Start Okręg Małopolski
Kraków
Okupacja budynku dyrekcji AMP w Krakowie PDF Drukuj Email
wtorek, 20 października 2020 18:31

W dniu wczorajszym 19 października 2020 cztery Zakładowe Organizacje Związkowe działające na terenie krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A wydały wspólny Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wzywający Dyrekcje AMP do jak najszybszego porozumienia się i zagwarantowania pracownikom Stalowni i Wielkiego Pieca miejsc pracy w krakowskich zakładach AMP.

Zaraz po uzgodnieniu treści porozumienia zebrało się prezydium NSZZ Pracowników AMP S.A.  i podjęło uchwałę o pozostaniu całodobowym  w biurze związku do momentu podpisania stosownego porozumienia.

Niestety nasz związek pozostał sam na placu boju ponieważ pozostałe Organizacje Związkowe wycofały się ze wcześniejszych uzgodnień i okupacji budynku dyrekcji. Przedstawiciele naszego Związku rotacyjnie pozostają całodobowo w biurze, do momentu podpisania stosownego porozumienia dotyczącego zabezpieczenia pracowników Stalowni i WP.  W obecnych czasach pandemii to jedna z możliwych akcji protestacyjnych.

Komunikat

Józef Kawula

W-ce Przewodniczący NSZZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Przewodniczący Okręgu Małopolskiego FZZ Metalowców i Hutników

 
ArcelorMittal Poland zamyka cześć surowcową w Krakowie ! PDF Drukuj Email
czwartek, 08 października 2020 15:27

Dzisiaj w dniu 8 października 2020 Zarząd AMP poinformował, że zamierza na stałe zamknąć część surowcową w swoim krakowskim oddziale.

Proces zamykania instalacji wielkiego pieca i stalowni rozpocznie się w październiku i potrwa kilka tygodni.
Wielki piec i stalownia zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyrobów stalowych spoza krajów UE. Od tego czasu większość pracowników dotkniętych postojem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland bądź – od marca 2020 roku i nadejścia pandemii Covid-19 – przebywa na tzw. urlopach postojowych. Firma podjęła te działania w czasie, kiedy nie wiadomo było, jak w dłuższej perspektywie będzie się kształtował popyt na stal.

Czy to już koniec hutnictwa w Krakowie ! Zagrożone jest  1200 miejsc pracy !

Zakładowe Organizacje Związkowe w najbliższym czasie podejmą decyzję o formie protestów !

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
Okrągły Stół w sprawie krakowskiej huty PDF Drukuj Email
środa, 22 stycznia 2020 05:10

W piątek 17 stycznia 2020 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa miała miejsce konferencja w sprawie przyszłości funkcjonowania krakowskiej huty. Obrady w formule „Okrągłego Stołu” zostały zorganizowane przez władze miasta przy współudziale central związkowych działających w ArcelorMittal Poland S.A. Spotkaniu patronował Prezydent Krakowa, ale inicjatorami byli związkowcy z OPZZ - liderzy NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland. Po listopadowych akcjach protestacyjnych, to kolejna inicjatywa związkowa mająca na celu doprowadzenia do ponownego uruchomienia wielkiego pieca. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele rządu – na czele z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz, krakowscy parlamentarzyści, władze województwa, zarząd firmy ArcelorMittal, a także firmy współpracujące z kombinatem. W trakcie wystąpień polityków oraz przedstawicieli władz Spółki padały liczne deklaracje dotyczące potencjału krakowskiej huty i zapewnienia, że wstrzymanie prac wielkiego pieca jest wyłącznie tymczasowe. Jednak nikt z obecnych decydentów na zadane pytanie przez Przewodniczącego NSZZ Pracowników AMP S.A.

 

Krzysztofa Wójcika – „Kiedy konkretnie zostanie ponownie włączony piec ?” nie był w stanie odpowiedzieć. A na tą konkretną odpowiedź czeka prawie 1000 pracowników huty i blisko 2-3 tyś pracowników spółek bezpośrednio kooperujących z hutą, których miejsca pracy są zagrożone. Wiceprezes Zarządu Czesław Sikorski próbując odpowiedzieć na pytanie poinformował, że w drugim kwartale tego roku koniunktura powinna być lepsza i wówczas może zapaść decyzja o ponownym uruchomieniu wydziału surowcowego. Do tego czasu ponad 300 pracowników będzie zmuszonych dojeżdżać do zakładu w Dąbrowie Górniczej poświęcając dziennie ponad 12 godzin na dojazd, pracę i powrót do miejsca zamieszkania. Minister Jadwiga Emilewicz zapewniła, że rząd podejmie wszelkie możliwe starania na poziomie europejskim aby jak najszybciej została wprowadzona opłata węglowa ( za emisję CO2 ) powstrzymująca import stali spoza UE. Jest to bardzo istotne dla polskiego i europejskiego przemysłu w szczególności gdy Unia Europejska niedawno przyjęła zasady Zielonego Ładu i Neutralności Klimatycznej.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

