Start Okręg Śląski
Katowice
Odszedł od nas kol. Jerzy Kupiec PDF Drukuj Email
wtorek, 11 maja 2021 14:39

W dniu 10 maja 2021 w wieku 57 lat odszedł od nas

kol. Jerzy Kupiec

Przewodniczący
Związku Zawodowego Metalowcy w Milmet-Timken w Sosnowcu,
członek Rady Okręgu Śląskiego,
Był aktywnym i bardzo dobrym działaczem znanym i cenionym w środowisku związkowym, otwartym na problemy ludzi pracy. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 maja 2021
na Cmentarzu
komunalnym w Będzinie ul. 27 Stycznia o godz. 10.00

Cześć jego pamięci !

 
Spotkanie związkowców Alstom w Katowicach PDF Drukuj Email
wtorek, 09 marca 2021 19:53

W dniu 05.03.2021 w siedzibie Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników odbyło się spotkanie, na które zostały zaproszone wszystkie działające w Alstom organizacje związkowe(9 organizacji).

W związku z pandemią Covid -19 spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym z wykorzystaniem zakupionej przez Federację platformy ZOOM.

Głównym tematem spotkania było współdziałanie związków zawodowych w celu ochrony i tworzenia godnych miejsc pracy w nowej organizacji Alstom. Przewodniczący związków zawodowych wymienili się informacjami na temat aktualnej sytuacji w spółkach i etapach prowadzonych negocjacji płacowych. Rozmowy dotyczyły także nowego porozumienia o Europejskim Forum Pracowniczym Alstom (EWF) ,które jest bardzo ważnym organem służącym do informowania i konsultacji z Pracownikami.

Na koniec uzgodniono, że spotkania będą odbywać się cyklicznie w celu koordynacji wspólnych działań związków zawodowych.

W imieniu uczestników spotkania pragnę podziekować Przewodniczącemu Okręgu Śląskiego Federacji Stanisławowi Młynarczykowi za przygotowanie spotkania a także wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizacje.

Informacje o Alstom: Producent pojazdów szynowych i systemów sterowania ruchem kolejowym. Zatrudnienie 75000 Pracowników w tym 46000 w Europie, a w Polsce 4000.Roczne obroty około 16 miliardów euro.

 

Przewodniczący ZZMB

Jacek Murawski

 
Spór zbiorowy w Śrubena Unia Żywiec PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2020 19:57

W czwartek 19 listopada 2020 miały miejsce rokowania w ramach trwającego sporu zbiorowego pomiędzy Organizacjami Związkowymi działającymi w Śrubena Unia Żywiec a Zarządem Spółki w obecności mediatora. Przyczyną sporu to wypowiadania umów o prace najbardziej doświadczonym pracowników z 30-40 letnim stażem pracy, oraz wypowiedzenie w dniu 25 września 2020 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wypowiadając układ, Zarząd Spółki ma zamiar pozbawić długoletnich pracowników, wysokiej klasy fachowców, nagród jubileuszowych i korzystniejszych niż w kodeksie pracy odpraw emerytalnych. W związku z powyższym działaniami dyrekcji, biorąc pod uwagę skalę strat pracowniczych dniu 30 09 2020 r. „Związek Zawodowy Pracowników Śrubena Unia” wraz z „NSZZ Solidarność” wspólnie weszły w spór zbiorowy z pracodawcą, oczekując odstąpienia od wypowiedzenia układu zbiorowego i wdrożenia podwyżek płac, których nie było od końca 2019 r. W trakcie rokowań w obecności mediatora, Organizacje Związkowe przedstawiły propozycję rozwiązania sporu a pracodawca zobowiązał się do rozważenia tych propozycji. Dalsza część rokowań jest planowana na dzień 03 12 2020 r. Powyższe działania Dyrekcji mają miejsce tuż po zakończeniu obowiązywania w zakładzie „Tarczy Antykryzysowej” jak widać tarcza na krótko ochroniła pracowników. Ciekawa inicjatywa w dniu 28 września 2020 wykazał się pracodawca gdzie podczas  zorganizowanego spotkania z wszystkimi pracownikami  ogłosić „wspaniałą” nowinę.

Pan Prezes zaoferował pracownikom, modną ostatnio kwotę 500 plus ! Ta  jednorazowa „nagroda” miała być zachętą w przypadku wyrażenia zgody na  podpisanie porozumienie zmieniającego indywidulane warunki płacowe na gorsze niż te gwarantowane przez ZUZP! Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej http://zzpsrubena.pl

Jerzy Bednarz

Przewodniczący Związku Zawodowego Śrubena Unia w Żywcu

 
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. PDF Drukuj Email
piątek, 24 lipca 2020 04:56

W dniu 23 lipca 2020 na wniosek Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zostało zwołane posiedzenia WRDS w Katowicach poświęcone sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym i hutniczym wywołaną skutkami pandemii koronawirusa oraz rynkiem mocy. Zostały omówione główne problemy w tych branżach oraz zostały przedłożone stanowiska dotyczące rozwiązań celem utrzymania miejsc pracy w tych sektorach.

Stanowiska w załączeniu

Motoryzacja – pdf.

Hutnictwo  - pdf.

 
Posiedzenie Rady Okręgu Śląskiego PDF Drukuj Email
czwartek, 19 grudnia 2019 18:38

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Okręgu Śląskim w Katowicach odbyło się zebranie Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce w którym uczestniczył Przewodniczacy Federacji Mirosław Grzybek i Wiceprzewodniczacy Federacji Piotr Kursatzky. Przewodniczący Okręgu kol. Stanisław Młynarczyk przedstawił działania Okręgu Śląskiego za 9 miesięcy, planowane działania Zarządu Federacji i Rady Okręgu na 2020 rok oraz sytuację bieżącą w hutnictwie. Obecnie w trudnej sytuacji znajdują się Huta Pokój w Rudzie Śląskiej oraz Huta Sendzimira w Krakowie, w której zaprzestano produkcji surowcowej z Wielkiego Pieca.


Ogólnie sytuacja w Grupie Arcelormittal jest trudna i nie do końca rozwiązana. Z problemów po zmianie właściciela wychodzi Huta Częstochowa w której wznowiono produkcję, a pracownicy otrzymują regularne wynagrodzenia. W ostatnim okresie do Okręgu Śląskiego przystąpiły organizacje związkowe z zakładów: NORMA Polska Sławniów i Zakłady Tłuszczowe Bielmar Bielsko Biała. Spotkanie zakończyło się symbolicznym opłatkiem z życzeniami świątecznymi.

FZZHiM w Polsce

Piotr Kursatzky

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9