Start Okr?g Lubelski Pikieta pod Pa?acem Prezydenckim 22 maja 2015
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Pikieta pod Pa?acem Prezydenckim 22 maja 2015 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 maja 2015 17:59

W dniu 22 maja 2015 zwi?zkowcy WSK PZL ?widnik S.A. zorganizowali pikiet? przed Pa?acem Prezydenckim. Powodem protestu by?a decyzja Rz?du RP oraz MON-u og?oszona w dniu 21 kwietnia br. przez Prezydenta RP, o odrzuceniu w post?powaniu przetargowym na ?mig?owce dla Polskiej Armii, ?mig?owcw powstaj?cych w WSK PZL ?widnik.

Zdaniem zwi?zkowcw ze ?widnika wybr francuskiego Airbusa zamiast ?mig?owca AW 149 lub oferty PZL Mielec, godzi w interesy ?widnika Lubelszczyzny i Polski.

Pikiet?, z inicjatywy za?ogi PZL ?widnik zorganizowa?y zwi?zki dzia?aj?ce na terenie zak?adu w tym g?wnie ZZ Metalowcy" z Przewodnicz?cym kol. Zdzis?awem ?achma?skim, oraz Solidarno?? i ZZ In?ynierw i Technikw.

Dla ponad 1, 5 tysi?cznej rzeszy zgromadzonych przed Pa?acem Prezydenckim swoje poparcie dla protestuj?cych wyrazili mi?dzy innymi cz?onkowie Federacji Metalowcy z ca?ej Polski zatrudnionych w Zak?adach Fiat Auto Poland w Bielsku-Bia?ej (czynnie uczestnicz?cy w pikiecie) i Tychach, Nemak Bielsko-Bia?a, Neapco Europe Praszka, Nkt Cables Warszowice, Mahle Krotoszyn oraz Rady Okr?gw - ?l?skiego, Wielkopolsko-Lubuskiego i Dolno?l?skiego.

Przedstawiciele zwi?zkowcw wr?czyli na r?ce Prezydenta RP petycj?, ktr? przyj?? minister Olgierd Dzieko?ski.

Mamy nadzieje, ?e zmiana g?wnego lokatora w Pa?acu Prezydenckim, jaka dokona?a si? w dniu 24 maja 2015 pozytywnie wp?ynie na sytuacje zatrudnionych w WSK PZL ?widnik pracownikw.

Petycja.

Metalowcy FCA Tychy.

Metalowcy Mahle Polska Krotoszyn.

Metalowcy Neapco Europe Praszka.

Metalowcy Nemak Poland Bielsko-Bia?a.

Rada Okr?gu Pozna?.

Rada Okr?gu ?l?skiego.

Rada Okr?gu Wroc?aw.

/galeria/

Zarz?d Federacji

ZZ Metalowcy