Start Galeria -2017- 35 lat Zwi?zku Zawodowego METALOWCY WSK PZL ?widnik S.A.
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character

W dniu 8 pa?dziernika 1982 Sejm uchwali? ustaw? o Zwi?zkach Zawodowych. Na mocy tej ustawy pracownicy zatrudnieni w zak?adach pracy mieli prawo do tworzenia i zrzeszania si? w zwi?zkach zawodowych. Ustawa ta by?a bardzo istotna dla ruchu zwi?zkowego poniewa? wprowadzenie stanu wojennego zdelegalizowa?o prowadzon? dzia?alno?? zwi?zkow? przed dat? 13 grudnia 1981 roku.