Szkolenie dla aktywu zwi?zkowego Drukuj
niedziela, 18 września 2016 10:37

W dniu 10 wrze?nia 2016 r. Zwi?zek Zawodowy Metalowcy przy Tyco Electronics w Bydgoszczy zorganizowa? i przeprowadzi? szkolenie dla aktywu zwi?zkowego po??czone z imprez? integracyjn?. Szkolenie odby?o si? w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w My?l?cinku .G?wnym tematem szkolenia by?y podstawowe przepisy Prawa Pracy. Grupa uczestnikw szkolenia liczy?a 30 osb. Szkolenie prowadzi? Inspektor Pa?stwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy Pan Dariusz Kistela. Po zako?czeniu szkolenia zorganizowano grilla dla uczestnikw szkolenia.

Organizowanie takich szkole? jest niezb?dne celem pog??biania wiedzy z Prawa Pracy oraz integrowanie sie aktywu zwi?zkowego.Jeszcze w tym roku planujemy wsplnie z Pa?stwow? Inspekcj? Pracy w Bydgoszczy zorganizowa? szkolenie ktrego tematami b?dzie Ustawa o Zwi?zkach Zawodowych i Spo?ecznej Inspekcji Pracy.

Pozdrawiam

Krzysztof Zielinski