Start Galeria -2019- Manifestacja IG Metall - "Solidarnie przez transformację"

W dniu 29 czerwca 2019 grupa 50 związków przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników reprezentujących 5 okręgów - Śląski, Wielkopolski, Dolnośląski, Mazowiecki i Rzeszowski odpowiadają  na zaproszenie nieniemieckich kolegów uczestniczyła w zorganizowanej przez IG Metall manifestacji.