Start Kujawsko Pomorski Zawody w?dkarskie Bydgoszcz 2016
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Zawody w?dkarskie Bydgoszcz 2016 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 maja 2016 20:05

W dniu 14 maja 2016 na Kanale Bydgoskim w Bydgoszczy odby?y si? X Oglnopolskie Dru?ynowe Zawody W?dkarskie Bran?y OPZZ Metalowcy w w?dkarstwie sp?awikowym. Organizatorem imprezy by?a Rada Okr?gu Kujawsko-Pomorskiego. W zawodach wzi??o udzia? 13 dru?yn, w tym: 4 ekipy z metalowcw, 8 od hutnikw i 1 dru?yna z przemys?u elektromaszynowego. Zawodnicy na miejsce zakwaterowania dotarli ju? w pi?tek 13 maja. Niektre ekipy wzi??y udzia? w nieoficjalnym treningu. Wyniki tego? treningu by?y bardzo obiecuj?ce, jednak pot??na burza, ktra przesz?a nad Bydgoszcz? spowodowa?a, ?e w dniu zawodw rybki nie specjalnie by?y zainteresowane wsp?prac? z w?dkarzami. Nie oznacza to jednak, ?e nasi wytrawni uczestnicy nie przechytrzyli kilku linw, p?oci, okoni, jazia i mnstwa uklejek. Wynik by?by zdecydowanie lepszy, jednak niektrym Kolegom holowane ju? ryby pokaza?y ogon i tyle by?o je wida?. Zmaganiom w?dkarzy przygl?dali si? Kolega Romuald Wojtkowiak i Kolega Stanis?aw Janas oraz organizatorzy. Ostatecznie zawody wygra?a dru?yna NSZZ Magazyny Pi?a, drugie miejsce zaj?? MAHLE Krotoszyn, na trzecim stopniu podium uplasowali si? koledzy z ArcelorMittal D?browa Grnicza. Najwi?ksz? ryb? (lina o wadze 670g) z?owi? Kolega Przemys?aw Kostusiak z FERROXCUBE Skierniewice. Pierwsze miejsca w swoich sektorach zaj?li koledzy: Tomasz W?cha? z ArcelorMittal Sosnowiec, Ferdynand Wo?ny z MAHLE Krotoszyn, Krzysztof B?k z ArcelorMittal Krakw. Kolega Krzysztof B?k wygra? rwnie? zawody w klasyfikacji indywidualnej. Po wyczerpuj?cych zawodach, koledzy w?dkarze zjedli na ?wie?ym powietrzu grochwk? wojskow?. O godzinie 17 s?dzia g?wny zawodw og?osi? oficjalne wyniki. Zosta?y wr?czone puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Poza nagrodami za klasyfikacj? dru?ynow? i indywidualn?, Rada Okr?gu Kujawsko-Pomorskiego ufundowa?a puchary dla najstarszego i najm?odszego zawodnika zawodw.

Organizatorzy serdecznie dzi?kuj? wszystkim uczestnikom za przybycie, bardzo mi?? atmosfer? i sportow? rywalizacj?.

/galeria zdj??/

Rada Okr?gu Kujawsko-Pomorskiego