Start CMC Poland
CMC
Spotkanie w Zawierciu-projekt UE-Zielone organizacje dla zrównoważonego rozwoju PDF Drukuj Email
wtorek, 18 lutego 2020 16:25

W dniu 06 grudnia 2019 roku członkowie Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek wzięli udział w szkoleniu dotyczącego projektu UE - Zielone organizacje dla zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział 27 członków organizacji związkowej, którzy z zaciekawieniem wysłuchali omówienia tematów szkolenia.

Tematy ekologii, ochrony środowiska są bardzo ważnymi tematami gdyż są naszą przyszłością.

PROGRAM

TEMATY

Pozdrawiam

Przewodniczący

MSNZZ Prac. CMC Poland

Sp. Z o.o. i Spółek

Marek Kijas

 
Green Organizations for sustainable future. PDF Drukuj Email
wtorek, 09 kwietnia 2019 19:04

 

call for offers TRAVEL 1.pdf

call for offers TRAVEL 2.pdf

call for offers TRAVEL 3.pdf

call for offers TRAVEL 4.pdf

 
Siła informacji. Skuteczna wymiana informacji kluczem do skutecznej ochrony praw pracowniczych PDF Drukuj Email
wtorek, 25 września 2018 16:19

 

PROJEKT: The power of information Effective exchange as a key to effective protection of workers’ rights (Siła informacji. Skuteczna wymiana informacji kluczem do skutecznej ochrony praw pracowniczych)

Był realizowany przez Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek wraz z organizacjami partnerskimi z Macedonii Autonomous Trade Union of energy, mining and industry of Republic of Macedonia, Serbii Autonomous Trade Union of Metalworkers , Litwy Lithuanian Unification of Metal workers’ Trade Union, Bułgarii Syndical Federation of Machinebuilders and Metalworkers CL Podkrepa, Turcji  United Metalworkers’ Union w okresie grudzień 2016 – czerwiec 2018.

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w programu Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw społecznych.

 

Publikacja, którą Państwu udostępniamy powstała jako podsumowanie projektu „The Power of information”, w nim związki zawodowe branży metalowej miały możliwość przyjrzeć się tematowi partycypacji pracowniczej, zrozumieć różnice między różnymi państwami w tym zakresie oraz poznać dobre praktyki.

Głównym celem był wzrost świadomości praw pracowniczych wśród związków zawodo­wych branży metalowej, co przełoży się na polepszenie jakości negocjacji i budowa­nia dobrych relacji z pracodawcą. Cel ten był uzupełniony analizą mechanizmów party­cypacji w europejskim sektorze metalowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji i konsultacji. Ważną rolę grało również wzmocnienie wizerunku związków za­wodowych branży metalowej w Europie, w szczególności w mediach i opinii publicznej.

Poza wartościami merytorycznymi, efektem projektu było wzmocnienie współpracy międzynarodowej między związkami zawodowymi branży metalowej z różnych krajów, a dzięki temu ugruntowanie ich pozycji na scenie społecznej. Niebagatelne znaczenie odgrywała obecność związków zawodowych, będących partnerami projektu spoza Unii Europejskiej (Serbia, Turcja, Macedonia) – dzięki ich perspektywie można było porównać europejski model prawny z modelami stosowanymi gdzie indziej oraz nawiązać współ­pracę branżową na poziomie ponad europejskim

 

W projekcie odbyły się następujące działania:

1. Spotkanie otwierające w Polsce

2. Szkolenie międzynarodowe – Macedonii

3. Krajowa analiza na temat praw pracowniczych i mechanizmów partycypacji pra­cowniczej przeprowadzona w Polsce, Macedonii, Serbii, na Litwie, w Bułgarii i Turcji

4. Sześć krajowych spotkań roboczych – analiza wyników ankiet na poziomie krajo­wym,

5. Wspólne seminarium międzynarodowe w Serbii

6. Konferencja finałowa w Turcji

7. Rozpowszechnianie rezultatów projektu na szczeblu związkowym

 

/Publikacja - pobieranie/

/Publication - download/

With financial support from the European Union