Start Okręg Lubelski
Lublin
XI Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2019 21:14

W dniu 22 marca 2019 miała miejsce XI Konferencja Sprawozdawczo – wyborcza Związku Zawodowego Metalowcy Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Delegaci uczestniczący w konferencji wysłuchali sprawozdania z mijającej kadencji, którą zaprezentował Przewodniczący Związku kol. Aleksander Paluch. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi nastąpił moment podziękowania dla kol. Aleksandra Palucha za 28 letnią pracę na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej w związku z jego przejściem na emeryturę. Podziękowania złożyli Prezes Zarządu Spółki p. Grzegorz Jasiński, Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek, oraz związkowcy z WSK-PZL Świdnik. A. Paluch decyzją Zarządu Federacji otrzymał jako pierwszy Odznaczenie Zasłużony dla Federacji II stopnia.

W dalszej części zebrania delegaci wybrali Przewodniczącego Związku którem został kol. Tadeusz Ćiempiel, 14 osobowy skład Zarządu oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną. Obowiązki V-ce Przewodniczącego Związku Zarząd powierzył kol. Artur Żarnoch. W trakcie dyskusji pomiędzy głosowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualną sytuacją Spółki oraz ruchu związkowego. Nowo wybranym działaczom zostały złożone gratulacje oraz wyrazy uznania za podjęcie się niełatwych obowiązków reprezentowania pracowników.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

 
Szkolenie Rady Okręgu Lubelskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 maja 2018 19:09

W dniach 17-19 maja 2018 w Nałęczowie przedstawiciele Rady Okręgu Lubelskiego uczestniczyli w szkoleniu w ramach realizowanego przez Federacje projektu społecznego „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Związkowcy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, funkcjonowania finansów firm, stanowienia prawa. W trakcie wspólnie spędzonych trzech dni uczestnicy mieli również doskonałą okazję na wymianę własnych doświadczeń i informacji z własnej działalności związkowej.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
35 lat ZZ METALOWCY FŁT Kraśnik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 lutego 2018 21:59

W dniu 9 lutego 2018 r. jubileusz 35 – lecia działalności związkowej obchodzi członkowie Związku Zawodowego METALOWCY Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. W wystąpieniu okolicznościowym prezentującym dorobek i historię Związku Przewodniczący kol. Aleksander Paluch podkreślił, że miniony czas to nie tylko lata sukcesów i porażek, ale to przede wszystkim historia życia wielu pracowników i ich rodzin przez lata związanych z zakładem, niekiedy od szkoły zawodowej aż do osiągniecia wieku emerytalnego. Od momentu powstania Związku zmieniło się niemal wszystko - żyjemy w innej Polsce i w innej w Europie, ale nadal musimy pozostać wierni ideom związkowym w przekonaniu, że służyć tym co żyją z pracy własnych rąk to porostu obowiązek.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – Przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy kol. Mirosław Grzybek oraz Prezes FŁT – Kraśnik S.A. Pan Grzegorz Jasiński, którzy złożyli na ręce Przewodniczącego życzenia i gratulację za 35 lat działalności Związku.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużony dla OPZZ II stopnia : kol. Wiesław Makuch, Majczyna Wanda, Król Wiesław I stopnia: Bis Wojciech, Kasza Adam, Sadowska Krystyna, Wójcik Tomasz,

Zasłużony działacz Federacji „METALOWCY” : Tudrujek Aldona,

Pawlak Anna, Skórski Jacek, Rzepka Artur, Ciempiel Piotr, Oględzińska Agnieszka, Piasecka Małgorzata, Skorupa Małgorzata.

/galeria/

 

 

FZZ „Metalowcy”

Mirosław Grzybek 
35 lat Związku Zawodowego METALOWCY WSK PZL Świdnik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 października 2017 20:53

W dniu 8 października 1982 Sejm uchwalił ustawę o Związkach Zawodowych. Na mocy tej ustawy pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy mieli prawo do tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych. Ustawa ta była bardzo istotna dla ruchu związkowego ponieważ wprowadzenie stanu wojennego zdelegalizowało prowadzoną działalność związkową przed datą 13 grudnia 1981 roku.

Jedną z pierwszych powołanych do życia Zakładowych Organizacji Związkowych tworzących Federację METALOWCY byli związkowcy z WSK PZL Świdnik S.A., którzy w dniu 27 października 2017 obchodzili jubileusz 35-lecia działalności.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Związku kol. Jan Siedlecki przypomniał uczestnikom okoliczności powstania Związku. Przybliżył działania pokoleń związkowców na rzecz obrony praw pracowniczych, godnego statutu materialnego i socjalnego oraz bezpiecznych warunków pracy. Zaprezentowany rys historyczny uzupełniła prezentacja multimedialna.

Zaproszeni goście V-ce Przewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Federacji Metalowcy kol. Mirosław Grzybek, V-ce Przewodniczący Federacji Metalowcy kol. Grzegorz Bor, Przewodniczący Branży Przemysł kol. Stanisław Janas, Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson oraz pozostali zaproszeni gości złożyli na ręce kol. Przewodniczącego wyrazy uznania i gratulacje za 35 lat działalności.

Jubileusz stał się również doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień związkowcy i zakładowych. Wręczono 5 wyróżnień „Zasłużony dla OPZZ”, 10 odznaczeń „ Zasłużony działacz Federacji Metalowcy”, 3 odznaczenia „ Zasłużony pracownik WSK”, 32 okolicznościowe medale „ 35-lecia Związku Zawodowego Metalowcy” oraz 31 „ Zasłużony dla Związku Zawodowego Metalowcy”

Obchody zakończył wspólny toast lampką szampana z życzeniami rozwoju zakładu i osób w nim zatrudnionych.

Galeria

Link do galerii zdjęciowej : http://lsw24.pl/2017/10/metalowcy-obchodzili-35-lecie-foto/FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Kolejny raz protestują pracownicy WSK Świdnik. PDF Drukuj Email
niedziela, 04 września 2016 13:13

 

1.09.2016 Wszystkie  Związki Zawodowe działające w  WSK Świdnik kolejny raz zwróciły uwagę „ rządu”  na problemy polskiego przemysłu lotniczego. Nie tak dawno stali  w pikiecie przed pałacem prezydenckim. Wtedy Prezydentem RP był  Prezydent Bronisław Komorowski.

Co się zmieniło?

Zmienił się prezydent – teraz Prezydent Andrzej Duda, zmienił się rząd.

Problemy zakładu pozostały. Spełniają się obawy związkowców wyrażane rok temu na ulicach Warszawy. Będą kolejne zwolnienia.

To, że zakład funkcjonuje w ramach koncernu Agusta Westland nie zwalnia polskiego rządu z obowiązku dbałości o polskich pracowników.

Same słowa i obietnice nie wystarczą. Oczekujemy od rządu RP konkretnych działań chroniących polski przemysł, chroniących polskich pracowników.

Federacja Związków Zawodowych Metalowcy popiera protest załogi WSK Świdnik

 

Romuald Wojtkowiak

Przewodniczący FZZ Metalowcy

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2