 
Protest uliczny związków ArcelorMittall w Krakowie PDF Drukuj Email
wtorek, 19 listopada 2019 21:44

W poniedziałek 18 listopada 2019 około 1000 pracowników ArcelorMittall oraz Spółek współpracujących z koncernem z flagami i głośnymi trąbkami blokowali skrzyżowanie al. Solidarności z ul. Ujastek, naprzeciw bramy głównej kombinatu w Nowej Hucie. Protest jest konsekwencją zapowiedzi przez Zarząd Spółki o rozpoczęciu  w najbliższą sobotę 23 listopada procesu wygaszania wielkiego pieca, dostarczającego surówkę.

Po godzinnym blokowaniu ulic związkowcy wszystkich central OPZZ, Solidarności i Forum zgromadzili się przed bramą główną zakładu aby kolejny raz dać wyraz niezadowolenia z decyzji koncernu. W trakcie wypowiedzi liderów związkowych przewijała się jedna myśl, że nadzieja nie gaśnie, ale może to być początek końca hutnictwa nie tylko w Krakowie. Do Nowej Huty przyjechali również związkowcy z kopalń ponieważ zapowiedziane ograniczania, także uderzą w ich zakłady górnicze. Kolejnym etap walki o wielki piec będzie protest pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w najbliższy czwartek 21 listopada w samo południe zostanie złożona petycja do Mateusza Morawieckiego na ręce wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 
Posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu PDF Drukuj Email
środa, 09 października 2019 19:57

30 września br. w siedzibie ArcelorMittal Poland w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, które otworzył jej przewodniczący Józef Kawula.

W pierwszej części posiedzenia wystąpił Józef Król przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, który ubiega się w nadchodzących wyborach o mandat posła z okręgu okręg 13. Zaprezentował on uczestnikom spotkania argumenty, które zadecydowały o kandydowaniu do parlamentu oraz co chciałby zrobić dla ruchu związkowego w nowej kadencji Sejmu. Po krótkiej prezentacji zebrani zadawali pytania dotyczące związków zawodowych i praw pracowniczych.

Następnie przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek i przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Krzysztof Wójcik zrelacjonowali obrady Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podczas których dokonano wyboru przewodniczącego OPZZ. Został nim, z pośród trzech kandydatów, znany hutnikom Andrzej Radzikowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący.

Jak zauważyli zebrani w wyniku tego wyboru powstał wakat na stanowisku wiceprzewodniczącego, który ma zostać uzupełniony już na kolejnym posiedzeniu Rady OPZZ.

Kolejna część posiedzenia poświęcona była sprawom bieżącym małopolskiego okręgu. Przewodniczący Józef Kawula przedstawił nowo wybranego przewodniczącego z Grupy Kęty Kazimierza Kozieła, który w skrócie przybliżył i przedstawił swoją osobę oraz zakład, w którym pracuje. Zebrani wykorzystując obecność przewodniczącego Federacji Mirosława Grzybka pytali co z wygaszanymi emeryturami pomostowymi, z których chętnie korzystali hutnicy podupadający na zdrowiu po latach pracy w ciężkich warunkach. Omówiono również ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Przewodniczący odpowiadając na pytania przywołał przygotowaną przez OPZZ ustawę o tzw. emeryturach stażowych, które umożliwiałyby przechodzenie na emerytury pracownikom którzy przepracowali 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni). Wspomniał również o posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego.

Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Rady, 18 września, przedstawiono uwarunkowania działalności hutnictwa w Polsce, w tym wstrzymane wygaszenie części surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, trudną sytuację 1200 pracowników postawionej w stan likwidacji ISD Huty Częstochowa oraz walczącą o przeżycie Hutę Pokój. Przewodniczący stwierdził, iż wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe są za jak najszybszym przyjęciem uchwały stanowiącej kierunkowskaz dla nowego rządu w celu ratowania sektora hutniczego w Polsce.

Józef Kawula

W-ce Przewodniczący

NSZZ Pracowników

ArcelorMittal Poland S.A. 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2