Start -2010- Spotkanie Wrocław 04.12.2010 r.

W dniu 04.12.2010 roku w Dworze Polskim we Wrocławiu po raz kolejny odbyło się spotkanie przedświąteczne zorganizowane przez Panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele partii i ugrupowań lewicowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, związków zawodowych a także placówek oświatowych z całego Dolnego Śląska i Opolszczyzny.