Start Notes Zwi?zkowca
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Notes Zwi?zkowca - podstawowe wska?niki z zakresu prawa pracy PDF Drukuj Email
czwartek, 09 stycznia 2020 00:00

Rodzaj ?wiadczenia Kwota podstawowa
Termin obowi?zywania

1. Zasi?ek dla bezrobotnych 100 % podstawy

1200,00 z?.

942,30 z?.

od 01.09.2020 r - pierwsze 3 miesi?ce

od 4 miesi?ca

2. ?wiadczenie przedemerytalne

1210,99 z?. od 1.03.2020 r.

3. Najni?sza emerytura i renta

1250,88 z?

od 01.03.2021 r.

4. Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

4512,41 z?. od 1.03.2021 r.

5. Odpis na Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalny

1 550,26 z?. 2021

6. P?aca minimalna

2800 z?. od 1.01.2021 r.

7. Dieta krajowa za podr?e s?u?bowe

30 z?. /za dzie? od 1.03.2013
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytu?u uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorob? zawodow?
917 z?. od 1.03.2019 r

9. Przeci?tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kwarta? 2020 wg. GUS

5167,47 z?.

10. Skala podatkowa :

17 % do

85 528 z?.

32 % powy?ej

85 528 z?.

od 01.10.2019 r.

11. Zasi?ek pogrzebowy

4 000 z?. od 1.03.2011 r.