Start Okręg Śląski
Katowice
Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej PDF Drukuj Email
sobota, 24 marca 2018 17:27

 

Kolejną Zakładową Organizacją Związkową zrzeszoną w Federacji Związków Zawodowych Metalowcy, która przełamała „barierę” i poinformowała Zarząd Federacji o przebiegu i skutkach tegorocznych negocjacji płacowych są Metalowcy z Nemak Poland Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Tegoroczne negocjacje pomiędzy Zarządem Związku a Dyrekcją Spółki przyniosły pracownikom podwyżkę płac w średniej wysokości 310 zł. od dnia 1 marca 2018 roku. Uzupełnieniem w/w pakietu ekonomicznego jest:

  • Jednorazowa nagroda w kwocie 650 zł. – jako wyrównanie od stycznia.

  • Wzrost godzinnego dodatku za pracę w nocy do kwoty 3,20 zł.

  • Wzrost miesięcznej wysługi lat ( dla pracowników z 5 letnim stażem pracy ) o kwotę 128 zł.

Zarząd FZZ Metalowcy gratuluje udanych rozmów negocjacyjnych i czeka na kolejne informacje z poszczególnych zakładów.FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
35-lecie NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2018 18:10

10 marca, w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec odbyły się uroczyste obchody 35-lecia działalności NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek w Bielsku-Białej, połączone z corocznym Zebraniem Delegatów.

W uroczystości wziął udział przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kol. Jan Guz oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowcy kol. Mirosław Grzybek. Była także obecna przewodnicząca Śląskiej Rady Okręgu Metalowców kol. Elżbieta Szkotak i przewodniczący ZZ Metalowcy FCA Poland kol. Bolesław Klimczak.

Goście, w prezentacji multimedialnej zapoznali się historią Związku oraz aktualną sytuacją w 17 Spółkach w których Związek prowadzi działalność statutową . Wyróżniający się działacze związkowi zostali odznaczeni odznaczeniami OPZZ i Federacji Metalowcy.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście złożyli na ręce Przewodniczącego NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek kol. Stanisława Młynarczyka podziękowania za wkład w działalność ruchu związkowego, za zaangażowanie i aktywność w strukturach ogólnopolskich, skuteczną obronę praw pracowniczych oraz wieloletni dialog społeczny i umiejętność podejmowania trudnych decyzji przynoszących korzyści pracownikom.

W trakcie Zebrania Delegatów, Jan Guz zaprezentował sytuację w ruchu związkowym ze szczególnym omówieniem proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zmian w Kodeksie pracy z uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Szef OPZZ odpowiadał na pytania zebranych. Przewodniczący FZZ Metalowcy przybliżył proces połączenia się Federacji Metalowców z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych oraz przypomniał że w tym roku obchodzimy 110 lecie ruchu związkowego Metalowców w Polsce.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Rada Okręgu FZZ Metalowcy w Katowicach PDF Drukuj Email
środa, 28 lutego 2018 18:50

We wtorek 27 lutego 2018 miało miejsce posiedzenie przedstawicieli Rady Okręgu FZZ Metalowcy w Katowicach. Członkowie rady spotkali się po raz pierwszy po ponad 4 miesiącach przerwy w gruntownie odnowionej siedzibie okręgu. W obradach Rady uczestniczyli przedstawiciele Federacji Hutniczych Związków Zawodowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. W trakcie spotkania zostały omówione najistotniejsze kwestie związane ze zbliżającym się jubileuszem 110-lecia ruchu związkowego metalowców w Polsce, Nadzwyczajnym Zajazdem Federacji oraz procesem połączeniowym Federacji Metalowców i Hutników.

Zebrani w trakcie dyskusji wymieni się informacjami o bieżącej sytuacji w poszczególnych zakładach ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu prowadzonych negocjacji płacowych. Od 1 marca 2018 w odremontowanych pomieszczeniach swoją siedzibę będzie miała również Federacja Hutniczych Związków Zawodowych.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Polsko-niemieckie spotkanie związkowe Grupy Magneti Marelli PDF Drukuj Email
wtorek, 10 października 2017 19:21

W dniach 5-6 października 2017 Zarządy Związków Zawodowych działające w zakładach Grupy Magneti Marelli w Sosnowcu gościły dwuosobową delegację przedstawicieli IG Metall – Yvonne Krug oraz Torsten Maier - z zakładów Automotive Leighting GmbH z Broterodde ( Grupa Magneti Marelli w Niemczech) .

Torsten Maier pełni obowiązki przewodniczącego Rady Zakładowej w macierzystym zakładzie oraz jest członkiem Europejskiej Rady Zakładowej, w składzie której przedstawicielem polskich zakładów jest kol. Elżbieta Szkotak.

Delegacja zwiedziła hale produkcyjne, zapoznała się z warunkami pracy i funkcjonowaniem WCM, z którym niemieccy koledzy są dopiero zapoznawani. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami związkowymi w ramach Grupy.

 

FZZ Metalowcy

Elżbieta Szkotak

 
Kol. Szkotak Elżbieta – Przewodnicząca Okręgu Śląskiego FZZ METALOWCY PDF Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 19:56

W dniu 18 września 2017 delegaci Okręgu Śląskiego FZZ METALOWCY wybrali nowego Przewodniczącego Okręgu. W głosowaniu tajnym, obowiązki przewodniczącego do końca obecnej kadencji zostały powierzone kol. Szkotak Elżbieta – Przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Auto działającego w Spółkach Grupy Magneti Marelli w Sosnowcu. Obradujący wybrali również członka Rady Federacji, którym został kol. Kyć Andrzej pełniący na co dzień funkcję Przewodniczącego NSZZ Pracowników Zakładu Osprzętu Elektroinstalacyjnego OSPEL S.A. Wierbka. W trakcie dyskusji uczestnicy wymienili się informacjami z zakładów pracy oraz zapoznali się z aktualnymi działaniami Federacji ZZ Metalowcy, które zaprezentował kol. Przewodniczący Mirosław Grzybek.FZZ METALOWCY

Mirosław Grzybek

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 1 z 7