Start Okr?g Lubelski Wizyta studyjna w zak?adach lotniczych PZL Mielec
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Wizyta studyjna w zak?adach lotniczych PZL Mielec PDF Drukuj Email
środa, 24 lutego 2016 18:53

W ramach realizowanego przez Federacj? Metalowcy europejskiego projektu o nazwie AirSpace for Communication (Lotnicza przestrze? dla komunikacji) dniach 22-23 luty 2016 mia?a miejsce ostania ju? wizyta studyjna w Polskich Zak?adach Lotniczych Sp?ka z o.o. - PZL Mielec sp?ka zale?na od Sikorsky Aircraft Corporation nale??ca do ameryka?skiego koncernu Lockheed Martin. PZL Mielec jest najwi?kszym w Polsce producentem samolotw w Polsce. W mieleckich halach powstaj? wielozadaniowy ?mig?owiec Sikorsky S-70 Black Hawk, dwusilnikowy samolot turbo?mig?owy M28 przeznaczony do zada? cywilnych i wojskowych oraz jednosilnikowy samolot M18 stosowny w agrolotnictwie.

Pocz?tki zak?adw PZL Mielec s? zwi?zane z okresem przedwojenny i budow? Centralnego Okr?gu Przemys?owego. To tutaj przed II wojn? ?wiatow? powstawa? s?ynny polski samolot bombowy PZL ?o? a w okresie powojennym jedyny polski samolot odrzutowy Iskra.

Uczestnicy wizyty przedstawiciele w?oskich zwi?zkw zawodowych CGIL Lombardia oraz angielskiej centrali zwi?zkowej UNITE the Union zostali zapoznani przez przedstawicieli Zarz?du Sp?ki z histori? zak?adw oraz relacjami pomi?dzy Zarz?dem Sp?ki i Zak?adowymi Organizacjami Zwi?zkowymi ( Zwi?zek Zawodowy Przemys?u Elektromaszynowego).

Cz?onek Zarz?du Sp?ki prezentuj?c histori? zak?adu oraz najnowsze produkty firmy, sporo miejsca po?wieci? pozytywnej roli, jak? w ratowaniu miejsc pracy odegra?y Zwi?zki Zawodowe, kiedy to roku 2005 tu? przed przej?ciem przez Sikorsky zak?adowi grodzi?a upad?o??. Aby ?wiadomo?? sobie skal? problemw, z jakimi borykali si? zwi?zkowcy w trakcie transformacji po roku 1989 niech ?wiadczy fakt, ?e z blisko 20 ty? za?ogi Sp?ka obecnie zatrudnia 1570 osb.

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Parku Mielec wykorzystuj?cej teren starych zak?adw w Sp?kach prowadz?cych r?n? dzia?alno?? od meblarskiej ( BRW ) do spo?ywczej ( Zielona Budka ) pracuje obecnie ok. 14 tys. osb.

W trakcie dwch dni wsplnego spotkania zosta?y wymienione do?wiadczenia dotycz?ce sytuacji pracownikw zatrudnionych w poszczeglnych krajach ze szczeglnym uwzgl?dnieniem sektora lotniczego.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek