Mobbing – prawda i rzeczywistość Drukuj
wtorek, 26 lipca 2016 18:22

Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego Federacji Związku Zawodowego „Metalowcy” z siedzibą w Warszawie zorganizowała w dniu 9 lipca 2016 roku w Płocku szkolenie związkowe dla członków organizacji zrzeszonych w Radzie połączone z posiedzeniem Rady Okręgu. Temat szkolenia: „Mobbing – prawda i rzeczywistość”. Szkolenie poprowadziła Pani Teresa Łygaś - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Warszawie, Oddział w Płocku. W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również członkowie organizacji związkowych zrzeszonych przy Radzie OPZZ w Płocku i powiatu płockiego. W spotkaniach uczestniczyli Magdalena Dura – wiceprzewodnicząca FZZ „Metalowcy” oraz związkowcy zrzeszeni przy Radzie Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego FZZ „Metalowcy”. W sobotni wieczór delegacja została zaproszona na piknik integracyjny Związku Zawodowego „Metalowcy” zrzeszonego przy CNH Industrial Polska w Płocku, gdzie zabawa trwała do białego rana. /galeria/

PRZEWODNICZĄCY

RADY OKRĘGU MAZOWIECKIEGO – PODLASKIEGO

FEDERACJI ZW. ZAW. „METALOWCY”

Lech Latarski