyce oznacza to możliwość wprowadzenia następujących rozwiązań przez Pracodawcę

  • Obniżyć wszystkim pracownikom wynagrodzenie o 50%, przy czym nie można zejść poniżej minimalnego wynagrodzenia (2.600 brutto) z uwzględnieniem wymiaru pracy.

  • Zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  o dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 brutto).

  • Przykład pracownik obecnie zarabia 5 200 zł. miesięcznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia ( płaca zasadnicza, premie, i inne dodatki), przy obniżeniu wynagrodzenia o 50 % pracownik otrzyma 2 600 zł. w tym pracodawca otrzyma dofinansowanie z FGŚS - 1 300 zł.

  • Przy obniżeniu wynagrodzenia do wysokości 70 % pracownik otrzyma za 3 640 zł. w tym pracodawca otrzyma dofinansowanie z FGŚS - 1 300 zł.

 

  1. Strony uprawnione do zawarcia Porozumienia

 

art. 15g ust.8 – „Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zwiera Pracodawca i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.c210), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy”.

 

Więcej…
 
Spotkanie ZOZ przemysłu motoryzacyjnego PDF Drukuj Email
czwartek, 12 marca 2020 16:48

W dniu 9 marca 2020 w Katowicach w siedzibie Rady Okręgu Śląskiego miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w przemyśle motoryzacyjnym zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz Konfederacji Pracy OPZZ. W spotkaniu uczestniczyło 20 przedstawicieli 11 zakładów z sektora automotive prowadzących działalność produkcyjną w Polsce ( FCA Poland S.A. Tychy/ Bielsko-Biała, Norma Polska Sp z o.o. Sławniów, Exide Techonologies Poznań, Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, GKN Drivline Oleśnica, Bosch Mirków, Chassis Brakes International, Toyta Motor Manufacturing Wałbrzych i Oława oraz Solaris Bus Bolechowo oraz Gedia Poland z Nowej Soli. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się podstawowymi informacjami dotyczącymi systemów płacowych, warunków wynagradzania i dodatków obowiązujących w ich macierzystych zakładach.

W wspólnej dyskusji zostały zaprezentowane wartości obowiązujące przy wyliczeniach wysługi lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych. Zostały omówione wyniki tegorocznych rozmów i negocjacji płacowych w poszczególnych firmach. Wzrost poziom tegorocznych płac waha się w przedziale od 4 do 7 % co przekłada się na zwiększenie płac miesięcznej od 250 do 400 zł. Przedstawiciel Solarisa Bus zaprezentował sytuacje po przeprowadzonym strajku ostrzegawczym i przygotowaniach do referendum strajkowego. Na zakończenie uczestnicy zgodnie zaakceptowali kontynuowanie spotkań i wymianę doświadczeń. Zostało również zaplanowane kolejne spotkanie, które mają zorganizować koledzy z Konfederacji Pracy.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 lutego 2020 21:48

 

 

 

W dniach 14-15 luty 2020 w siedzibie Federacji miało miejsce spotkanie integracyjno-szkoleniowe przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych z Okręgu Kujawsko-pomorskiego i  Warmińsko-Mazurskiego. Szklenie z zakresu korzystania z najważniejszych ustaw z dziedziny prawa pracy i stosowania ich w codziennej działalności związkowej przybliżył dr Liwiusz Laska. W trakcie tych dniowych warsztatów uczestnicy wymienili się doświadczeniami z pracy związkowej oraz omówili konkretne przykładu z którymi borykają się w swoich zakładach pracy. Przewodniczący Federacji zapoznał uczestników z aktualną sytuacją w ruchu związkowym. Wszyscy zgodnie podkreślili istotną rolę szkoleń związkowych.

 


FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 69