Start Wydarzenia
Wydarzenia
Rada Federacji Metalowców i Hutników PDF Drukuj Email
piątek, 18 października 2019 22:17

W dniu 16 października  2019  obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Gośćmi Rady byli Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz V-ce Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na początku spotkania Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek w imieniu zebranych złożył gratulacje Andrzejowi Radzikowskiemu w związku z wyborem na  funkcje Przewodniczącego OPZZ, życząc dużo zdrowia, sukcesów i wytrwałości w kierowaniu naszym ruchem branżowym. Następnie Przewodniczący OPZZ zaprezentował i omówił priorytety oraz zakres działań podejmowanych przez centrale. W swoim wytępieniu skupił się na płacy minimalnej, emeryturach stażowych, polityce klimatycznej, funkcjonowaniu RDS, implementacji przepisów i dyrektyw unijnych do polskiego prawa. Omówiona również została Uchwała nr 84 Rady Dialogu Społecznego dotycząca działań na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu hutniczego, zawierającej 4 podstawowe problemy z którymi boryka się branża stalowa tj.  koszty energii elektrycznej, emisji CO2, wyłącznie złomu jako odpadu ogniotrwałego, szkolnictwa zawodowego. Piotr Ostrowski zaprezentował działania OPZZ na forum międzynarodowym w kontekście możliwości ustalenia minimalnej płacy europejskiej, zawierania układów barażowych, oraz działań na rzecz pozyskiwania młodego pokolenia dla ruchu związkowego.

W trakcie dyskusji członkowie Rady zasygnalizowali tematy, które nurtują źródłowisko związkowe na szczeblu zakładowych organizacji związkowych. Przewodniczący Federacji przestawił działania podejmowane przez Federacje na przestrzeni 9 miesięcy tego roku, oraz zdał relacje z Kongresu IG Metal oraz Regionu Wschodniego IndustriAll. W dalszej części uczestnicy przyjęli stosowne Uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania Federacji. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane zostało na 10 grudnia 2019.

/galeria zdjęć/

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
Czy europejska płaca minimalna jest możliwa ? PDF Drukuj Email
niedziela, 13 października 2019 18:33

Ta myśl zawsze towarzyszyła związkowcom wschodniej części Unii Europejskiej, którzy z ogromnym zainteresowaniem przyjęli deklarację jaką złożyła przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula Von Der Leyen. W swojej agendzie dla Europy opublikowała następującą wizję: „Zaproponuję instrument prawny, który zapewni każdemu pracownikowi w Unii sprawiedliwą płacę minimalną. Powinno to pozwolić na godne życie w każdym miejscu pracy. Płace minimalne należy ustalać zgodnie z tradycjami krajowymi, w drodze układów zbiorowych lub przepisów prawnych. ”

Temat ten stanowił główną myśl spotkania przedstawicieli IndustriAll Europe Regionu Wschodniego który miał miejsce w Budapeszcie w dniu 3 października 2019.  Uczestnicy spotkania wraz z Przewodniczącym IndurtiAll Luc Traingle zgodzili się, że nie chcą, aby politycy decydowali o wysokości płacy minimalnej, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach w Polsce. To związki zawodowe muszą być w centrum dyskusji i stanowić część całego procesu. Chcemy  mieć nie tylko dyrektywę w sprawie płacy minimalnej, ale także uregulowaną dyrektywą kwestię rokowań Układów Zbiorowych Pracy, głównie na szczeblu branż. Tym samym IndustriAll rozpoczyna kampanie medialną pod hasłem Together at Work – Razem w pracy – na rzecz zawierania i negocjowania układów.

W dalszej części spotkania omawiana była wspólna deklaracja Regionu na rzecz polityki klimatycznej oraz spraw organizacyjnych przeszłorocznego Kongresu.

/galeria zdjęć/

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

 
Andrzej Radzikowski – Przewodniczącym OPZZ PDF Drukuj Email
piątek, 27 września 2019 14:52

W  dniu 25 września 2019 Rada OPZZ wybrała nowego Przewodniczącego OPZZ, którym został dotychczasowy V-ce Przewodniczący kol. Andrzej Radzikowski.

Kol. Andrzej Radzikowski w strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku, jako członek Rady OPZZ, od kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ, a następnie od 2006 funkcję V-ce Przewodniczącego.

Posiada duże doświadczenie w działalności związkowej. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od Prezesa Ogniska, poprzez Prezesa Oddziału i Okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W tej działalności dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegający o realizację programu i idei związków zawodowych.

Jesteśmy przekonani, że pod jego kierownictwem OPZZ będzie kontynuować dotychczasowe sukcesy, a pozycja naszej Centrali Związkowej  zyska na znaczeniu, a jej rozwój nabierze dynamiki.
Wierzymy, że długoletnia współpraca pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych a Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce będzie się nadal efektywnie rozwijać na korzyść ludzi pracy.

W związku z wyborem na Przewodniczącego zostały przesłane życzenia w imieniu wszystkich związkowców naszej Federacji.

Przewodniczący FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 64