Start Notes Związkowca
Notes Związkowca - podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy PDF Drukuj Email
czwartek, 09 stycznia 2020 00:00

 

 

Rodzaj świadczenia Kwota podstawowa
Termin obowiązywania

 

1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy

1200,00 zł.

942,30 zł.

od 01.09.2020 r - pierwsze 3 miesiące

od 4 miesiąca

 

2.  Świadczenie przedemerytalne

1210,99 zł. od 1.03.2020 r.

 

3. Najniższa emerytura i renta

1250,88 zł

 

od 01.03.2021 r.

 

 

4.  Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

4512,41 zł. od 1.03.2021 r.

 

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

1 550,26 zł. 2021

 

6.  Płaca minimalna

2800 zł. od 1.01.2021 r.

 

7. Dieta krajowa za podróże służbowe

30 zł. /za dzień od 1.03.2013
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
917 zł. od 1.03.2019 r

 

9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kwartał 2020 wg. GUS

5167,47 zł.

 

10. Skala podatkowa :

17 % do

85 528 zł.

32 % powyżej

85 528 zł.

od 01.10.2019 r.

 

11. Zasiłek pogrzebowy

4 000 zł. od 1.03.2011 r.