Start Okręg Łódzki
Łódź
Nekrolog PDF Drukuj Email
piątek, 22 stycznia 2021 16:20

Rada Okręgu Łódzkiego

Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Z głębokim żalem zawiadamia że w wieku 73 lat zmarł


Kol. Leonard Borek

 

Przewodniczący Okręgu Łódzkiego w latach 1987 – 1990

Długoletni Przewodniczący NSZZ Pracowników ŁZM Lozamet w Łodzi.

Cześć jego pamięci !

 

 


 
ABB Industrial Solutions (Łódź) S.A. do likwidacji !!! PDF Drukuj Email
wtorek, 11 lutego 2020 16:20

We wtorek 4 lutego 2020 Zakładowe Organizacje Związkowe prowadzące działalność statutową w ABB Industrial Solutions (Łódź) S.A. w tym nasza organizacja NSZZ „Metalowcy”, zostały poinformowane przez Zarząd Spółki o likwidacji zakładu pracy. W związku z zapowiedzianą likwidacją zakładu w ciągu najbliższych 2 lat pracę starci 402 pracowników z 522 zatrudnionych. Zapowiedziane przez firmę zwolnienia mają być przeprowadzone w okresie od marca 2020 do czerwca 2022 roku !

Datujący swoje tradycje produkcyjne od 1908 zakład, będący od dwóch lat częścią szwajcarsko – szwedzkiej Grupa ABB ma ulec całkowitej likwidacji. Grupa ABB w Polsce posiada zakłady w Bielsku-Białej, Kłodzku, Aleksandrowie Łódzkim, Przasnyszu i Łodzi. ABB ABB Industrial Solutions (Łódź) S.A. produkuje aparatury elektryczne niskich napięć.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników trwają negocjacje nad zawarciem Porozumienia. Związki mają czas do 25 lutego 2020

Na czwartek 13 lutego przewidziana jest kolejna tura rozmów z Zarządem Spółki oraz związkowa pikieta w obronie zakładu.

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

 
X Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza NSZZ Metalowcy Pracowników GE Power Controls S.A. w Łodzi PDF Drukuj Email
piątek, 08 czerwca 2018 15:11

W dniu 7 czerwca 2018 miała miejsce konferencja Sprawozdawczo-wyborcza NSZZ Metalowcy Pracowników GE Power Controls S.A. w Łodzi. Delegaci podsumowali mijającą kadencję, wybrali 9 osobowy Zarząd Związku oraz 3 osobową Komisje Rewizyjną. Delegaci przewodnictwo Związku na kolejne 4 lata powierzyli kol. Annie Kowalskiej. W obradach uczestniczył Przewodniczący Federacji MiH Mirosław Grzybek oraz V-ce Przewodnicząca Federacji pełniąca obowiązki Przewodniczącą Okręgu Łódzkiego kol. Magdalena Dura. W trakcie dyskusji przedstawiciele Zarządu Federacji przybliżyli uczestnikom aktualne działania Federacji oraz zaprezentowali wnioski płynąca z zakończonego Kongresu OPZZ.

Wszystkim nowo wybranym członkom władz statutowych Zarząd Federacji składa gratulacje i życzenia owocnej i aktywnej pracy na rzecz reprezentowanych załóg oraz obrony praw pracowniczych.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
„Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” - szkolenie Rady Okręgu Łódzkiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 grudnia 2017 17:42

W ramach realizowanego przez Federacje ZZ Metalowcy projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” w dniach 14 -16 grudnia 2017 przedstawiciele Rady Okręgu Łódzkiego wzięli udział w szkoleniu związkowym. Miejscem spotkania był Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Zacisze w Spale. Uczestnicy w trakcie trzech dni zapoznali się z procesem stanowienia prawa. Jego przebiegiem legislacyjnym na poziomie krajowym i europejskim. Druga część szkolenia dotyczyła kształtowania polityki przemysłowej, oraz roli partnerów społecznych. Związkowcy przy udziale trenera przeprowadzili szczegółową analizę finansową wybranego przedsiębiorstwa, wraz z umiejętnością czytania sprawozdania finansowego. Projekt realizowany jest wraz z Zachodnią Izbą Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy z Wrocławia przy nadzorze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewiduje się zorganizowanie w przyszłym roku łącznie 15 szkoleń, po jednym w każdym województwie. Koordynatorami będą Przewodniczący Okręgów. Na zakończenie szkolenia biorący w nim udział, w swoich wypowiedziach zdecydowanie podkreślili, że zdobyta przez nich wiedza zostanie wykorzystana m.in. w trakcie prowadzenia z pracodawcami negocjacji płacowych.FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Dzień Metalowca 2010 PDF Drukuj Email
wtorek, 18 maja 2010 18:09

W dniach 7 – 9 maja 2010 r. w ośrodku „Prząśniczka” w Arturówku k/Łodzi odbyło się Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych – członków Federacji ZZ „METALOWCY”.

W pierwszym dniu spotkania - jak co roku - odbyła się uroczystość z okazji DNIA METALOWCA.

Swoją obecnością zaszczycili:

- Minister – Główny Inspektor Pracy – Pan Tadeusz ZAJĄC

- Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru w Łodzi – Pan Janusz GRODZKI

- Z-ca OIP ds. prawno – organizacyjnych w Łodzi – Pani Janina GOLIŃSKA

- Przewodniczący OPZZ – Kol. Jan GUZ

- Przewodniczący Federacji NSZZ Przem. Lekkiego – Kol. Zbigniew KANIEWSKI

- Wiceprzewodniczący Federacji NSZZ Przem. Lekkiego – Kol. Bolesław BARTNIK

- Zarząd FZZ „Metalowcy” na czele z Przewodniczącym – Kol. Romualdem WOJTKOWIAKIEM


 

Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień składali życzenia z okazji „DNIA METALOWCA” oraz życzyli dalszej wspólnej współpracy dla dobra ludzi pracy i ruchu związkowego. Szczególnie ważne i ciepłe słowa zostały skierowane przez MINISTRA – Głównego Inspektora Pracy do Społecznej Inspekcji Pracy, która obchodzi w tym roku 60-lecie swojej działalności.

Z tej okazji zostali odznaczeni Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy.

Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” - otrzymali:

1. Andrzejczak Zbigniew

2. Bernacik Sławomir

3. Janasek Józef

4. Kołtun Władysław

5. Wybrański Krzysztof

6. Włosek Jarosław

Ponadto wręczono odznaczenia związkowe.

Za Zasługi dla OPZZ ” - otrzymali:

II stopnia – odznaki złote

1. Kornacki Kazimierz

2. Tyrajski Wojciech

3. Pytaszyński Andrzej

I stopnia – odznaki srebrne

1. Berdychowski Marek

2. Węgliński Roman

Odznakę „Zasłużony Działacz Federacji Metalowcy” – otrzymali:

1. Bernacik Sławomir

2. Konieczny Marek

3. Walczak Roman

4. Włosek Jarosław

Organizator – Rada Okręgu Łódzkiego dziękuje wszystkim uczestnikom oraz Okręgom za liczny udział.

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2