Start Okręg Małopolski
Kraków
GORĄCA DYSKUSJA I WALCOWNIA GORĄCA PDF Drukuj Email
czwartek, 28 marca 2019 21:18

25 marca br. w NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland spotkali się przedstawiciele Branży Przemysł OPZZ województwa małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Branży Przemysł, członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy Mirosław Grzybek oraz wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego Zbigniew Karczewski. Spotkanie rozpoczął przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA Krzysztof Wójcik, w drugiej części przejął prowadzenie Józef Kawula, który jako wiceprzewodniczący Rady OPZZ w Małopolsce prowadzi branżę przemysł oraz pełni funkcję Przewodniczącego Okręgu Małopolska Federacji ZZ Metalowcy i Hutnicy.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego PDF Drukuj Email
środa, 06 lutego 2019 18:13

W dniu 04.02.19 w budynku LTT w Krakowie, odbyło się pierwsze oficjalne Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego FZZ MiH. Na posiedzeniu Rady obecni byli członkowie Rady oraz Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek.

Po oficjalnym powitaniu - Przewodniczący Okręgu Małopolskiego – kol. Józef Kawula przedstawił harmonogram Posiedzenia. Do najważniejszych spraw zaliczył wypracowanie i przyjęcie programu działania na najbliższy rok, oraz omówienie przygotowań do obchodów Dnia Metalowca i Hutnika. Obchody zaplanowano na 25-27.04.2019r. w Szaflarach. W trakcie Uroczystej Akademii przyznane zostaną odznaczenia dla najbardziej zasłużonych dla FZZ MiH.

Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek zaprezentował struktury organizacji, oraz przedstawił harmonogram i tematykę szkoleń jakie odbędą się w bieżącym roku, w ramach Federacji.

W związku z wyborem kol. Przewodniczącego NSZZ AMP S.A na Społecznego Wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i zwolnieniem tym samym miejsca w Radzie Federacji – zostały przeprowadzone wybory. W wyniku przeprowadzonych wyborów, członkiem Rady FZZ MiH jednogłośnie wybrany został kol. Grzegorz Ragan – Przewodniczący Zakładu PED, Członek Zarządu NSZZ Prac. AMP S.A.Józef Kawula 
Pierwszy Zjazd Okręgowy PDF Drukuj Email
środa, 19 września 2018 19:56

W dniu 18 września 2018 zgodnie z harmonogramem oraz uchwałą Rady Federacji miał miejsce pierwszy Zjazd Okręgowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce w nowo powołanym Okręgu Małopolskim. W zjeździe uczestniczyło 18 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe z terenu województwa.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Okręgu Małopolskiego został Józef Kawula reprezentujący NSZZ Pracowników ArceloerMitall Poland S.A. z Krakowa. Uczestnicy wybrali 10 delegatów na Zjazd Krajowy oraz dwóch członków Rady Federacji na kadencje 2018 – 2022. Siedziba Okręgu będzie znajdować się w budynku ArcelorMitall Poland na ulicy Ujastek 1.

W Zjedzie uczestniczyli Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek oraz V-ce Przewodniczący Grzegorz Bor, którzy przybliżyli zebranym aktualną sytuacje w ruchu związkowym oraz zaprosili do uczestnictwa sobotniej ( 22 września 2018 ) manifestacji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na ulicach Warszawy. Uczestnicy podjęli stosowną uchwałę popierającą protest celem przeciwstawienia się obecnej polityce rządu i czynnego udziału w manifestacji. Na zakończenie konferencji wszystkim nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Federacji.

/galeria zdjęć/FZZ MiH

Mirosław Grzybek