Start ERZ
Europejskie Rady Zakładowe

Tworzenie ERZ uregulowane jest postanowieniami dyrektywy 94/45/WE (od 16 maja 2009 r. zastąpiła ją nowa dyrektywa 2009/38/WE). Jednym z podstawowych celów Europejskich Rad Zakładowych jest stworzenie dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcami, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwa na terenie kilku państw członkowskich.Jak wzmocnić Europejskie Rady Zakładowe? PDF Drukuj Email
niedziela, 29 maja 2016 20:12

Międzynarodowy Projekt” Dedalus and Arianna Information Consultation Participation” ,którego liderem był włoski związek CGIL Lombardia próbował odpowiedzieć na tytułowe pytanie.

W ramach Projektu powstała strona internetowa http://www.unionsnetworksindacale.eu/it/,która przedstawia związkowców z ERZ i pokazuje co można zyskać mając w Korporacji dobrze działającą Europejską Radę Zakładową.

W dniu 19.05.2016 na zakończenie Projektu odbyła się Konferencja w Mediolanie na którą został zaproszony Luca Visentini- Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W jego przemówieniu była przedstawiona ocena sytuacji w Europie ,zagrożenia i przewidywania dotyczące przyszłości ruchu związkowego. Luca Viscentini powiedział między innymi ,że musimy tworzyć solidarny międzynarodowy ruch związkowy, dążyć do stworzenia systemów rokowań układów zbiorowych na szczeblu krajowym, równać do najlepszego modelu społecznego a nie obniżać standardy społeczne w Europie. Związki zawodowe są największą europejską organizacją społeczną liczącą blisko 50 milionów członków a najbardziej efektywne europejskie gospodarki to te w których związki zawodowe doprowadziły do wysokich standardów socjalnych.

Na Konferencji włoska centrala CGIL przedstawiła nową inicjatywę pod nazwą Karta Powszechna Praw Pracowniczych, która dąży do zjednoczenia obecnego świata pracy ,świata głęboko podzielonego przez prawo oddzielające sektor publiczny od prywatnego, pracowników najemnych od osób prowadzących działalność i od pracowników na umowach śmieciowych. Uczestnicy Konferencji poparli tę inicjatywę.

W Projekcie z ramienia OPZZ wzięli udział: mec.Paweł Galec i Jacek Murawski z ERZ Bombardier –członek Rady FZZ „Metalowcy”.

 

Jacek Murawski

 
Konferencja w Belgii PDF Drukuj Email
piątek, 11 lutego 2011 12:23

W dniach 02-03 lutego 2011 roku w Centrum Kongresowym w Elewijt w Belgii odbyła się konferencja związkowa na temat „Wzmacnianie współpracy pracowników zatrudnionych w międzynarodowych przedsiębiorstwach”. W konferencji tej z Polski udział wzięło 11 zwiazkowców z różnych branż i central związkowych. Największą reprezentację wysłała Federacja ZZ Metalowcy pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Małgorzaty Łabody.

W prezydium konferencji zasiadały najbardziej znaczące osoby z Sekretarzem Generalnym EKZZ Johnem Monks na czele.

Gremium 200 uczestników wysłuchało sprawozdania z bieżących działań na rzecz wzmacniania prestiżu związków zawodowych a także działań podejmowanych na rzecz stworzenia Europy socjalnej, przyjaznej jej obywatelom.

Johan Monks poinformował zebranych o Kongresie EKZZ, który odbędzie sie w maju bieżącego roku. Zapowiedział również zmianę na stanowisku Sekretarza Generalnego z racji swojego przejścia na emeryturę.

Drugi dzień konferencji poświęcony był funkcjonowaniu Europejskich Rad Zakładowych.

Nowa Dyrektywa 2009/38/WE, która musi być wdrożona do ustawodawstwa w poszczególnych krajach członkwskich Unii Europejskiej do 05.06.2011 roku, znacznie lepiej definiuje informację i konsultację. Precyzyjniej również jest zapisane, kiedy kierownictwo międzynarodowego przedsiebiorstwa powinno przekazywać informację dotyczące strategii firmy – zawsze musi to być przed podjeciem decyzji.

W nowej dyrektywie o ERZ zapisano także prawo do bezpłatnych szkoleń dla członków ERZ.

W czasie konferencji odbyły sie warsztaty na temat funkcjonowania Europejskich Rad Zakładowych. Wymiana doswiadczeń i poglądów była bardzo ciekawa. Zaowocowała wymiana kontaktów, które mamy nadzieję, będą przyczyniać się do rozwoju europejskiego ruchu związkowego.

 

Jacek Murawski