Start Okręg Rzeszowski
Rzeszów
Rada Okręgu Podkarpackiego PDF Drukuj Email
czwartek, 23 marca 2017 20:24

W dniu 22 marca 2017 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Okręgu Podkarpackiego, w której uczestniczyli przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy.

Na początku zebrania członkowie Rady podziękowali długoletniemu Przewodniczącemu Okręgu kol. Piotr Rybka za wytrwałą i aktywną pracę na rzecz środowiska związkowego, przekazując wyrazy uznania i szacunku za pomoc w realizacje zadań statutowych przez Zakładowe Organizacje Związkowe. Zebrani ze zrozumieniem i szacunkiem przyjęli rezygnacje kol. Piotra z funkcji Przewodniczącego Okręgu zaznaczając jednocześnie, że będzie on mile widzianym gościem w trakcie kolejnych spotkań Rady. Następnie delegaci w głosowaniu tajnym, obowiązki Przewodniczącego Okręgu do końca obecnej kadencji powierzyli kol. Bliźniak Grzegorz – reprezentującego ZZ Metalowcy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w Krośnie. Uczestnicy wybrali również członka Rady, którym został kol. Wnęk Andrzej reprezentujący ZZ Metalowcy Fabryki Armatury Jafar S.A. w Jaśle.

W trakcie dyskusji delegaci wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników tymczasowych agencji pracy oraz pracowników za wschodniej granicy, którzy podejmując prace za minimalne wynagrodzenia „utrudniają” przebieg negocjacji płacowych.

Zebrani przekazali uczestniczącemu w zebraniu V-ce Przewodniczącemu Federacji kol. Grzybek Mirosław powyższe uwagi oczekując, że Federacji w swych działaniach zajmie się tymi kwestiami.

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Zebranie wyborcze w Rzeszowie PDF Drukuj Email
wtorek, 14 października 2014 04:35

Zebranie wyborcze Rady Okręgu podkarpackiego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY – Rzeszów 2 października 2014 r.

Z udziałem przewodniczącego Federacji Z.Z. Metalowcy kol. Romualda Wojtkowiaka, odbyło się 2 października br. w Rzeszowie zebranie wyborcze delegatów podkarpackiego Okręgu Federacji Metalowcy na którym dokonano oceny działalności Rady Okręgu i wchodzących w jego skład zakładowych organizacji związkowych w minionych czterech latach. W czasie obrad delegaci zwracali szczególną uwagę na najważniejsze ich zdaniem zagadnienia związkowe i zakładowe. Szczególne miejsce w dyskusji zajęły problemy związane z upadłością spółki Autosan w Sanoku. Zakład o ponad wiekowej działalności i historycznych tradycjach podkarpackiego przemysłu, zatrudniający jeszcze dwadzieścia lat temu ponad 5 tyś. pracowników, dziś uległ upadłości i stopniowej likwidacji zatrudniając jeszcze na czas określony ok.250 osób. Działająca przy tym zakładzie organizacja związkowa Metalowcy składająca się z 18 obecnych i byłych pracowników, jest jedynie smutnym wspomnieniem Metalowców z okresu minionych dziesięcioleci.

W dyskusji zaakcentowany został także problem dotyczący firm będących w posiadaniu kapitału chińskiego. Z kilkuletnich doświadczeń wynika że chińscy właściciele – wbrew wcześniejszym obawom  - dobrze odnoszą się do związków zawodowych, starając się rozumieć pracownicze interesy. I co szczególnie istotne, w opinii pracowników – bardzo operatywnie zarządzają potencjałem produkcyjnym. Nie przeceniając chińskich właścicieli – zdaniem dyskutantów – można w szeregu przypadkach bardziej na nich polegać w realizacji obietnic jak na rodzimych biznesmenach i menażerach. Sporo miejsca w wypowiedziach delegatów przeznaczono potrzebie umacniania zakładowych organizacji związkowych. Chodzi przede wszystkim o to aby w szeregi związkowe bardziej odważne wstępowali ludzie młodzi. Do tego potrzebne jest zaangażowanie doświadczonych działaczy związkowych, którzy potrafią zaprezentować młodym pracownikom nie tyle indywidualne ile zbiorowe korzyści z przynależności związkowej. Nie pominięto również w dyskusji sprawy wyborów samorządowych, czego potwierdzeniem było udzielenie poparcia Koleżance przewodniczącej z przemyskiej POLNEJ na kandydatkę na radną do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W swoim końcowym wystąpieniu przewodniczący Federacji zwrócił uwagę min. na potrzebę zwiększenia wśród związkowców wiedzy ekonomicznej i prawnej, jako niezbędnego czynnika do sprawnej i bardziej aktywnej działalności związku w swoim zakładzie. Jednocześnie skoncentrował uwagę delegatów na działalność Federacji i jej miejsca w strukturze OPZZ. Odniósł się również do podstawowych obowiązków zakładowych organizacji wobec Federacji, które stanowią nieodzowny czynnik umacniania jedności związkowej. W drugiej części zebrania dokonano – zgodnie z ordynacją – wyboru Rady Okręgu, członków Rady Federacji oraz delegatów na IX Zjazd Federacji.

Skład Rady Okręgu jest następujący:

Piotr Rybka – przewodniczący oraz członkowie; Grzegorz Bliźniak, Ryszard Buda, Jerzy Dudek, Jan Harłacz, Grzegorz Puchalik, Elżbieta Sedlaczek, Stefan Sołowij, Andrzej Wnęk.

Członkowie Rady Federacji: Grzegorz Bliźniak, Piotr Rybka.

Delegaci na IX Zjazd Federacji: Piotr Rybka, Stefan Sołowij.

Piotr Rybka