Start Okr?g Lubelski Wizyta studyjna w zak?adach lotniczych w Hiszpanii
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Wizyta studyjna w zak?adach lotniczych w Hiszpanii PDF Drukuj Email
środa, 27 maja 2015 15:40

W dniach 21-22 maja 2015 odby?a si? pierwsza wizyta studyjna w Hiszpanii w ramach projektu europejskiego AirSpace for Communication ( Lotnicza przestrze? dla komunikacji ) realizowanego przez Federacj? Zwi?zkw Zawodowych METALOWCY we wsp?pracy z organizacjami zwi?zkowymi z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i W?och.

G?wnym celem projektu jest wzmocnienie i rozwj wsp?pracy mi?dzynarodowej organizacji reprezentuj?cych Pracownikw sektora lotniczego w Europie, wymian? wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie zaanga?owania pracownikw w przedsi?biorstwach.

W czasie wizyty odby?o si? spotkanie z e zwi?zkowcami w zak?adach lotniczych Airbus w Sewilli, w ktrych produkowane s? turbo?mig?owe samoloty transportowe z przeznaczeniem dla u?ytkownikw cywilnych jak i wojskowych.

W trakcie spotkania pad?o wiele pyta? dotycz?cych warunkw pracy i zwyczajw, maj?cych na celu wzajemne poznanie si? oraz wymian? pogl?dw na sytuacj? pracownikw zatrudnionych w sektorze lotniczym. Nast?pnie zostali?my oprowadzeni przez hiszpa?skich kolegw po klimatyzowanych halach produkcyjnych, w ktrych powstaj? cz??ci samolotw i ich ko?cowy monta?.

W wizycie udzia? wzi?li zwi?zkowcy z zak?adw lotniczych, PZL ?widnikFZZ Metalowcy

Grzegorz Bor