Start Okr?g Lubelski 35 lat ZZ METALOWCY F?T Kra?nik S.A.
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
35 lat ZZ METALOWCY F?T Kra?nik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 lutego 2018 21:59

W dniu 9 lutego 2018 r. jubileusz 35 lecia dzia?alno?ci zwi?zkowej obchodzi cz?onkowie Zwi?zku Zawodowego METALOWCY Fabryki ?o?ysk Tocznych Kra?nik S.A. W wyst?pieniu okoliczno?ciowym prezentuj?cym dorobek i histori? Zwi?zku Przewodnicz?cy kol. Aleksander Paluch podkre?li?, ?e miniony czas to nie tylko lata sukcesw i pora?ek, ale to przede wszystkim historia ?ycia wielu pracownikw i ich rodzin przez lata zwi?zanych z zak?adem, niekiedy od szko?y zawodowej a? do osi?gniecia wieku emerytalnego. Od momentu powstania Zwi?zku zmieni?o si? niemal wszystko - ?yjemy w innej Polsce i w innej w Europie, ale nadal musimy pozosta? wierni ideom zwi?zkowym w przekonaniu, ?e s?u?y? tym co ?yj? z pracy w?asnych r?k to porostu obowi?zek.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni go?cie Przewodnicz?cy Federacji ZZ Metalowcy kol. Miros?aw Grzybek oraz Prezes F?T Kra?nik S.A. Pan Grzegorz Jasi?ski, ktrzy z?o?yli na r?ce Przewodnicz?cego ?yczenia i gratulacj? za 35 lat dzia?alno?ci Zwi?zku.

Podczas uroczysto?ci wr?czono odznaczenia zas?u?ony dla OPZZ II stopnia : kol. Wies?aw Makuch, Majczyna Wanda, Krl Wies?aw I stopnia: Bis Wojciech, Kasza Adam, Sadowska Krystyna, Wjcik Tomasz,

Zas?u?ony dzia?acz Federacji METALOWCY : Tudrujek Aldona,

Pawlak Anna, Skrski Jacek, Rzepka Artur, Ciempiel Piotr, Ogl?dzi?ska Agnieszka, Piasecka Ma?gorzata, Skorupa Ma?gorzata.

/galeria/

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek