Start Okręg Lubelski XI Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A.
XI Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2019 21:14

W dniu 22 marca 2019 miała miejsce XI Konferencja Sprawozdawczo – wyborcza Związku Zawodowego Metalowcy Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Delegaci uczestniczący w konferencji wysłuchali sprawozdania z mijającej kadencji, którą zaprezentował Przewodniczący Związku kol. Aleksander Paluch. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi nastąpił moment podziękowania dla kol. Aleksandra Palucha za 28 letnią pracę na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej w związku z jego przejściem na emeryturę. Podziękowania złożyli Prezes Zarządu Spółki p. Grzegorz Jasiński, Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek, oraz związkowcy z WSK-PZL Świdnik. A. Paluch decyzją Zarządu Federacji otrzymał jako pierwszy Odznaczenie Zasłużony dla Federacji II stopnia.

W dalszej części zebrania delegaci wybrali Przewodniczącego Związku którem został kol. Tadeusz Ćiempiel, 14 osobowy skład Zarządu oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną. Obowiązki V-ce Przewodniczącego Związku Zarząd powierzył kol. Artur Żarnoch. W trakcie dyskusji pomiędzy głosowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualną sytuacją Spółki oraz ruchu związkowego. Nowo wybranym działaczom zostały złożone gratulacje oraz wyrazy uznania za podjęcie się niełatwych obowiązków reprezentowania pracowników.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH