Zjazdy okręgowe – zakończone Drukuj
poniedziałek, 22 października 2018 15:02

W dniach 18 i 19 października 2018 miały miejsce dwa ostanie Zjazdy Okręgowe w Bydgoszczy i w Poznaniu. Konferencje te zakończyły kampanie wyborcze w okręgach. Delegaci podsumowali mijającą kadencje, dokonali wyborów Przewodniczących Okręgów, delegatów na I Zjazd Krajowy FZZ Metalowców i Hutników, członków Rady Federacji oraz członków Rady Okręgu.

W wyniku wyborów Przewodniczącymi Rad Okręgów zostali:

  • w Okręgu Kujawsko-pomorskim kol. Małgorzata Łoboda reprezentujący ZZ Metalowcy BZE Belma S.A. Bydgoszcz,

  • w Okręgu Wielkopolsko-lubuskim kol. Bogdan Kaczmarek reprezentujący ZZ Metalowcy WSK Poznań,

Czas konferencji był również poświęcony na wymianę poglądów nurtujących ruch związkowy. Nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy.

 

/galeria zdjęć/

FZZ MiH

Mirosław Grzybek