Start Okr?g Lubelski Okr?g Lubelski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Okr?g Lubelski PDF Drukuj Email
wtorek, 26 stycznia 2016 00:00

Federacja Zwi?zkw Zawodowych METALOWCY
OKR?G LUBELSKI

Przewodnicz?cy: Aleksander Paluch

Fabryka ?o?ysk Tocznych w Kra?niku
23-210 Kra?nik ul.Fabryczna 6
tel. 081- 825-79-51
fax. 081- 825-79-50

WYKAZ ORGANIZACJI ZAK?ADOWYCH OKR?GU:

Zwi?zek Zawodowy "METALOWCY" F?T w Kra?niku

adres : 23-210 Kra?nik ul.Fabryczna 6
tel. 081-825-79-51 fax. 081-825-79-50

Przewodnicz?cy - Aleksander Paluch
Wiceprzewodnicz?cy- Tadeusz Ciempiel


Zwi?zek Zawodowy METALOWCY PZL ?widnik S.A.

adres : 21-045 ?widnik ul. Al. Lotnikw Polskich 1
tel/fax. 081-722-62-20

Przewodnicz?cy- Jan Siedlecki
Wiceprzewodnicz?cy- Tomasz Flis, Jolanta Klamer


Wolny Zwi?zek Zawodowy F?T Kra?nik S.A.

adres : 23-210 Kra?nik ul. Fabryczna 6
tel. 081825-74-53 fax. 081825-76-66

Przewodnicz?cy- Ryszard Krawczyk
Wiceprzewodnicz?cy- Andrzej Koziarski, Adam Wasylko

Niezale?ny Samorz?dny ZZ.Prac.FM i UPS "Spomasz" w Be??cach

adres : 24-200 Be??yce ul. Fabryczna 2
tel. 081-517-43-17 fax 081 - 517-22-81 w. 25

Przewodnicz?cy- Stanis?aw Wjtowicz

w-ce przewodnicz?cy Zbigniew Gajowiak


Wykaz cz?onkw wybranych do w?adz Federacji ZZMETALOWCY w Warszawie:


Aleksander Paluch - cz?onek Prezydium Rady Federacji
Zdzis?aw ?achma?ski - cz?onek Rady Federacji
Andrzej Koziarski - cz?onek Rady Federacji