Start Okręg Świętokrzyski
Kielce
Szkolenie Rady Okręgu Świętokrzyskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 marca 2018 18:22

W dniach 15-17 marca 2018 w Busko Zdrój kolejna grupa 20 związkowców reprezentujących zakłady metalowe Okręgu Świętokrzyskiego, uczestniczyła w szkoleniu, w ramach projektu społecznego „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa”.

Związkowcy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, funkcjonowania finansów firm, stanowienia prawa oraz na integracje okręgu. Wizytujący szkolenie Przewodniczący FZZ Metalowcy zaprezentował uczestnikom aktualną sytuacje z ruchu związkowym.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek 
Święto Pracy w Starachowicach PDF Drukuj Email
środa, 11 maja 2011 20:31

Związek Zawodowy "Metalowcy" w MAN Bus sp. z o.o. oddział w Starachowicach jako główny organizator obchodów Święta Pracy w Starachowicach zorganizował te uroczystości w dwóch częściach. Pierwsza, oficjalna składała się z odsłonięcia pomnika - tablicy pamiątkowej, przemówień okolicznościowych oraz złożenia wiązanek kwiatów i druga część to piknik pierwszomajowy dla mieszkańców Starachowic. Historia odsłanianego pomnika sięga 1976r kiedy to został on po raz pierwszy zlokalizowany w pobliżu bramy wejściowej ówczesnej Fabryki Samochodów Ciężarowych STAR w Starachowicach.
Tablica, znajdująca się na kamiennym monumencie została ufundowana przez załogę FSC i była poświęcona Pracownikom Zakładów Starachowickich b. członkom ruchu oporu poległym w walkach z hitlerowskim okupantem w latach 1939 - 1945.
W roku 2006 pomnik został zdemontowany, gdyż po zmianach własnościowych znalazł się na gruncie prywatnym. Związek Zawodowy "Metalowcy"  przez ostatnie 5 lat czynił usilne starania aby znależć nową lokalizację dla historycznego pomnika. Dopiero na początku 2011r udało się osiągnąć porozumienie z obecnymi władzami miasta w sprawie nowej lokalizacji pomnika.  W dniu 1 maja 2011r nastąpiło ponowne, uroczyste odsłonięcie pomnika, na którym obok historycznej tablicy  znalazła się druga tablica o treści:  "Związek Zawodowy "Metalowcy", który powstał w 1908r, kontynuując tradycje wolnościowe i robotnicze, reaktywuje istniejącą od kwietnia 1976r historyczną tablicę pamiątkową poświęconą pracownikom - członkom ZZ Metalowcy Zakładów Starachowickich.  1 maja 2011r".
Po uroczystym odsłonięciu pomnika, krótki rys historyczny ruchu robotniczego przedstawił młody historyk Paweł Lewkowicz. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: przewodniczący ZZ Metalowcy kol. Wojciech Petrus oraz działacze lokalnej Lewicy. Przedstawiciele środowisk lewicowych złożyli wiązanki kwiatów. W trakcie oficjalnych uroczystości odegrano Hymn Polski oraz Międzynarodówkę.
Druga część obchodów 1Maja to piknik pierwszomajowy, połączony z konsumpcją kiełbasek i napojów oraz dobrą muzyką. M imo niesprzyjającej pogody w imprezie uczestniczyła duża grupa Starachowiczan.


Wojciech Petrus
Związek Zawodowy "METALOWCY"

 
Skarżysko Kamienna 24.11.2010r PDF Drukuj Email
środa, 24 listopada 2010 12:56
Państwo Posłowie
Członkowie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Zbliża się rocznica przyjęcia przez Radę OPZZ 14 grudnia 2009r. uchwały w sprawie podjęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nadania uprawnień do emerytury bez względu na wiek kobietom, które przepracowały 35 lat i mężczyznom mającym 40 lat pracy.

Pierwsze czytanie projektu ustawy na plenarnym posiedzeniu Sejmu miało miejsce 22 lipca 2010r. W wyniku dyskusji oraz głosowania projekt został przekazany do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Główną ideą projektu jest stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy szczegółowo omówione zostały zalety proponowanych rozwiązań, które łączą interesy beneficjentów ustawy z interesem państwa, a w szczególności stanu finansów publicznych.

Projekt ustawy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem środowiska pracowniczego zrzeszonego nie tylko wśród "METALOWCÓW", Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, ale także w innych centrach związkowych. Dzięki patronatowi medialnemu dziennika "Super Express" i szeroko zakrojonej akcji zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, projekt ustawy spotkał się z żywym zainteresowaniem również wśród szerokiej rzeszy osób prywatnych.

Przedkładając projekt obywatelski sprostaliśmy społecznemu zapotrzebowaniu. Teraz ostateczny rezultat naszych wspólnych działań uzależniony jest tylko od przedstawicieli, których wybraliśmy do parlamentu w wyborach powszechnych. Liczymy, że nas nie zawiodą i udowodnią, że są godni powierzonego mandatu.

Informując o powyższym oczekujemy od Państwa Posłów podjęcia działań na rzecz dalszych prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjęcie proponowanej ustawy będzie nie tyle sukcesem osób, które wniosły inicjatywę, ale przede wszystkim sukcesem obywateli i ich przedstawicieli zasiadających w parlamencie.

 

w imieniu Rady Okręgu

Przewodniczący Rady

Adam Sieczka

Otrzymują:

-Wszystkie Kluby i Koła Parlamentarne

-Federacja "Metalowcy"

- OPZZ