Start Okręg Śląski
Katowice
Związkowcy NSZZ Pracowników OSPEL Wierbka S.A. wybrali nowe władze PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 lipca 2018 18:30

W dniu 6 lipca 2018 związkowcy zrzeszeni w NSZZ Pracowników Zakładu Osprzętu Elektroinstalacyjnego Ospel Wierbka S.A. wybrali nowe władze Związku na kadencje 2018 – 2022. Zebranie otworzył Przewodniczący Związku kol. Kyć Andrzej witając delegatów związku oraz zaproszonych gości w osobach, Przewodniczącego Federacji kol. Mirosława Grzybka i Przewodniczącą Okręgu Śląskiego kol. Elżbietę Szkotak. W konferencji uczestniczyło 31 delegatów związkowych wyłonionych w wyborach przeprowadzonych na wydziałach produkcyjnych. W trackie zebrania delegaci wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ubiegającą kadencję. Po udzieleniu absolutorium uczestnicy wybrali 9 osobowy Zarząd oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną. Na funkcję Przewodniczącego Związku ponownie został wybrany kol. Kyć Andrzej.  W trakcie dyskusji zebranym zostały przybliżone aktualne działania Federacji i OPZZ w skali regionu i kraju. Wyróżniającym się działaczom Związku zostały wręczone odznaczenia Zasłużony Działacz Federacji.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
„Wysokie kompetencje ….” w Okręgu Śląskim PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 lipca 2018 18:46

W dniach 27 -29 czerwca 2018 w Brennej, 9 grupa związkowców, tym razem przedstawiciele Rady Okręgu Śląskiego, uczestniczyli w szkoleniu w ramach realizowanego przez Federację projektu społecznego. Uczestnicy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów firm i stanowienia prawa. Wspólnie spędzony czas pozwolił na wymianę doświadczeń z własnej działalności oraz integracje środowiska związkowego. Wśród uczestników byli również przedstawiciele branży hutniczej. Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący Federacji zaprezentował wnioski płynące z zakończonego Kongresu i Rady OPZZ.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
Wybory - ŁABĘDY PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 maja 2018 15:27

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się Walne zebranie Wyborcze Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Huty "Łabędy". Delegaci wybrali 24 osobowy Zarząd i 5 osobową Komisję Rewizyjną X kadencji związku. Przewodniczącym związku na kadencję 2018-2022 został kol. Artur Jacek Wilkoń.

W trakcie dyskusji poruszano problematykę związaną z bieżącą działalnością związkową.

Artur Jacek Wilkoń

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY

 
Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej PDF Drukuj Email
sobota, 24 marca 2018 17:27

 

Kolejną Zakładową Organizacją Związkową zrzeszoną w Federacji Związków Zawodowych Metalowcy, która przełamała „barierę” i poinformowała Zarząd Federacji o przebiegu i skutkach tegorocznych negocjacji płacowych są Metalowcy z Nemak Poland Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Tegoroczne negocjacje pomiędzy Zarządem Związku a Dyrekcją Spółki przyniosły pracownikom podwyżkę płac w średniej wysokości 310 zł. od dnia 1 marca 2018 roku. Uzupełnieniem w/w pakietu ekonomicznego jest:

  • Jednorazowa nagroda w kwocie 650 zł. – jako wyrównanie od stycznia.

  • Wzrost godzinnego dodatku za pracę w nocy do kwoty 3,20 zł.

  • Wzrost miesięcznej wysługi lat ( dla pracowników z 5 letnim stażem pracy ) o kwotę 128 zł.

Zarząd FZZ Metalowcy gratuluje udanych rozmów negocjacyjnych i czeka na kolejne informacje z poszczególnych zakładów.FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
35-lecie NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2018 18:10

10 marca, w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec odbyły się uroczyste obchody 35-lecia działalności NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek w Bielsku-Białej, połączone z corocznym Zebraniem Delegatów.

W uroczystości wziął udział przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kol. Jan Guz oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowcy kol. Mirosław Grzybek. Była także obecna przewodnicząca Śląskiej Rady Okręgu Metalowców kol. Elżbieta Szkotak i przewodniczący ZZ Metalowcy FCA Poland kol. Bolesław Klimczak.

Goście, w prezentacji multimedialnej zapoznali się historią Związku oraz aktualną sytuacją w 17 Spółkach w których Związek prowadzi działalność statutową . Wyróżniający się działacze związkowi zostali odznaczeni odznaczeniami OPZZ i Federacji Metalowcy.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście złożyli na ręce Przewodniczącego NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek kol. Stanisława Młynarczyka podziękowania za wkład w działalność ruchu związkowego, za zaangażowanie i aktywność w strukturach ogólnopolskich, skuteczną obronę praw pracowniczych oraz wieloletni dialog społeczny i umiejętność podejmowania trudnych decyzji przynoszących korzyści pracownikom.

W trakcie Zebrania Delegatów, Jan Guz zaprezentował sytuację w ruchu związkowym ze szczególnym omówieniem proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zmian w Kodeksie pracy z uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Szef OPZZ odpowiadał na pytania zebranych. Przewodniczący FZZ Metalowcy przybliżył proces połączenia się Federacji Metalowców z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych oraz przypomniał że w tym roku obchodzimy 110 lecie ruchu związkowego Metalowców w Polsce.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 1 z 7