Start Okręg Dolny Śląsk
Wrocław
Wybory w Bielawie PDF Drukuj Email
czwartek, 01 października 2020 11:25

W dniu 26.09.2020r w Bielawie  delegaci NSZZ Pracowników  LINCOLN  ELEKTRIC  BESTER  S.A. uczestniczyli w Walnym Zebraniu Delegatów na którym dokonano podsumowania  minionej kadencji oraz zgodnie ze statutem związku przeprowadzono wybory do nowych władz związkowych na lata 2020-2024.

Zebranie otworzył Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej

kol. Kazimierz Kuśnierz. Przywitał wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości.

Uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników kol. Lucjan Machul przekazał najnowsze informacje dotyczące ruchu związkowego z terenu dolnośląskiego.

Na przykładzie działalności zakładowych organizacji związkowych zwrócił uwagę na najczęstsze problemy z którymi borykają się działacze związkowi w macierzystych zakładach. Działając na rzecz ludzi pracy, pełniąc odpowiedzialne funkcje, podkreślił ich znaczącą rolę w dobie panującej pandemii covid-19 . Na płaszczyźnie dialogu pracodawca-związki apelował do konstruktywnych wzajemnych relacji, gdyż tylko obustronne kompromisowe rozwiązania mogą przynieść w teraźniejszości oczekiwane efekty i stabilizację w firmie.

Następnie delegaci wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej. Udzieli absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowe władze Związku na kadencje 2020 – 2024. Na funkcję Przewodniczącego Związku delegaci wybrali  ponownie kol. Kazimierza Kuśnierza.

W trakcie dyskusji poruszono tematy wewnątrz związkowe oraz podjęto uchwały dotyczące  zmian statutowych.

 

Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego

FZZ Metalowców i Hutników

Lucjan Machul

 
Posiedzenie Rady Okręgu Dolnośląskiego PDF Drukuj Email
wtorek, 17 grudnia 2019 19:02

W dniu 13.12.2019r w siedzibie Rady Okręgu Dolnośląskiego FZZ Metalowców i Hutników odbyło się posiedzenie członków Rady. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek. Przedświąteczne spotkanie podzielone było na dwa etapy. Część merytoryczną (tzw. roboczą) i część uroczystą. W pierwszej części przewodniczący Okręgu kol. Lucjan Machul omówił bieżące tematy z życia Okręgu oraz zapoznał członków Rady z obecną sytuacją powstałą w zakładach Diora Sp. z o.o. w Świdnicy. Prezes firmy Diora Sp. z o.o. poszukując oszczędności finansowych postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i powołując się na uchwałę Zarządu Spółki, zawiadomił pracowników zakładu w formie pisemnej o zamiarze zawieszenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, umieszczając informację na ogólno dostępnej tablicy informacyjnej.


Przewodnicząca NSZZ pracowników Diora w związku z naruszeniem ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz kodeksu pracy złożyła skargę do Państwowej Inspekcji Pracy natomiast na ręce pana prezesa przekazała pismo mówiące o niezasadności podjętej decyzji. W najbliższym czasie odbędzie się kontrola PIP i mamy nadzieję, że fenomenalny pomysł pana prezesa zakończy się fiaskiem. W dalszej części spotkania poruszono i dyskutowano między innymi na temat:

- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- pracowniczych planów kapitałowych

- zasad funkcjonowania międzyzakładowych organizacji związkowych

Następnie Przewodniczący FZZ M i H Mirosław Grzybek przekazał najważniejsze informacje z odbytego w dniach 09-10.12.2019r posiedzenia Prezydium i Rady Federacji w Warszawie. W części drugiej w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na zasłużoną emeryturę Przewodniczący Okręgu w imieniu Rady wręczył pamiątkowy upominek kol. Urszuli Katrelis i podziękował za ogromny wkład w działalność ruchu związkowego, za aktywność i zaangażowanie w funkcjonowaniu struktur Federacji i Okręgu. Przewodniczący Okręgu podziękował również koledze Tadeuszowi Przedpełskiemu za dotychczasową pracę w strukturach Okręgu i Federacji dla której aktywnie pracował zyskując sympatię działaczy związkowych. Kolega Tadeusz w związku z przeprowadzonymi wyborami w Bombardier Transportation Wrocław został wybrany na członka zarządu zakładowej organizacji związkowej. Na funkcje Przewodniczącego NSZZ ‘METALOWCY” Bombardier Transportation wybrano kol. Marka Jedrzejuka. Na zakończenie spotkania w okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszyscy członkowie Rady łamiąc się tradycyjnie opłatkiem złożyli sobie wzajemne życzenia Świąteczne. Natomiast w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem dodając sobie wzajemnego wsparcia życzyli sobie aby rok 2020 był rokiem jeszcze bardziej skutecznym w działaniach na rzecz ludzi pracy.

Lucjan Machul

Przewodniczący Rady Okręgu FZZ M i H

.

 
Szkolenie Rady Okręgu Dolnośląskiego PDF Drukuj Email
niedziela, 18 lutego 2018 18:02

W dniach 15 – 17 luty 2018 w Cieplicach - Zdrój kolejna grupa związkowców, przedstawicieli Rady Okręgu Dolnośląskiego wzięło udział w szkoleniu, w ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Spotkanie było doskonałą okazją do podniesienia wiedzy, wymiany doświadczeń, przekazania informacji o sytuacji w poszczególnych zakładach i rozmów o najbliższych planach jakie będzie w tym roku realizować Federacja.

 
Rada Okręgu Dolnośląskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 16:31

W dniu 06.12.2017r w siedzibie Rady Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady Okręgu w którym uczestniczył przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy kol. Mirosław Grzybek.

Członkowie Rady w trakcie dyskusji omówili obecną sytuację w ruchu związkowym w zakładach dolnośląskich . Zwrócili uwagę na najczęstsze problemy z którymi borykają się działacze związkowi. Przewodniczący zakładowych organizacji związkowych przedstawili obecną sytuację płacową w macierzystych zakładach pracy.

Przewodniczący Federacji przekazał najnowsze informacje dotyczące działalności ZZ Federacji Metalowcy. Omówił prace zespołu roboczego FZZM i FHZZ.

Poinformował o planowanych szkoleniach związkowych. Grudzień to magiczny miesiąc. Wszyscy uczestnicy spotkania po zakończeniu części merytorycznej jak co roku podzielili się opłatkiem. Życzyli sobie nawzajem przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia natomiast w nadchodzącym 2018 roku większej skuteczności w pracy związkowej.

 

 

Przewodniczący

Rady Okręgu Dolnośląskiego

Lucjan Machul

 
Pomoc dla Janka PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 17:07

Rada Okręgu Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy oraz do wszystkich związkowców i ludzi dobrej woli o pomoc dla kol. Janka Paciorkowskiego.

W dniu 18 marca 2016 w budynku, w którym mieszkał kol. Janek miał miejsce pożar w wyniku, którego zniszczeniu uległo całe mieszkanie i wszystkie przedmioty w nim się znajdujące.

Informacje gdzie należy przekazać pomoc dla kol. Janka znajdują się w apelu Rady Okręgu Dolnośląskiego.

Do apelu został dołączony protokół potwierdzający pożar, będący dokumentem na podstawie, którego Zakładowe Organiczne Związkowe mogą udzielić wsparcia finansowego i materialnego.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

Protokół z pożaru.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2