Start Galeria -2019- Rada Federacji Metalowców i Hutników

W dniu 16 października  2019  obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Gośćmi Rady byli Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz V-ce Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na początku spotkania Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek w imieniu zebranych złożył gratulacje Andrzejowi Radzikowskiemu w związku z wyborem na  funkcje Przewodniczącego OPZZ, życząc dużo zdrowia, sukcesów i wytrwałości w kierowaniu naszym ruchem branżowym.